Vietnamese   English

DANH SÁCH ĐỐI TÁC HỢP TÁC VỚI VIỆN

DANH SÁCH ĐỐI TÁC HỢP TÁC VỚI VIỆN

 

Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế về khoa học và đào tạo đã trở thành xu thế tất yếu. Chính vì vậy, đẩy mạnh hợp tác quốc tế là một trong những nhiệm vụ chiến lược của Viện Khoa học vật liệu nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo. Trong những năm qua Viện đã không ngừng đẩy mạnh và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế về cả bề rộng và chiều sâu, đưa hợp tác quốc tế trở thành một trong những động lực quan trọng để phát triển Viện trên nhiều lĩnh vực. Viện Khoa học vật liệu đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với các cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu và trường đại học trên nhiều quốc gia về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giáo dục đào tạo như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Ba Lan, Belarus, Úc, Argentina, Nigeria, Thái Lan, Lào. Dưới đây là danh sách các đối tác đã có bản ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Khoa học vật liệu trong những năm qua.

 

Tên đối tác

Tên thỏa thuận

Đại học OSAKA, Nhật Bản

Hợp tác đào tạo phối hợp sau đại học giữa Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đại học OSAKA

Viện vật liệu và cơ khí Hàn Quốc, 66 Sangnam-dong, Changwon, Kyungnam, Hàn Quốc

Hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ và vật liệu tiên tiến giữa Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện vật liệu và cơ khí Hàn Quốc

Trường Công nghệ, Đại học TOHUKU, Nhật Bản

Hợp tác đào tạo và trao đổi sinh viên giữa Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và trường Công nghệ, Đại học TOHUKU, Nhật Bản

Viện Công nghệ Hóa học vô cơ và Kỹ thuật  môi trường - Đại học Công nghệ Tây Pomeranian, Al. Piast 17, 70-310 Szczecin, Ba Lan

Hợp tác trao đổi khoa học đối với nghiên cứu viên và nghiên cứu sinh/sinh viên trong các lĩnh vực hóa học, vật lý, công nghệ nano và các lĩnh vực liên quan phục vụ nghiên cứu và đào tạo

ViệnKhoa học Vật liệu Quốc gia, Nhật Bản (NIMS)

Hợp tác về khoa học và kỹ thuật, Đào tạo NCS trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vật liệu giữa Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và ViệnKhoa học Vật liệu Quốc gia, Nhật Bản (NIMS)

Trường Đào tạo Sau Đại học về Khoa học vật liệu -

Viện Khoa học và Công nghệ NARA,  Nhật Bản (“NAIST”)

Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đào tạo Sau Đại học về Khoa học vật liệu - Viện Khoa học và Công nghệ NARA,  Nhật Bản (“NAIST”)

Viện nghiên cứu  Khoa học và công nghệ Thái Lan (TISTR)

Hợp tác về nghiên cứu, phát triển, đào tạo, chuyển giao công nghệ và phổ biến kiến thức giữa Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện nghiên cứu  Khoa học và công nghệ Thái Lan (TISTR)

Viện Nghiên cứu bức xạ Synchrotron, Thái Lan

Hợp tác nghiên cứu với Viện Nghiên cứu bức xạ Synchrotron, Thái Lan

Viện Âm kỹ thuật - Viện Hàn lâm Khoa học Belarus (ITA NAS of Belarus)

Hợp tác về các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển giữa Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và ITA NAS of Belarus

Trường Đại học RMIT-Úc về chương trình đào tạo Tiến sĩ

Hợp tác về đào tạo Tiến sĩ giữa Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học RMIT-Úc

Viện Vật liệu mới và Năng lượng tái tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ Lào (REMI)

Hợp tác về nghiên cứu khoa học và công nghệ

Viện xúc tác, Cộng hòa Liên bang Đức (Leibniz Institute for Catalysis);

Hợp tác về nghiên cứu khoa học và công nghệ

Viện Nghiên cứu Công nghệ Hóa học Quốc gia, Nigeria

Hợp tác nghiên cứu với Viện Nghiên cứu Công nghệ Hóa học Quốc gia, Nigeria

Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn và Khoa học Hàn Quốc (KRISS)

Hợp tác về nghiên cứu khoa học và công nghệ giữa Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn và Khoa học Hàn Quốc (KRISS)

Viện Công nghệ Nagoya, Nhật Bản

Hợp tác về chương trình trao đổi sinh viên giữa Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Công nghệ Nagoya

Đại học Universidad Nacional Del Centro De la Provincial de Buenos aires (UNCPBA), Argentina

Hợp tác về nghiên cứu khoa học và công nghệ  giữa Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam and Universidad Nacional Del Centro De la Provincial de Buenos aires (UNCPBA), Argentina

Công ty thép JFE, Nhật Bản

Thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu và phát triển giữa Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Công ty thép JFE

Leibniz-Institut fur Katalyse e.V. an der Universiat Rostock, CHLB Đức

Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và đào tạo giữa Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Leibniz-Institut fur Katalyse e.V. an der Universiat Rostock, Germany.

Viện Khoa học, Đại học Công nghệ Suranaree, Thái Lan

Hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ giữa Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Khoa học, Đại học Công nghệ Suranaree, Thái Lan

Viện Nghiên cứu Công nghệ Hóa học Hàn Quốc (KRICT)

Hợp tác về nghiên cứu khoa học và công nghệ giữa Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Nghiên cứu Công nghệ Hóa học Hàn Quốc (KRICT)

Trung tâm Nghiên cứu Plasma y sinh (PBRC), Đại học Kwaqngwoon, Hàn Quốc

Hợp tác về trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học và công nghệ giữa Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Plasma y sinh (PBRC), Đại học Kwaqngwoon, Hàn Quốc

Đại học Toulouse III - Paul Sabatier, Pháp

Thỏa thuận hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đại học Toulouse III - Paul Sabatier, Pháp

Back To Top