Vietnamese   English

Phòng Vật liệu Cácbon Nanô

Giới thiệu Phòng nghiên cứu

 1. Tên phòng nghiên cứu/triển khai: Phòng vật liệu cácbon nanô
 2. Chức năng/nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển và triển khai ứng dụng vật liệu cácbon kích thước nanô
 3. Trưởng phòng:
 • Tên, Học hàm, Học vị: TS. Nguyễn Văn Chúc
 • SĐT: 0983715616
 • Fax:
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. Các thành viên của phòng nghiên cứu/triển khai:

STT

Họ và tên

Học hàm
/Học vị

Biên chế
/Hợp đồng

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Văn Chúc

Tiến sĩ

Biên chế

0983715616

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Lê Đình Quang

Kỹ sư

Biên chế

0912892922

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Phan Ngọc Hồng

Tiến sĩ

Biên chế

0961906369

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Bùi Hùng Thắng

Tiến sĩ

Biên chế

0985175655

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Phạm Văn Trình

Tiến sĩ

Biên chế

0943190301

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Cao Thị Thanh

Thạc sĩ

Biên chế

0987972580

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Ngọc Anh

Thạc sĩ

Hợp đồng

01649830507

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Đặng Nhật Minh

Cử nhân

Hợp đồng

01668123825

 

9

Nguyễn Văn Tú

Thạc sĩ

Hợp đồng

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Phạm Văn Đồng

Tiến sĩ

Hợp đồng

 

 

11

Phan Ngọc Minh

GS.TS.

Cố vấn

0904177339

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Phan Hồng Khôi

GS.TS.

Cố vấn

0912104270

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai
 2. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai vật liệu ống nanô cácbon:

+ Bằng phương pháp CVD nhiệt với 04 ống phản ứng thép không rỉ, đã tổng hợp thành công vật liệu ống nano cacbon đa tường (MWCNTs) số lượng lớn với đường kính ống (10-80 nm) và độ sạch đạt 90-95 %. Vật liệu MWCNTs đã được thương mại hóa.

+ Bằng phương pháp CVD nhiệt với ống phản ứng thạch anh, đã tổng hợp thành công vật liệu MWCNTs và CNTs đơn tường (SWCNTs) định hướng vuông góc và định hướng nằm ngang trên bề mặt đế SiO2/Si và trên các vi điện cực tích hợp platin. Đường kính của SWCNTs từ 1-3 nm và chiều dài có thể đạt cm.

+ Đã nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng vật liệu CNTs trong vật liệu tổ hợp nền polymer, epoxy, cao su làm vật liệu hấp thụ sóng rada, cao su chịu nhiệt, chịu mài mòn ứng dụng trong các roăng cao su chịu mài mòn của các máy bơm cổ trục đứng.

+ Đã thành công trong việc sử dụng kỹ thuật ép nóng đẳng tĩnh để chế tạo vật liệu nanocomposite Al/CNTs, Cu/CNTs. Vật liệu nanocomposite Al/CNTs, Cu/CNTs với tỷ trọng thấp, cơ tính tốt và hệ số giãn nở nhiệt thấp sẽ trở thành vật liệu tiềm năng cho các vật liệu tản nhiệt cho các linh kiện điện tử công suất như công nghệ LED.

+ Thành công trong việc phân tán CNTs vào trong chất lỏng tản nhiệt như EG, DEG. Nghiên cứu ứng dụng thành công việc đưa chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần CNTs để tản nhiệt cho linh kiện điện tử công suất cao như CPU và HB-LED.

+ Đã chế tạo và khảo sát một số tính chất của kem tản nhiệt nền silicon chứa thành phần graphene; của chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần graphene, graphene/CNTs. Đã thử nghiệm hiệu quả hấp thụ nhiệt mặt trời của chất lỏng nền ethylene glycol chứa thành phần CNTs; Đã ứng dụng CNTs trong nền bitumen (nhựa đường) để nâng cao tính chất cơ học.

     

(a)

(b)

(c)

Hình 1: (a) Ảnh chụp sản phẩm MWCNTs đã được thương mại, ảnh SEM (b) sản phẩm MWCNTs và (c) các sợi MWCNTs mọc định hướng vuông góc trên đế SiO2/Si

 

Hình 2. Ảnh SEM kem tản nhiệt Silicon/Gr

Hình 3. Độ kim nún của nhựa đường/CNTs giảm

Hình 4. Nhiệt hóa độ mềm của nhựa đường/CNTs  tăng lên

 

  

Hình 5. Một số kết quả về môđun đèn LED tản nhiệt bằng chất lỏng nanô

 

Hình 6. Đèn pha LED công suất 450 W và đèn đường LED công suất 100 W ứng dụng chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần CNTs

 1. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai vật liệu graphen:

+ Bằng phương pháp CVD nhiệt đã tổng hợp thành công các màng graphen với chiều dày từ 1-5 nm trên đế Cu, SiO2/Si.

