Vietnamese   English

Đào tạo Viện Khoa học vật liệu

Viện Khoa học vật liệu được Bộ giáo dục và Đào tạo công nhận và giao nhiệm vụ là cơ sở đào tạo tiến sĩ ngành Khoa học vật liệu. Trong thời gian từ đó đến nay Viện đã trực tiếp tuyển chọn hơn 80 nghiên cứu sinh trong đó có gần 50 người đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ các chuyên ngành khác nhau thuộc ngành Khoa học vật liệu. Ngoài nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh của cơ sở, nhiều cán bộ của Viện đã tham gia tích cực công tác giảng dạy ở các trường Đại học, dạy cao học, hướng dẫn luận án cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ: Đại học KHTN và Đại học Công nghệ (ĐH Quốc Gia Hà Nội), Đại học Huế, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Mỏ-Địa chất, Đại học Đà Nẵng, Học viện Bưu chính Viễn thông v.v... Ngoài ra, các cán bộ của Viện còn tích cực xây dựng các phòng thí nghiệm, cung cấp giáo trình, tài liệu dạy và học cho các trường thuộc khu vực miền núi như Yên Bái, Thái Nguyên và khu vực ngoài Hà Nội. Hàng năm, trung bình cán bộ của Viện tham gia hướng dẫn vài chục luận án Thạc sĩ và Tiến sĩ, hàng chục luận án sinh viên tốt nghiệp đại học. Viện đã và đang tích cực thực hiện đề án đào tạo NCS chất lượng cao, kết hợp với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài, góp phần quan trọng trong việc đào tạo các chuyên gia về khoa học và công nghệ vật liệu tiên tiến cho đất nước.

 

 

 

 

Back To Top