Vietnamese   English

Phòng Vật liệu và Linh kiện Năng lượng

Giới thiệu Phòng nghiên cứu

 1. Tên phòng nghiên cứu: VẬT LIỆU LINH KIỆN NĂNG LƯỢNG
 2. Chức năng/nhiệm vụ: Nghiên cứu về lĩnh vực vật liệu linh kiện năng lượng
 3. Trưởng phòng:
 • Tên, Học hàm, Học vị: PGS. TS Phạm Duy Long
 • SĐT: 0902064909
 • Fax:
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. Các thành viên của phòng nghiên cứu/triển khai:

TT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Biên chế/HĐ/CTV

SĐT

E-mail

1

Đào Khắc An

GS. TSKH

CTV

0912094015

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Lê Hà Chi

TS

Biên chế

0912633693

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Chung Đông

ThS

Hợp đồng

01658818288

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Sĩ Hiếu

TS

Biên chế

0904436624

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Thị Tú Oanh

ThS

Biên chế

0989896408

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Phạm Duy Long

PGS. TS

Biên chế

0902064909

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyên Tiến Thành

NCS

Hợp đồng

01663221084

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai
 • Phát triển hướng nghiên cứu các vật liệu mới, vật liệu cấu trúc nano cho chuyển hóa năng lượng
 • Nghiên cứu vật lý và công nghệ vật liệu chuyển hóa năng lượng
 • Nghiên cứu chế tạo linh kiện chuyển hóa năng lượng (pin mặt trời, pin ion, sensor, detector v.v..). Chế tạo các thiết bị thu nhận, biến đổi năng lượng.
 • Đào tạo

 

 1. Trang thiết bị nghiên cứu chính

TT

Các trang thiết bị

Tính năng kỹ thuật

Tình trạng

1

Hệ bốc bay chùm điện tử

(đã thanh lý)

-      Chân không: 10-4÷10-5 torr

-      Năng lượng chùm tia EB: 7KeV

Còn hoạt động

2

Hệ bốc bay nhiệt

-      Chân không: 10-5 torr

-      Xử lý đế - Glow discharge

-      Nguồn dòng: 100 A

Đang hoạt động

3

Hệ Autolab. PSG-30

-      Thực hiện các phép đo điện hóa, phổ tổng  trở

-      Điện áp:  ± 10 V

-      Dòng: 10 nA ÷ 1A

-      f : 1mHz ÷ 1MHz

Đang hoạt động

4

Thiết bị đo đặc trưng linh kiện pin mặt trời

-      Thiết bị mô phỏng năng lượng mặt trời (Solar Simunator)

-      Hệ đo đường đặc trưng I-V

Đang hoạt động

5

Lò ủ nhiệt

-      Nhiệt đô: 1000 °C

Đang hoạt động

6

Một số  thiết bị đơn lẻ khác

-      Hệ in lưới, Thiết bị thủy nhiệt, Bể rung siêu âm, Khuấy từ…

Đang hoạt động

 

 1. Các thành tựu đạt được (Liệt kê các thành tựu đạt được trong 5 năm gần nhất):
 2. Đề tài nghiên cứu KHCN (Tên đề tài, Chủ nhiệm đề tài, Cấp xét duyệt, thời gian thực hiện)

 

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Cấp xét duyệt

Thời gian

1

Nghiên cứu phát triển công nghệ chế tạo thử nghiệm pin mặt trời nanô trên cơ sở hiệu ứng plasmonic của  hệ  hạt  Au (Ag)/ TiO2,

TS. Phạm duy Long

Đề tài VHLKHCNVN 7 hướng ưu tiên

2013 –2014

2

Nghiên cứu hệ vật liệu phức hợp: dây nano oxide bán dẫn - nanoantenas kim loại ứng dụng trong quang xúc tác nhân tạo