+ Đã tách và chuyển thành công lớp màng graphen từ đế Cu sang các loại đế khác nhau như đế thủy tinh, đế Si, đế vi điện cực platin.

+ Bằng phương pháp điện hóa plasma đã tổng hợp thành công các tấm graphen (dạng bột)

+ Đã chuyển màng graphen sang đế vi điện cực platin và thử nghiệm ứng dụng xác định nồng độ glucose, cholesterol, atrazine và các một số kim loại nặng như chì, thủy ngân… 

+ Chế tạo pin mặt trời sử dụng cấu trúc hybrid dây nano silic (SiNW)/PEDOT:PSS/graphene. Đã nghiên cứu chế tạo thành công pin mặt trời sử dụng cấu trúc SiNW/PEDOT:PSS/Gr. Pin mặt trời sử dụng cấu trúc hybrid SiNW có hiệu suất chuyển đổi quang tốt hơn so với pin mặt trời sử dụng đế Si phẳng. Vật liệu Gr được đưa vào giúp làm tăng hiệu suất chuyển đổi quang so với vật liệu PEDOT:PSS không có Gr do làm tăng độ dẫn điện của PEDOT:PSS. Hiệu suất chuyển đổi tốt nhật đạt được là 7.33% khi sử dụng Gr được phấn tán trong môi trường EG, cao hơn 13% và 16% so với các môi trường phân tán khác là IPA và nước.

  

Hình 7. (a) Ảnh SEM điện cực và màng graphene chuyển lên điện cực, (b) kết quả đo sự phụ thuộc của dòng máng-nguồn ΔIds vào logarit nồng độ carbaryl.

 

Hình 8. (a) Cấu trúc PEDOT: PSS, (b) mô hình và (c) cấu trúc pin mặt trời SiNW/PEDOT:PSS/Gr sau khi được chế tạo

Hình 9. (a) Hệ số phản xạ, đặc trưng J-V của pin mặt trời
SiNW/PEDOT:PSS/Gr (b-c)

 1. Trang thiết bị nghiên cứu chính

+ Hệ thiết bị lắng đọng hoá học pha hơi (CVD) nhiệt với ống lò phản ứng là thạch anh hoặc ống thép không rỉ, nhiệt độ (đạt 1000oC) và khí phản ứng (N2, Ar, CH4, C2H2, CH4) được điều khiển tự động. 

   

Hình 10: Ảnh chụp hệ thiết bị CVD nhiệt: (a) 04 ống phản ứng thép không rỉ chế tạo vật liệu MWCNTs và (b) ống phản ứng thạch anh chế tạo MWCNTs định hướng, SWCNTs và graphen.

 

 1. Các thành tựu đạt được:
 2. Đề tài nghiên cứu KHCN (Tên đề tài, Chủ nhiệm đề tài, Cấp xét duyệt, thời gian thực hiện)

TT

Tên đề tài

Tên chủ nhiệm

Cấp đề tài

Thời gian

1

Nghiên cứu tổng hợp, tính chất của vật liệu tổ hợp ba chiều graphene-ống nanô cácbon định hướng ứng dụng trong các cảm biến điện hóa và transistor hiệu ứng trường

TS. Nguyễn Văn Chúc

Đề tài Nafosted

04/2017-04/2020

2

Nghiên cứu chế tạo điện cực trên cơ sở vật liệu graphene/CNTs định hướng ứng dụng trong các linh kiện quang điện tử

TS. Nguyễn Văn Chúc

Đề tài KHCN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

04/2017-04/2019

3

Tổng hợp, đặc trưng tính chất và định hướng ứng dụng của các màng dẫn điện trong suốt graphene/CNTs

GS.TS. Phan Ngọc Minh

Đề tài hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

01/2016-12/2017

4

Nghiên cứu và phát triển công nghệ chế tạo vật liệu có độ dẫn nhiệt cao chứa thành phần cácbon cấu trúc nanô và ứng dụng trong tản nhiệt cho linh kiện điện tử công suất lớn

TS. Bùi Hùng Thắng

Tiểu dự án FIRST

06/2017-05/2019

5

Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo module đèn LED làm mát bằng chất lỏng nano phục vụ chiếu sáng đường phố Hà Nội

TS. Phan Ngọc Hồng

Dự án SXTN cấp TP. Hà Nội

08/2017-07/2019

6

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất thử nghiệm môđun đèn LED chiếu sáng đường phố tản nhiệt bằng chất lỏng nanô cácbon

