Vietnamese   English

Phòng Quang hóa Điện tử

Giới thiệu Phòng nghiên cứu

 1. Tên phòng nghiên cứu/triển khai: Phòng Quang hóa điện tử
 2. Trưởng phòng (phụ trách phòng):
 • Tên: Nguyễn Vũ
 • Năm sinh: 1974
 • Học hàm / Học vị: Tiến sỹ
 • SĐT: 0986061002
 • Fax: (04) 38360705
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. Các thành viên của phòng nghiên cứu/triển khai:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm/học vị

Biên chế/HĐ/Cộng tác viên

SĐT

Email

1

Nguyễn Vũ

1974

TS.

Biên chế

0986061002

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Thanh Hường

1975

TS.

Biên chế

0983291026

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Hoàng Thị Khuyên

1976

TS.

Biên chế

09737576768

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Trần Thu Hương

1976

TS.

Biên chế

0912212004

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Lâm Thị Kiều Giang

1978

TS.

Biên chế

0943556305

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Đinh Mạnh Tiến

1985

KS.

Biên chế

0912646338

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Phạm Thị Liên

1989

ThS.

Hợp đồng

0982994990

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai

Với lực lượng cán bộ nghiên cứu hiện có, Phòng Quang hóa điện tử có khả năng triển khai các hướng nghiên cứu lớn, có tính dài hạn về nghiên cứu cơ bản và định hướng ứng dụng. Một số nội dung chính như sau:

 • Nghiên cứu cơ bản về chế tạo và các tính chất vật lý các vật liệu quang học, vật liệu phát quang, quang điện tử và quang tử trên cơ sở vật liệu vô cơ, hữu cơ, đặc biệt là các vật liệu lai vô cơ –hữu cơ, vật liệu chứa đất hiếm.
 • Thực nghiệm chế tạo vật liệu bằng các phương pháp tổng hợp hóa học: phương pháp kết tủa, tạo phức, sol-gel, thủy nhiệt, siêu âm, vi sóng; nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu thành màng mỏng, khối và vật liệu phân tán trong dung dịch cho các mục đích ứng dụng khác nhau.
 • Nghiên cứu chế tạo các vật liệu có cấu trúc nano: Các loại hạt, dây, thanh, ống nano..., chế tạo vật liệu nano có vỏ bọc và chức năng hóa bề mặt,
 • Phát triển công nghệ chế tạo vật liệu: vật liệu quang điện tử sử dụng trong kỹ thuật số hóa, in chụp quang điện tử; vật liệu nano phát quang cho kỹ thuật đánh dấu, nhận dạng ứng dụng trong bảo mật, nông Y-sinh học; vật liệu quang tử và linh kiện dẫn sóng quang sử dụng trong viễn thông quang học, cảm biến quang...
 • Nghiên cứu các loại vật liệu mới như: vật liệu nano khung cơ kim (Metal Organic Framework -MOF), vật liệu nano phát quang, quang xúc tác, siêu hấp phụ, định hướng ứng dụng trong các lĩnh vực sử dụng và phát triển năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường và các ứng dụng trong Y-sinh.

Đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong các lĩnh vực nghiên cứu chế tạo vật liệu quang học, quang điện tử và quang tử. Biên soạn các tài liệu, công bố kết quả nghiên cứu khoa học và tham gia giảng dạy tại các trường đại học.

 

 1. Trang thiết bị nghiên cứu

+ Hệ thiết bị kích thích phản ứng quang hóa dùng đèn tử ngoại đèn Hg-Xe 500W.

+ Tủ xấy VENTICELL 111 điều kiển bằng kĩ thuật số, nhiệt độ xấy tối đa là 250oC.

+ Hệ thiết bị trải màng Dipcoating điều khiển bằng kĩ thuật số được lắp ráp tại PTN

+ Máy đo độ nhớt CT-500 của hãng Canon có độ chính xác cao, ổn định và lặp lại.

+ Lò nung EUROTHERM 2416 (CARBOLITE), công suất 5,5kW, cực đại 1500oC.

+ Hệ bàn vi chỉnh 6 chiều (3 chiều dịch chuyển, 3 chiều quay) KOHZU.

+ Thiết bị đo đạc màng mỏng Alpha-Step IQ Profiler.

+ Hệ đo chiết suất, tổn hao dẫn sóng quang: Prism Coupler–2010 (METRICON).

+ Thiết bị tổng hợp Vi sóng MAS-II

+ Hệ phòng sạch lắp đặt thiết bị: hàm lượng bụi thấp (tương đương class 10.000).

 

 1. Các thành tựu đạt được (Liệt kê các thành tựu đạt được trong 5 năm gần nhất):
 2. Đề tài nghiên cứu KHCN (Tên đề tài, Chủ nhiệm đề tài, Cấp xét duyệt, thời gian thực hiện)

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Cấp xét duyệt

Thời gian thực hiện

1

Chế tạo và đặc tính quang của vật  liệu cấu trúc nanô đa dạng chứa ion Eu (III) trên nền vanađat và phốt phát

TS. Trần Thu Hương.