TS. Hoàng Vũ Chung

NCCB quỹ NAFOSTED, Bộ KH&CN Việt Nam

2014 – 2016

3

Nghiên cứu mô phỏng bài toán truyền năng lượng không dây và chế tạo thử nghiệm hệ thiết bị truyền năng lượng bằng chùm tia vi ba công suất cao 

GS.TSKH Đào Khắc An

DT KHCN vũ trụ

2013 – 2015

4

Nghiên cứu chế tạo pin mặt trời quang điện hóa sử dụng chất nhạy quang và chấm lượng tử dựa trên điện cực titan dioxit

PGS.TS. Phạm Duy Long

Đề tài phòng thí nghiệm trọng điểm cấp nhà nước

2012 – 2015

5

Chế tạo và nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc, tính chất quang điện của tổ hợp hệ hạt nanoAu (Ag)/TiO2 nhằm ứng dụng cho pin mặt trời plasmonic thế hệ mới

GS. TSKH. Đào Khắc An

NCCB quỹ NAFOSTED, Bộ KH&CN Việt Nam

2014 - 2017

6

Chế tạo và khảo sát tính chất quang điện của ống nano ZnO ứng dụng cho linh kiện năng lượng, tích hợp trên đế plastic

TS. Lê Hà Chi

Đề tài PTNTD

Viện KHVL

2014

7

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính năng quang xúc tác trong vùng ánh sáng nhìn thấy của vật liệu tổ hợp các hạt nano TiO2 biến tính với kim loại chuyển tiếp (Fe, Ni) gắn cố định trên CNTs

TS. Lê Hà Chi

Đề tài hỗ trợ cán bộ trẻ

2014

8

Nghiên cứu tổng hợp hệ vật liệu phức hợp oxide bán dẫn một chiều và các cấu trúc nano kim loại ứng dụng cho quang xúc tác

TS. Hoàng Vũ Chung

Đề tài cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

2015-2016

9

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất điện hóa của vật liệu oxit kim loại chuyển tiếp có cấu trúc lớp ứng dụng làm điện cực dương cho pin sạc lithium

TS. Nguyễn Sĩ Hiếu

Đê tài quỹ nafosted

2017-2020

10

Nghiên cứu công nghệ chế tạo và khảo sát tính chất vật liệu perovskite lai vô cơ – hữu cơ nhằm ứng dụng làm vật liệu thu năng lượng quang cho pin mặt trời perovskite.

TS. Lê Hà Chi

Đề tài cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

2018-2019

 

 1. Hợp đồng : Nội dung
 2. Công bố:

Bài báo tạp chí quốc tế

 