TS. Bùi Hùng Thắng

Đề tài KHCN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

01/2016-12/2017

7

Nghiên cứu ứng dụng chất lỏng chứa vật liệu cácbon nanô trong hấp thụ năng lượng mặt trời

TS. Bùi Hùng Thắng

Đề tài Nafosted

5/2016-4/2019

8

Nghiên cứu chế tạo pin mặt trời sử dụng cấu trúc lai dây nano Silic/PEDOT:PSS/Graphene

TS. Phạm Văn Trình

Đề tài Phòng TNTĐ 2017

01/2017-12/2017

9

Nghiên cứu, tổng hợp vật liệu graphene trên đế đồng bằng phương pháp lắng đọng hóa học pha hơi trong điều kiện áp suất thấp (LPCVD)

ThS. Cao Thị Thanh

Đề tài Cơ sở thường xuyên

1/2017-12/2017

10

Nghiên cứu chế tạo đèn LED chiếu sáng tản nhiệt bằng chất lỏng dựa trên nguyên lý tự đối lưu

TS. Bùi Hùng Thắng

Đề tài hỗ trợ cán bộ trẻ 2017

1/2017-12/2017

11

Nghiên cứu tổng hợp ống nano cacsbon định hướng và grapheme ứng dụng trong cảm biến sinh học hiệu ứng trường nhằm xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

TS. Nguyễn Văn Chúc

Viện Hàn lâm KHCNVN

2014-2015

12

Nghiên cứu tổng hợp, tính chất của vật liệu graphen đa lớp định hướng ứng dụng trong cảm biến sinh học điện hóa

TS. Nguyễn Văn Chúc

Đề tài Nafosted

2013-2015

13

Chế tạo và nghiên cứu tính chất tản nhiệt của chất lỏng chứa thành phần vật liệu graphene

TS. Phan Ngọc Hồng

Đề tài Nafosted

2015-2016

14

Nghiên cứu chế tạo graphene số lượng lớn, thử nghiệm ứng dụng trong chất lỏng tản nhiệt cho linh kiện điện tử công suất

TS. Phan Ngọc Hồng

Đề tài Chủ tịch Viện HLKHCNVN giao

2015-2016

15

Nghiên cứu thiết kế chế tạo mođul đèn LED dùng trong chiếu sáng công cộng sử dụng chất lỏng tản nhiệt nanô

ThS. Bùi Hùng Thắng

Đề tài Phòng thí nghiệm Trọng điểm, Viện KHVL

2015

16

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu ống nanô cácbon trong chất lỏng tản nhiệt cho linh kiện điện tử công suất

ThS. Bùi Hùng Thắng

Đề tài Độc lập cán bộ trẻ cấp Viện KHCNVN

2013-2014

17

Nghiên cứu chế tạo đèn LED công suất trên 300W sử dụng phương pháp tản nhiệt bằng chất lỏng chứa thành phần ống nanô cácbon

Ths. Bùi Hùng Thắng

Đề tài cơ sở cấp Viện KHVL

2014

18

Tổng hợp và đặc tính của vật liệu ống nanô cácbon định hướng nằm ngang

PGS.TS. Phan Ngọc Minh

Đề tài hợp tác Việt-Nga cấp Viện KHCNVN

2012-2014

19

Nghiên cứu ứng dụng ống nanô cácbon dạng lỏng trong tản nhiệt cho LED, vi xử lý và linh kiện điện tử công suất lớn

PGS.TS. Phan Ngọc Minh

Đề tài Nafosted

2013-2014

20

Cơ chế nâng cao độ dẫn nhiệt của chất lỏng chứa thành phần ống nanô cácbon cho thiết bị điện tử công suất lớn

PGS.TS. Phan Ngọc Minh

Dự án viện trợ không hoàn lại

3/2013-3/2014

21

Phân tán ống nanô cácbon trong một số chất lỏng và thử nghiệm một số ứng dụng

Ths. Bùi Hùng Thắng

Đề tài hỗ trợ cán bộ trẻ

2013

22

Nghiên cứu công nghệ làm sạch vật liệu ống nano cácbon bằng khí CO2

Ths. Phạm Văn Trình

Đề tài cơ sở thường xuyên

2013

23

Nghiên cứu công nghệ tổng hợp vật liệu graphene đa lớp và thử nghiệm ứng dụng trong cảm biến sinh học điện hoá

TS. Nguyễn Văn Chúc

Phòng TN Trọng điểm, Viện KHVL

2012

24

Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện công nghệ CVD nhiệt tới chất lượng của lớp màng graphene đa lớp được tổng hợp trên đế đồng