Nafosted

2013-2016

2

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu lai hữu cơ-vô cơ ứng dụng cho chế tạo tinh thể quang tử sử dụng trong lĩnh vực sensor và viễn thông

TS. Nguyễn Thanh Hường (Việt Nam)

PGS. TS. Lại Ngọc Điệp (Pháp)

VAST (hợp tác cấp Viện Hàn lâm)

2014-2015

3

Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng của các nano huỳnh quang phức chất hữu cơ liên kết phối trí với các ion kim loại Lanthanit nhằm định hướng cho các ứng dụng trong quang tử và y sinh

TS. Hoàng Thị Khuyên

Nafosted

2012-2015

4

Chế tạo và tính chất của vật liệu nano Ytri, Ziconi pha tạp ion Er(III) và Yb(III) nhằm ứng dụng ntrong công nghệ quang sinh y học và chuyển hóa năng lượng mặt trời

TS. Lâm Thị Kiều Giang

Nafosted

2012-2014

5

Nghiên cứu chế tạo vật liệu khung cơ kim (MOF) có tính chất quang xúc tác và phát quang

TS. Nguyễn Thanh Bình

VAST

2012-2013

6

Nghiên cứu chế tạo và đặc tính của vật liệu nano tích hợp tính chất quang học và tính chất từ trên cơ sở hợp chất Fe3O4@silica và cao phân tử PVP

TS. Nguyễn Thanh Hường

Nafosted

2010-2012

7

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanô chứa đất hiếm huỳnh quang mạnh nhằm liên hợp sinh học để phát triển công nghệ đánh dấu huỳnh quang có triển vọng ứng dụng trong Nông Y Sinh

GS. Lê Quốc Minh,

Cấp Nhà nước

2009-2012

8

Tổng hợp  vật liệu  nanô  hữu cơ lai  vô cơ  để  chế tạo cấu trúc dẫn Sóng planar nhằm phát triển cảm biến Quang Sinh Y

GS. Lê Quốc Minh

Nafosted

2009-2012

9

Tổng hợp và tính chất quang tử của các thanh nano chứa các ion đất hiếm Tb3+ và Eu3+ nhằm ứng dụng đánh dấu huỳnh quang y sinh

TS. Trần Thu Hương

Nafosted

2009-2012

 