 • Viet V. Tran, Oanh T. T. Nguyen, Chi H. Le, Tuan A. Phan, Ban V. Hoang, Thang D. Dao, Tadaaki Nagao and Chung V. Hoang, Sub-10nm, high density titania nanoforests - gold nanoparticles composite for efficient sunlight-driven photocatalysis, Japanese Journal of Applied Physics 56095001 (2017). doi: 7567/JJAP.56.095001
 • Chi H. Le, Oanh T. T. Nguyen, Hieu S. Nguyen, Long D. Pham and Chung V. Hoang, Controllable synthesis and visible-active photocatalytic properties of Au nanoparticles decorated urchin-like ZnO nanostructures, Current Applied Physics, 17 1506-1512 (2017). doi: 1016/j.cap.2017.08.015
 • Chung V. Hoang, Koki Hayashi, Yasuo Ito, Naoki Gorai, Giles Allison, Xu Shi, Quan Sun, Zhenzhou Cheng, Kosei Ueno, Keisuke Goda and Hiroaki Misawa, Interplay of hot electrons from localized and propagating plasmons, Nature Communications 8 771 (2017) . doi: 10.1038/s41467-017-00815-x
 • Pham Duy Long, Dang Tran Chien, Nguyen Thanh Trung, Nguyen Si Hieu, Le Ha Chi, Vu Van Cat, Vu Dinh Lam, Plasmonic effect enhanced photocurrent in nanostructured TiO2 decorated with gold nanoparticales, Journal of Electronic Materials, 46, 4448 (2017)
 • Nguyen Van Nghia, Pham Duy Long, Ta Anh Tan, Samuel Jafian, I Ming Hung, Electrochemical Performance of a V2O5 cathode for sodium batteries, Journal of Electronic Materials, 46,  3689 (2017)
 • Van Trinh Pham, Thi Thanh Cao, Le Viet Cuong, Ngoc Hong Phan, Duy Long Pham, Ngoc Minh Phan and Van Chuc Nguyen, Effect of organic solvents on the properties of DWCNT/PEDOT:PSS transparent conductive films, Res. Express 4 (2017) 105504 (SCIE).
 • I Ming Hung. Smuel Jafian, Nguyen Van Nghia, Duy Long Pham, Effect of difference vanadium sources on the electrochemical performance of sodium vanadium phosphate cathode for sodium ion batteries, Ceramic International, 43, S655 (2017) IF = 2.986
 • Nguyen Tien Dai, Kim Eui-Tae, Kim Jun Oh, Lee Sang Jun, Hoang Van Vuong, Dao Khac An, Formation of GeO2 complex composed nanostructures by the vapor liquid solid method, J Mater Sci: Mater Electron 28:9338–9343; DOI 10.1007/s10854-017-6672-5 (2017)
 • Tien Thanh Nguyen, Trang Pham Hong, Khac An Dao, The effects of Polyvinylpyrrolidone and thermal annealing on red shifts for absorption spectra of the nanoparticle Au/TiO2 thin film with different Au ratios, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, J Mater Sci: Mater Electron. DOI: 10.1007/s10854-016-5769-6 (2016)
 • Tien Thanh Nguyen, Thi Thuy Nguyen, Hong Trang Pham, Duy Thien Nguyen, Van Vu Le, Khac An Dao, The effects of Polyvinylpyrrolidone on the Au sizes, dispersion and enhancement of absorption spectra of the nanoparticles Au/TiO2 solutions for application in plasmonic solar cell, Journal of Materials Science: J Mater Sci: Mater Electron 27:11379-11389; DOI 10.1007/s10854-016-5263-1(2016).
 • Tung, S. Bui, Thang, D. Dao, Luu, H. Dang, Lam, D. Vu, Akihiko Ohi, Toshihide Nabatame, Young Pak Lee, Tadaaki Nagao, Chung, V. Hoang, Meta-materials enhanced vibrational absorption spectroscopy for the detection of protein molecules, Scientific Reports 6; 32123| DOI: 10.1038/srep3212; (2016).
 • Jochen Vogt, Chung Vu Hoang, Christian Huck, Frank Neubrech, Annemarie Pucci, How intrinsic phonons manifest in infrared plasmonic resonances of crystalline lead nanowires, The journal of physical chemistry C 120 19302 (2016).
 • D. Nguyen,T. C. Dang, A. T. Ta and K. A. Dao, Direct growth of CuO/ITO nanowires by the vapor solid oxidation method, J. Mater. Sci.: Mater. Electron. 27 (2016) 4410; DOI 10.1007/s10854-016-4311-1 (2016)
 • Le Van Hong, Do Tran Cat, Le Ha Chi, Nguyen Thi Thuy, Tran Van Hung Ly Ngoc Tai, and Pham Duy Long, Plasmonic effect in the Au-added TiO2-based solar cell, Journal of Electronic Materials (JEMS), DOI: 10.1007/s11664-016-4755-3 (2016)
 • Ninh, D.H., Thao, T.T., Long, P.D. and Dinh, N.N, Characterization of Electrochromic Properties of Polyaniline Thin Films Electropolymerized in H2SO4 Solution, Open Journal of Organic Polymer Materials, 6, 30-37. http ://dx.doi.org/10.4236/ojopm.2016.61004  (2016)