TS. Nguyễn Văn Chúc

Đề tài Hỗ trợ cán bộ trẻ Viện KHCNVN

2012

25

Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng vật liệu ống nanô cácbon trong chất lỏng tản nhiệt cho CPU và vật liệu compozit kim loại

ThS. Bùi Hùng Thắng

Đề tài Hỗ trợ cán bộ trẻ Viện KHCNVN

2012

26

Tổng hợp vật liệu graphene đa lớp bằng phương pháp CVD nhiệt định hướng ứng dụng trong cảm biến sinh học điện hoá

TS. Nguyễn Văn Chúc

Nhiệm vụ Viện trưởng Viện KHVL giao

2012

 

 1. Hợp đồng :
 2. Công bố quốc tế (ISI):

- Cao Thi Thanh, Nguyen Hai Binh, Nguyen Van Tu, Vu Thi Thu, Maxime Bayle, Matthieu Paillet, Jean Louis Sauvajol, Phan Bach Thang, Tran Dai lam, Phan Ngoc Minh, Nguyen Van Chuc "An interdigitated ISFET-type sensor based on LPCVD grown graphene for ultrasensitive detection of carbaryl", Sensors and Actuators B 260, 78-85, 2018, ISSN: 0925-4005

- Maxim G. Rybin, Ivan I. Kondrashov, Anatoliy S. Pozharov, Van Chuc Nguyen, Ngoc Minh Phan, Elena D. Obraztsova, "In situ control of CVD synthesis of graphene film on nickel foil", Phys. Status Solidi B 2017, 1700414

- Dmitry I. Levshov, Romain Parret, Huy-Nam Tran, Thierry Michel, Thi Thanh Cao, Van Chuc Nguyen, Raul Arenal, Valentin N. Popov, Sergei B. Rochal, Jean-Louis Sauvajol, Ahmed-Azmi Zahab, Matthieu Paillet, Photoluminescence from an individual double-walled carbon nanotube, Physcial Review B 96 (2017) 195410 (SCI)

- Pham Van Trinh, Nguyen Ngoc Anh, Bui Hung Thang, Nguyen Tuan Hong, Le Dinh Quang, Phan Hong Khoi, Phan Ngoc Minh and Phan Ngoc Hong, “Enhanced thermal conductivity of nanofluid-based ethylene glycol containing Cu nanoparticles decorated on a Gr–MWCNT hybrid material”, RSC Advances 7(1) (2017) 318. (SCIE)

- Pham Van Trinh, Nguyen Ngoc Anh, Nguyen Trong Tam, Nguyen Tuan Hong, Phan Ngoc Hong, Phan Ngoc Minh and Bui Hung Thang, “Influence of defects induced by chemical treatment on the electrical and thermal conductivity of nanofluids containing carboxyl-functionalized multi-walled carbon nanotubes”, RSC Advances 7(79) (2017) 49937. (SCIE)

- Minh N. Dang, Thi Dieu Thuy Ung, Hong N. Phan, Quang Duc Truong, Thang H. Bui, Minh N. Phan, Liem Quang Nguyen, Phong D. Tran, “A novel method for preparation of molybdenum disulfide/graphene composite”, Materials Letters, 2017, 1, 145–148 (SCI)

- Chien Nguyen Van, Nguyen Thanh Hai, Jiri Olejnicek, Petra Ksirova, Michal Kohout, Michaela Dvorakova, Pham Van Hao, Phan Ngoc Hong, Manh Cuong Tran, Do Hoang Tung, Dang Van Thanh, Preparation and photoelectrochemical performance of porous TiO2/graphene nanocomposites films, Materials Letters, doi.org/10.1016/j.matlet.2017.11.008 (SCI)

- Thi Kieu Hanh Ta, Thi Nhu Hoa Tran, Quang Minh Nhat Tran, Duy Phong Pham, Kim Ngoc Pham, Thi Thanh Cao, Yong Soo Kim, Dai Lam Tran, Heongkyu Ju, Bach Thang Phan, Surface Functinalization of WO3 Thin Films with (3-Aminopropyl)triethoxysilane and Succinic Anhydride, Journal of Electronic Materials, 46 (6) (2017) 3345-3352 (SCI).