 1. Bài báo hoặc các công bố KHCN (Ấn phẩm quốc tế, ấn phẩm trong nước)
 • Nguyen Thanh Binh, Phung Thi Thu,Ngo Thi Hong Le, Dinh Manh Tien, Hoang, Thi Khuyen, Lam Thi Kieu Giang, Nguyen Thanh Huong and Tran Dai Lam, Study on preparation and properties of a novel photo-catalytic material based on copper-centred metal-organic frameworks (Cu-MOF) and titanium dioxide, J. Nanotechnol., 12(5/6/7) (2015) 447-455.
 • Lam Thi Kieu Giang et al, Fabrication, characterization and upconversion emission properties of nanoparticles NaYF4 doped with rare earth ions Er3+ or Tm3+, J. Nanotechnol., 12(5/6/7) (2015) 538-547.
 • Nguyen Thanh Binh, Dinh Manh Tien, Lam Thi Kieu Giang, Hoang Thi Khuyen, Nguyen Thanh Huong, Tran Thu Huong, Tran Dai Lam, Study on preparation and characterization of MOF based lanthanide doped luminescent coordination polymers, Materials Chemistry and Physics143(3) (2014) 946–951.
 • T. Huong, L.T. Vinh, T. K. Anh, H. T. Khuyen, H. T. Phuong and L. Q. Minh, “Fabrication and Optical characterization of multimorphological nanostructured materials containing Eu(III) in phosphate matrices for biomedical application”, New J. Chem., 38 (2014) 2114 – 2119.
 • Le Dac Tuyen, Jian Hung Lin, Cheng-Yi Wu, Po-Tse Tai, Jau Tang,
  Le Quoc Minh, Hung-Chih Kan, Chia Chen Hsu, Pumping-power-dependent photoluminescence angular distribution from an opal photonic crystal composed of monodisperse Eu3+/SiO2 core/shell nanospheres, Optics Express, 20(14) (2012) 15418-426.
 • Thu Huong Tran, Kim Anh Tran, Thu Hien Pham, Thi Vinh Le and Quoc Minh Le, Effect of the soft-template agents on size, shape and optical properties of YVO4 : Eu3+ nanomaterials, Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol., 3 (2012) 035012 (4pp).
 • Quoc Minh Le, Thu Huong Tran, Thanh Huong Nguyen, Thi Khuyen Hoang, Thanh Binh Nguyen, Khanh Tung Do, Kim Anh Tran, Dang Hien Nguyen, Thi Luan Le, Thi Quy Nguyen, Mai Dung Dang, Nu Anh Thu Nguyen, and Van Man Nguyen, Development of a fluorescent label tool based on lanthanide nanophosphors for viral biomedical application, Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol., 3 (2012) 035003 (10pp)
 • Thu Huong Tran, Kim Anh Tran, Thi Khuyen Hoang, Thu Hien Pham, Quoc Minh Le, Fabrication and properties of terbium photphate nanorods, Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol., 3 (2012) 015010 (4pp).
 • Thanh Huong Nguyen, Duc Van Nguyen , Manh Tien Dinh, Thi Khuyen Hoang, Thanh Binh Nguyen and Quoc Minh Le, Fabrication of TbPO4H2O nanorods/nanowires by the microwave technique and their characterization, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol., 3 (2012) 015007(4pp).
 • Hreniak, J. Doskocz, P. Głuchowski, R. Lisiecki, W. Strek, N. Vu, D.X. Loc, T.K. Anh, M. Bettinelli and A. Speghini, Enhancement of Luminescence Properties of Eu3+:YVO4 in Polymeric Nanocomposites upon UV Excitation, Journal of Luminescence, 131 (2011) 473–476.
 • Tran Kim Anh, Dinh Xuan Loc, Tran Thu Huong, Nguyen Vu and Le Quoc Minh, Luminescent nanomaterials containing rare earth ions for security printing, International Journal of Nanotechnology (IJNT), 8 (2011) 335-346.
 • Vu Nguyen, Thi Kim Chi Tran, and Duc Van Nguyen, Combustion synthesis and characterization of Er3+-doped and Er3+, Yb3+-codoped YVO4 nanophosphors oriented for luminescent biolabeling application, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2(4) (2011) 412898 (5pp).
 • Dinh Xuan Loc, Tran Thi Kim Chi, Tran Thu Huong, Nguyen Vu, Tran Kim Anh, Wieslaw Strek, Le Quoc Minh. Synthesis and characterization of core/shell structured nanophosphors CePO4:Tb@LaPO4 by solvothermal method, Journal of Rare Earths, 29(12) (2011) 1147-1151.
 • Thi Khuyen Hoang, Thanh Huong Nguyen, Thu Huong Tran,Kim Anh Tran, Thanh Binh Nguyen and Quoc Minh Le; Synthesis, characterization and luminescent properties of Tb(III) doped Eu(III) complex nanoparticles; Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol., 2 (2011) 025015 (4pp).
 • Tran Thu Huong, Tran Kim Anh, Le Thi Vinh, W. Strek,  Hoang Thi Khuyen and Le Quoc Minh, Fabrication and properties of high efficiency luminescent nanorods EuPO4H2O by soft template method, Journal of rare earths, 29(12) (2011) P. 1174.
 • Tran Thu Huong, Vu Duc Tu, Tran. Kim  Anh, Le Thi  Vinh and  Le Quoc Minh, Fabrication and characterization of YVO4:Eu3+ nanomaterials by the microwave technique, Journal of rare earths, 29(12) (2011) P. 1137.
 • Nguyen Thanh Huong, Nguyen Duc Van, Dinh Manh Tien, Do Khanh Tung, Nguyen Thanh Binh, Tran Kim Anh and Le Quoc Minh, Structural and luminescent properties of (Eu,Tb)PO4.H2O nanorods/ nanowires prepared by microwave technique, Journal of rare earths, 29(12) (2011) P. 1170.
 • Le Quoc Minh, Tamio Endo, Tran Thu Huong, Nguyen Thanh Huong, Lam Thi Kieu Giang, Le Dac Tuyen, Dinh Xuan Loc and Tran Kim Anh “Synthesis, Structures and Properties of Emission Nanomaterials Based on Lanthanide Oxides and Mixoxides” Transaction MRS Japan,  35, No. 6, 2010, pp. 417-422
 • Le Dac Tuyen, Cheng Yi Wu, Tran Kim Anh, Le Quoc Minh, Hung Chih Kan, Chia Chen Hsu “Fabrication and Optical Characterization of SiO2 Opal and SU-8 Inverse Opal Photonic Crystals” Journal of Experimental NanoScience (JEN), ID: 515249 in press, 2010
 • T. K. Giang, A. Opalinska, T. Chudoba, K. Benkowski, W. Lojkowski, T. K. Anh, N. T. Binh, L. Q. Minh “Preparation and Characterization of Nanoparticles ZrO2:Er3+, Yb3+ by using High Pressure Assisted Soft Template” Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 1 (2010) 025008 (5pp) doi:10.1088/2043-6254/1/2/025008,  Vol.1,  2010, pp.1-5

 

 1. Thành tích đào tạo (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân): Trong giai đoạn 2010-2015, cán Phòng Quang hóa điện tử đã hướng dẫn 02 NCS bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và hiện còn 02 NCS đang thực hiện luận án TS; hướng dẫn 05 thạc sĩ và nhiều cử nhân thuộc các ngành Vật liệu nano, Vật lý, Vật lý kỹ thuật, Hóa học…
 2. Một số sản phẩm khác

Sách:

 • Lê Quốc Minh “Vật liệu Polyme công nghệ caoNhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, năm 2011.
 • Lê Quốc Minh “Truyền dẫn sóng quang Planar vật lý, vật liệu và cấu trúc” Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, năm 2011.

 

Back To Top