 • Dong Chung Nguyen, Khac An Dao, Viet Phong Tran and Diep Dao, Numerical Estimation of the complex refractive indexes by the altitude depending on wave frequency in the Ionized Region of the Earth Atmosphere for Microwaves information and power transmissions, Progress in Electromagnetics Research M, ISSN 1937-8726, Vol.52, pp 21-31, 2016.
 • Khac An Dao, Thi Thuy Nguyen, Thi Mai Huong Nguyen and Duy Thien Nguyen, Comparison of some morphological and absorption properties of the nanoparticles Au/TiO2 embedded films prepared by different technologies on the substrates for application in the plasmonic solar cell, Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 6 (2015) 015018 (8pp).
 • Le Ha Chi, Pham Duy Long, Hoang Vu Chung, Do Thi Phuong, Do Xuan Mai, Nguyen Thi Tu Oanh, Thach Thi Dao Lien, Le Van Trung, Galvanic-cell-based synthesis and photovoltaic performance of ZnO-CdS core-shell nanorod arrays for quantum dots sensitized solar cells, Applied Mechanics and Materials 618, 64-68 (2014).
 • Ngo Duc Quan, Vu Ngoc Hung, Nguyen Van Quyet, Hoang Vu Chung, and Dang Duc Dung, Band gap modification and ferroelectric properties of Bi0.5(Na,K)0.5TiO3-based by Li substitution, AIP Advances, 4, (2014) 017122
 • Cao Dung Truong and Vu Chung Hoang, A triplexer based on cascaded 2 × 2 butterfly MMI couplers using silicon waveguides, Optical and Quantum Electronics, 5, 46, 2014
 • D. Trung, N. D. Hoa, P. V. Tong, N. V. Duy, T. D. Dao, H.V.Chung, T. Nagao, N. V. Hieu, Effective decoration of Pd nanoparticles on the surface of SnO2 nanowires for enhanced of CO gas-sensing performance, Journal of Hazardous Materials, 265, (2014.) 124–132
 • Chung V. Hoang, Masud Rana and Tadaaki Nagao, Electron- and photon-induced plasmonic excitations in two-dimensional silver nanostructures, Applied Physics Letters, 104 (2014.) 251117
 • Q. Trung, N.T. Tuan, H.V. Chung, P.H. Duong, P.T. Huy, On the origin of green emission in zinc sulfide nanowires prepared by a thermal evaporation method, Journal of Luminescence, 153, (2014) 321–325
 • Le Dinh Trong, Nguyen Nang Dinh2 and Pham Duy Long, Annealing effect on the ionic conductivity of La0.67-xLi3xTiO3 made by double mechanical alloying, Journal of Materials Science and Engineering B 4 (4) (2014) 86-94
 • Ngoc Tai Ly, Van Chien Nguyen, Thi Hoa Dao, Le Hong Hoang To, Duy Long Pham, Hung Manh Do, Dinh Lam Vu and Van Hong Le, Optical properties of TiO2 nanotube array fabricated by the electrochemical anodization method, Advances in Natural Science: Nanoscience and Technology 5 (2014) 015004 (5pp)
 • Khac An Dao, Viet Phong Tran, Chung Dong Nguyen; The Wireless Power Transmission Environment from GEO to the Earth and Numerical Estimation of Relative Permittivity vs. Altitude in the Neutral and Ionized Layers of the Earth Atmosphere, IEEE, Advanced Technologies for Communications (ATC), 2014 International Conference on, pages: 214 – 219, 15-17 Oct. 2014.
 • Tuan Anh Phan, Hiroyuki Oguchi, Motoaki Hara, Mitsuhiro Shikida, Hirotaka Hida, Taeko Ando, Kazuo Sato, and Hiroki Kuwano, Fe-B-Nd-Nb metallic glass thin films for microelectromechanical systems, Applied Physics Letters, 103 No, 18, 181901(2013).
 • Dao Khac An, Nguyen Tien Dai, Phan Anh Tuan, and Do Hung Manh, On the formation of voids, etched holes, and GaO particles configuration during the nanowires growth by VLS method on GaAs substrate, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Vol. 24, No. 7, 2513-2520(2013).
 • Chung V. Hoang, Makiko Oyama, Osamu Saito, Masakazu Aono & Tadaaki Nagao, Monitoring the presence of ionic mercury in environmental water by plasmon-enhanced infrared spectroscopy, Scientific Reports (Nature), 3 1175 (2013).doi: 10.1038/srep01175
 • T. Dao, C. T. T. Dang, G. Han, C. V. Hoang, W. Yi, V. Narayanamurti, and T. Nagao, Chemically synthesized nanowire TiO2/ZnO core-shell p-n junction array for high sensitivity ultraviolet photodetector, Applied Physics Letters 103, 193119 (2013), doi: 10.1063/1.4826921
 • Phan Anh Tuan, Hiroyuki Oguchi, Motoaki Hara, Hirotaka Hida, Taeko Ando, Kazuo Sato, and Hiroki Kuwano, A new metallic glass Fe-B-Nd-Nb thin film material for micro sensors and actuators: fabrication and characterization, Microsystems (Transducers 2013), (June 16-20, 2013), Barcelona, Spain, DOI:10.1109, 1040 – 1043(2013).