- Dmitry I. Levshov, Huy-Nam Tran, Thiery Michel, Thi Thanh Cao, Van Chuc Nguyen, Raul Arenal, Valentin N. Popov, Jean-Loui Sauvajol, Ahmed-Azmi Zahab, Matthieu Paillet, Interlayer Interaction Effects on the G Modes in Double-Walled Carbon Nanotubes With Different Electronic Configurations, Phys. Status Solidi B, (2017) 1700251, doi:10.1002/pssb.201700251

- Van Trinh Pham, Thi Thanh Cao, Le Viet Cuong, Ngoc Hong Phan, Duy Long Pham, Ngoc Minh Phan and Van Chuc Nguyen, “Effect of organic solvents on the properties of DWCNT/PEDOT:PSS transparent conductive films”, Mater. Res. Express 4 (2017) 105504. (SCIE)

- Pham Van Trinh, Nguyen Van Luan, Phan Ngoc Minh, Doan Dinh Phuong, “Effect of Sintering Temperature on Properties of CNT/Al Composite Prepared by Capsule-Free Hot Isostatic Pressing Technique”, Transactions of the Indian Institute of Metals 70(4) (2017) 947–955. (SCIE)

- Pham Van Trinh, Phan Ngoc Hong, Bui Hung Thang, Nguyen Tuan Hong, Duong Van Thiet, Nguyen Van Chuc and Phan Ngoc Minh, “Effect of Surface Morphology and Dispersion Media on the Properties of PEDOT:PSS/n-Si Hybrid Solar Cell Containing Functionalized Graphene”, Advances in Materials Science and Engineering 2017 (2017), ID 2362056 (9 pp). (SCIE).

- Pham Van Trinh, Bui Hung Thang, Nguyen Van Chuc, Phan Ngoc Hong, Phan Ngoc Minh, “Effect of Annealing Time on the Power Conversion Efficiency of Silicon Nanowire Based Solar Cell Prepared by Wet Diffusion Technique”, Journal of Nano- and Electronic Physics 9(6) (2017) 06025. (ESCI, Scopus)

- H N Tran, D I Levshov, V C Nguyen, M Paillet, R Arenal, X T Than, A A Zahab, Y I Yuzyuk, N M Phan, J-L Sauvajol, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, ISSN:2043-6262, vol 8, Number 1 (2017) 015018.

- Bui Hung Thang, Nguyen Xuan Toan and Phan Ngoc Minh, “High Hardness Nickel - Carbon Nanotubes Composite Electroplating”, Advances in Research, ISSN: 2348-0394, vol 11, issse, 3, 35922 (2017)

- Nguyen Van Chuc, Nguyen Hai Binh, Cao Thi Thanh, Nguyen Van Tu, Nguyen Le Huy, Nguyen Tuan Dzung, Phan Ngoc Minh, Vu Thi Thu, Tran Dai Lam, Journal of Materials Science & Technology 32 (2016) 539

- Chuc Van Nguyen, Ruben Bartali, Luigi Crema, Giorgio Speranza, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 498 (2016) 231

- Thi Thanh Cao, Van Chuc Nguyen, Hai Binh Nguyen, Hung Thang Bui, Thi Thu Vu, Ngoc Hong Phan, Bach Thang Phan, Le Hoang, Maxime Bayle, Matthieu Paillet, Jean Louis Sauvajol, Ngoc Minh Phan and Dai Lam Tran, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 7 (2016) 035007 (7pp)

- Van Thanh Dang, Duc Dung Nguyen, Thi Thanh Cao, Phuoc Huu Le, Dai Lam Tran, Ngoc Minh Phan and Van Chuc Nguyen, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 7 (2016) 033002 (10pp)

- Binh Hai Nguyen, Binh Thanh Nguyen, Hanh Van Vu, Chuc Van Nguyen, Dzung Tuan Nguyen, Loc Thai Nguyen, Thu Thi Vu, Lam Dai Tran, Current Applied Physics 16 (2016) 135

- Manh Hong Nguyen, Hung Thang Bui, Van Trinh Pham, Ngoc Hong Phan, Tuan Hong Nguyen, Van Chuc Nguyen, Dinh Quang Le, Hong Khoi Phan and Ngoc Minh Phan, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 7 (2016) 025017

- Dang Van Thanh, Nguyen Van Thien, Bui Hung Thang, Nguyen Van Chuc, Nguyen Manh Hong, Bui Thi Trang, Tran Dai Lam, Dang Thi Thu Huyen, Phan Ngoc Hong, Phan Ngoc Minh, Journal of Electronic Materials 45 (2016) 2522

- Nguyen Manh Hong, Bui Hung Thang, Phan Ngoc Hong, Nguyen Tuan Hong, Phan Hong Khoi, Phan Ngoc Minh, Micro & Nano Letters 11 (2016) 636

- Nguyen Manh Hong, Bui Hung Thang, Phan Ngoc Minh, Physical Science International Journal 10 (2016) 1-8

- Doan Dinh Phuong, Pham Van Trinh, Luong Van Duong, Le Danh Chung, Ceramics International 42 (2016) 14937

- Clotilde Lethiec, Guillaume Binard, Trajan Popescu, Hugo Frederich, Phan Ngoc Hong, Eduardo Yraola, Catherine Schwob, Fabrice Charra, Laurent Coolen, Ludovic Douillard, Agnès Maître,  The Journal of Physical Chemistry C 120 (2016)

- Phan Ngoc Hong, Tran Thi Tuoi, Nguyen Thi Kim Ngan, Bui Thi Trang, Phan Ngoc Minh, Tran Dai Lam, Nguyen Thi Hanh, Dang Van Thanh, Journal of Electronic Materials 45 (2016) 2472

- Nguyen Van Chuc, Cao Thi Thanh, Nguyen Van Tu, Vuong TQ Phuong, Pham Viet Thang, Ngo Thi Thanh Tam, “A simple approach for the fabrication of graphene-carbon nanotube hybrid films on copper substrate by chemical vapor deposition”, Journal of Materials Science &Technology, ISSN: 1005-0302    31, 5, 479-48, 2015

- P. N. Hong, P. Bénalloul, Z. Guennouni-Assimi, R. Farha, C. Bourdillon, M.-C. Fauré, M. Goldmann, W. Marcillac, L. Coolen, A. Maître, C. Schwob, “Optical properties of an opal with a planar defect fabricated by inverse Schaefer and Langmuir–Blodgett techniques”, Optical and Quantum Electronics, Volume 47, Issue 1 (2015) pp 55-65

- Bui Hung Thang, Phan Hong Khoi, and Phan Ngoc Minh, “A modified model for thermal conductivity of carbon nanotube-nanofluids”, Physics of Fluids, ISSN: 1070-6631, 27, 3, 032002, 2015

- Le T. Lu, Ngo T. Dung, Le D. Tung, Cao T. Thanh, Ong K. Quy, Nguyen V. Chuc, Shinya Maenosono and Nguyen T. K. Thanh, “Synthesis of magnetic cobalt ferrite nanoparticles with controlled morphology, monodispersity and composition: the influence of solvent, surfactant, reductant and synthetic conditions”, Nanoscale, 7, 19596-19610, 2015

- Bourdillon Celine, Hong Phan Ngoc, Daney de Marcillac Willy, Coolen Laurent, Maitre Aqnes and Schwob Catherine, “Manipulation of the fluorescence of nanocrystals by opal-based heterostructures”, J. Mater. Chem. C, ISSN: 2050-7526, 3, 37, 9734-9739, 2015

- R.Kh. Khisamov, K.S. Nazarov, L.R. Zubairov, A.A. Nazarov, R.R. Mulyukov, I.M. Safarov, S.N. Sergeev, I.I. Musabirov, D.D. Phuong, P.V. Trinh, N.V. Luan, P.N. Minh, N.Q. Huan, “Carbon nanotubes reinforced copper matrix composites processed by severe plastic deformation”, Physics of the Solid State 57, 6, 1185-1191, 2015

- Bui Hung Thang, Pham Van Trinh, Le Dinh Quang, Nguyen Thi Huong, Phan Hong Khoi, and Phan Ngoc Minh, “Heat Dissipation for the Intel Core i5 Processor Using Multiwalled Carbon-nanotube-based Ethylene Glycol”, Journal of the Korean Physical Society, ISSN: 0374-4884, 65, 3, 312, 2014

- Bui Hung Thang, Le Dinh Quang, Nguyen Manh Hong, Phan Hong Khoi, and Phan Ngoc Minh, “Application of Multiwalled Carbon Nanotube Nanofluid for 450 W LED Floodlight”, Journal of Nanomaterials, ISSN: 1687-4110, Volume 2014, 347909, 6, 2014

- P. N. Hong, P. Bénalloul, ZGuennouni-Assimi, R. Farha, C. Bourdillon, M.-C. Fauré, M. Goldmann,W.Marcillac, L. Coolen, A. Maître, C. Schwob, “Optical properties of an opal with a planar defect fabricated by inverse Schaefer and Langmuir–Blodgett techniques”, Optical and Quantum Electronics, DOI 10.1007/s11082-014-9939-6, 46, 11, 2014

- Phuc Tuyen Do, Phuc Quan Do, Hai Binh Nguyen, Van Chuc Nguyen,Dai Lam Tran,Trong Huyen Le, Le Huy Nguyen, Hung Viet Pham, Thai Loc Nguyen,Quang Huy Tran, “A highly sensitive electrode modified with graphene, gold nanoparticles, and molecularly imprinted over-oxidized polypyrrole for electrochemical determination of dopamine”, Journal of Molecular Liquids, 198, 307-312, 2014

- Bui Hung Thang, Pham Van Trinh, Nguyen Van Chuc, Phan Hong Khoi, and Phan Ngoc Minh, “Heat Dissipation for Microprocessor Using Multiwalled Carbon Nanotubes Based Liquid”, The Scientific World Journal, Volume 2013, Article ID 305957, 6 pages, (12/2013)

 

 1. Patents

- Bằng sáng chế “Môđun đèn LED tản nhiệt bằng chất lỏng”, số bằng: 16778, do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 27/03/2017.