 

Bài báo tạp chí trong nước

 

 • Oanh T. T. Nguyen, Chi H. Le, Long D. Pham, Hieu S. Nguyen, Chung V. Hoang, Synthesis and Optical Characterization of Building-Block Plasmonic Gold Nanostructures, Communications in Physics 27 (2), 131 (2017).
 • Tan Anh Ta, Long Duy Pham, Hieu Sy Nguyen, Chung Vu Hoang, Chi Ha Le, Chien Tran Dang, Hoa Thi Thu Nguyen, Nghia Van Nguyen, Electrochemical Performance of Na0.44MnO2 Synthesized by Hydrothermal Method Using as a Cathode Material for Sodium Ion Batteries, Communications in Physics 27 (2) 143 (2017).
 • Ta Anh Tan, Nguyen Si Hieu, Le Ha Chi. Dang Tran Chien. Le Dinh Trong and Pham Duy Long, Structure and electrochemical impedance of LiNi xMn2 xO4, Communications in Physics, Vol. 26, No. 4 (2016), pp. 361-368, DOI:10.15625/0868-3166/26/4/8953
 • Nguyen Thai Ha; Pham Duy Long; Nguyen Thanh Trung; Le Van Hong, Fabrication and investigation the effect of graphene embedded TiO2 films applied for dye sensitized solar cells, Communication in physics. 26, No.1, p43–49.(2016) DOI:10.15625/0868-3166/26/1/7961
 • Ta Anh Tan, Dang Tran Chien, Do Thi Phuong, Nguyen Thi Tu Oanh, Do Xuan Mai, Hoang Vu Chung, Le Ha Chi, and Pham Duy Long, Investigation of Sodium Manganese Oxide Nanowires Synthesized by Hydrothermal Method for Alkaline Ion Battery, Communications in Physics, Vol. 24, No. 3 (2014), pp. 233-238
 • Dang Hai Ninh, Tran Thi Thao, Nguyen Nang Dinh, Pham Duy Long, Characterization of structural and electrochromic properties ò nanocomposite TiO2 –WO3 films, Communications in Physics, 24, No. 3S1 (2014), pp. 57-63

Dang Tran Chien, Pham Duy Long, effect of annealing temperature on the structure, optical and electronic properties of TiO2 made by thermal treatment of Ti, Communications in Physics, Vol. 24, No. 2 (2014), pp. 155-163

 

 1. Patents
 2. Thành tích đào tạo (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân)

Tiến sĩ: 03;  Thạc sĩ: 03;  Cử nhân: 09

 1. Sản phẩm khác
Back To Top