- Bằng giải pháp hữu ích “Quy trình chế tạo chất lỏng tản nhiệt chứa ống nano cacbon, chất lỏng tản nhiệt thu được từ quy trình này và cấu trúc tản nhiệt chứa chất lỏng tản nhiệt”, số bằng 1357 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 08/3/2016.

- Phan Ngọc Minh, Lê Đình Quang, Bùi Hùng Thắng, Nguyễn Văn Chúc, Ngô Thị Thanh Tâm, “Thiết bị và quy trình sản xuất liên hoàn ống cacbon nano”, Số bằng 1126, theo quyết định số 5493/QĐ-SHTT ngày 27-1-2015

- Phan Ngọc Minh, Bùi Hùng Thắng, Nguyễn Văn Chúc, Phạm Văn Trình, Phan Ngọc Hồng và Đoàn Đình Phương, “Quy trình chế tạo vật liệu In/CNTs nanocomposite và kết cấu tản nhiệt sử dụng In/CNTs nanocomposite cho các linh kiện điện tử công suất cao”, Số bằng 12663 do Cục Sở hữu trí tuệ (VN) cấp ngày 21/04/2014.

 1. Thành tích đào tạo (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân)

TT

Tên sinh viên

Hình thức đào tạo

Tên khoá luận

Thời gian tốt nghiệp

Tên cơ sở đào tạo

Tên thầy hướng dẫn

1

Nguyễn Trọng Tâm

Tiến sỹ

Nghiên cứu ứng dụng chất lỏng chứa thành phần cácbon nanô trong hấp thụ năng lượng mặt trời

2019

Học viện Khoa học và Công nghệ

GS. TS. Phan Ngọc Minh

2

Tô Anh Đức

Tiến sỹ

Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần cacbon cấu trúc nano trong quản lý nhiệt cho vệ tinh

2020

Học viện Khoa học và Công nghệ

GS. TS. Phan Ngọc Minh

3

Cao Thị Thanh

Tiến sỹ

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu ống nanô cácbon định hướng, đặc trưng tính chất và thử nghiệm ứng dụng trong cảm biến sinh học

2018

Viện Khoa học Vật liệu

1. PGS. TS. Trần Đại Lâm

2. TS. Nguyễn Văn Chúc

4

Phạm Văn Trình

Tiến sỹ

“Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất một số nanocomposite kim loại gia cường bằng ống nano cacbon định hướng ứng dụng trong ngành kỹ thuật điện và điện tử”

2016

Viện Khoa học Vật liệu

1. PGS. TS. Phan Ngọc Minh

2. TS. Đoàn Đình Phương

5

Bùi Hùng Thắng

Tiến sỹ

“Nghiên cứu tính chất nhiệt và tính chất điện của một số vật liệu composit pha trộn ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng trong lĩnh vực điện tử, điện từ trường”

2015

Viện Khoa học Vật liệu

1. PGS. TS. Phan Ngọc Minh

2. TS. Hoàng Anh Sơn

6

Vương Thị Quỳnh Phương

Thạc sỹ

Nghiên cứu công nghệ chế tạo, đặc trưng tính chất của ống nano cacbon định hướng (vuông góc, nằm ngang).

2014

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên-ĐHQGHN

TS. Nguyễn Văn Chúc

7

Phạm Việt Thắng

Cử nhân

Tổng hợp vật liệu graphene và thử nghiệm ứng dụng trong cảm biến sinh học điện hóa nhằm xác định nồng độ cholesterol

12/2013

Trường ĐH Công nghệ-ĐHQGHN

1. PGS. TS. Trần Đại Lâm

2. TS. Nguyễn Văn Chúc

8

Nguyễn Văn Tú

Thạc sỹ

“Nghiên cứu chế tạo vật liệu Graphen bằng phương pháp CVD”

12/2013

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

TS. Nguyễn Văn Chúc

9

Vũ Hồng Quân

Cử nhân

Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng vật liệu ống nano cacbon trong dung dịch tản nhiệt cho vi xử lý máy tính

6/2012

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

TS. Nguyễn Văn Chúc

Ths. Bùi Hùng Thắng

10

Phạm Trần Đức

Cử nhân

“Nghiên cứu chế tạo vật liệu graphene trên đế đồng bằng phương pháp lắng đọng pha hơi hóa học”

6/2012

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

TS. Ngô Thị Thanh Tâm

11

Nguyễn Văn Hiếu

Cử nhân

“Nghiên cứu công nghệ làm sạch vật liệu ống nanô các bon đa tường”

6/2011

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

ThS. Nguyễn Văn Chúc

12

Nguyễn Bá Thăng

Thạc sỹ

Nghiên cứu công nghệ và các điều kiện chế tạo ống nano cacbon đơn tường SWCNTs định hướng, siêu dài, sử dụng Ethanol trên đế Si

2011

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

13

Nguyễn Văn Chúc

Tiến sỹ

“Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu ống nanô cácbon đa tường, tính chất và ứng dụng”

12/2010

Viện Khoa học Vật liệu

1. PGS. TS. Phan Ngọc Minh

2. GS. TS. Phan Hồng Khôi

14

Thân Xuân Tình

Tiến sỹ

“Synthesis of nano catalysts for SWCNTs growing and application in advanced composites”

10/2011

Université Montpellier II, France 

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

15

Trần Thu Hoa Hồng

Cử nhân

“Nghiên cứu công nghệ chế tạo ống nanô các bon mọc định hướng trên đế Cu”

6/2010

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

TS. Ngô Thị Thanh Tâm

16

Trần Hà Anh

Cử nhân

“Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu ống nanô các bon đơn tường”

6/2010

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

17

Trần Tiến Đạt

Thạc sỹ

“Ứng dụng kim cương nhân tạo làm vật liệu tản nhiệt cho các linh kiện điện tử công suất”

2010

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

18

Bùi Hùng Thắng

Thạc sỹ

“Ứng dụng CNTs làm vật liệu tản nhiệt cho các linh kiện điện tử công suất”

12/2010

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

19

Phạm Văn Trình

Thạc sỹ

“Chế tạo vật liệu tổ hợp Cu/CNTs bằng phương pháp luyện kim bột”

12/2010

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

20

Cao Thị Thanh

Thạc sỹ

“Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu ống nanô cácbon đơn tường bằng phương pháp lắng đọng hoá học từ pha hơi”

11/2010

Trường Đại học sư phạm Hà Nội

PGS. TS. Phan Ngọc Minh

 

 1. Một số sản phẩm khác

Sách, giáo trình:

Phan Ngọc Minh, “Vật liệu Cácbon cấu trúc nanô và các ứng dụng tiềm năng”, Nhà Xuất Bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (2015)

Giải thưởng:

TT

Tên giải thưởng

Tên tác giả

Tên công trình

Cơ quan cấp

Năm

1

Giải thưởng Festival sáng tạo trẻ toàn quốc

Bùi Hùng Thắng

Môđun đèn LED chiếu sáng công cộng sử dụng công nghệ tản nhiệt bằng chất lỏng nanô cácbon

Trung ương Đoàn thanh niên

2015

2

Giải nhất Hội nghị Khoa học thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ XIII, năm 2014

Bùi Hùng Thắng

Nghiên cứu ứng dụng ống nano cacbon trong chất lỏng tản nhiệt cho linh kiện điện tử công suất

Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2014

3

Giải bạc 22ndInternational Invention, Innovation and Technology Exhibition ITEX 2011

Phan Ngoc Minh, Phan Hong Khoi, Le Dinh Quang, Nguyen Van Chuc, Bui Hung Thang

Synthesis and application of carbon nanotube material

ITEX 2011, Malaysia

2011

4

Bằng khen giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2010

GS.TS. Phan Hồng Khôi, PGS.TS. Phan Ngọc Minh, KS. Lê Đình Quang, ThS. Nguyễn Văn Chúc, ThS. Bùi Hùng Thắng

Nghiên cứu công nghệ chế tạo và ứng dụng vật liệu ống nanô các bon

Bộ Khoa học công nghệ và Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam

2010

5

Giải thưởng WIPO

GS.TS. Phan Hồng Khôi, PGS.TS. Phan Ngọc Minh, KS. Lê Đình Quang, ThS. Nguyễn Văn Chúc, ThS. Bùi Hùng Thắng

Nghiên cứu công nghệ chế tạo và ứng dụng vật liệu ống nanô các bon

Bộ Khoa học công nghệ và Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam

2010

6

Giải nhì Hội nghị Khoa học thanh niên Viện Khoa học và CNVN lần thứ X năm 2010

ThS. Bùi Hùng Thắng, ThS. Nguyễn Văn Chúc

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu ống nanô cácbon và màng kim cương nhân tạo trong tản nhiệt cho vi xử lý máy tính và linh kiện điện tử công suất lớn

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2010

 

Back To Top