Vietnamese   English

Phòng Hóa học và Vật liệu xúc tác

Giới thiệu Phòng HÓA HỌC VẬT LIỆU XÚC TÁC

 1. Tên phòng nghiên cứu: Hóa học và vật liệu xúc tác
 2. Chức năng/nhiệm vụ:
 3. Trưởng phòng:
 • Tên, Học hàm, Học vị: PGS. TS. Hoàng Anh Sơn
 • ĐT: 02438360404 DĐ: 0915 149 124
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. Các thành viên của phòng nghiên cứu/triển khai:

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Biên chế/Hợp đồng

SĐT

Email

1

Trần Quế Chi

CN

Biên chế

0856100821

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Trần Thị Hương

Ths

Biên chế

0988252870

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Bùi Quốc Nam

Ths

Biên chế

0947898171

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Hồng Nhung

Ths

Biên chế

0932218611

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Hoàng Anh Sơn

PGS.TS

Biên chế

0915 149 124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Vũ Hồng Sơn

TS

Biên chế

0986586986

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Quốc Trung

Th.S

Biên chế

0915268187

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Công Hồng Hạnh

TS

Hợp đồng

0963600768

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Phạm Duy Khánh

CN

Hợp đồng

0383901994

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Tô Xuân Thắng

CN

Hợp đồng

0929716666

 

 

 1. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai

- Nghiên cứu chế tạo các nano kim loại nhóm nguyên tố vi lượng và ứng dụng chúng để kích thích sinh trưởng, tăng năng suất cây trồng trong sản xuất nông nghiệp.

- Tổng hợp vật liệu nano polyme compozit và nghiên cứu ứng dụng để làm vật liệu che chắn sóng điện từ.

- Tổng hợp các hợp chất Oxim có khả năng hấp thụ chọn lọc ion kim loại từ nguồn nguyên liệu tự nhiên,  nghiên cứu thu hồi Ga kim loại từ dung dịch Aluminat trong công nghiệp chế biến nhôm.

- Chế tạo và nghiên cứu ứng dụng các vật liệu nano perovskite, spinel và vật liệu quang xúc tác ứng dụng xử lý khí thải, chất hữu cơ độc hại, vi khuẩn và nấm bệnh trong môi trường nước

- Phân tích và đánh giá các tính chất của vật liệu: Phân bố kích thước hạt nano, diện tích bề mặt riêng, thể tích lỗ xốp, đường kính lỗ xốp...

 1. Trang thiết bị nghiên cứu chính
 • Máy đo kích thước hạt và thế zeta (Zetasizer-nanoZS)
 • Máy xác định diện tích bề mặt riêng BET
 • Thiết bị xác định nồng độ khí
 • Thiết bị đo điện trở suất bề mặt
 • Lò ống, lò nung có điều khiển nhiệt độ đến 1500O
 • Máy sinh khí hydro
 • Tủ sấy chân không
 • Tủ sấy dưới 200OC
 • Máy nghiền bi hành tinh
 • Máy nén khí
 • Máy khuấy từ gia nhiệt
 • Máy khuấy cơ
 • Cân điện tử kỹ thuật
 1. Các thành tựu đạt được (Liệt kê các thành tựu đạt được trong 5 năm gần nhất):
 2. Đề tài nghiên cứu KHCN (Tên đề tài, Chủ nhiệm đề tài, Cấp xét duyệt, thời gian thực hiện)

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Cấp xét duyệt

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ xử lý hạt ngô giống bằng một số nano kim loại để tăng năng suất thu hoạch của cây ngô tại một số địa phương vùng Tây Bắc.

PGS.TS. Hoàng Anh Sơn

Nhà nước/ Chương trình Tây Bắc

1/2016-12/2018

2

Ứng dụng các sản phẩm nano kim loại (Cu0, Fe0, Co0) trong quá trình xử lý hạt giống nhằm kích thích tăng trưởng tăng năng suất thu hoạch cho cây ngô trên địa bàn tỉnh Cao bằng

PGS.TS. Hoàng Anh Sơn

Sở KHCN tỉnh Cao Bằng

6/2016-6/2018

3

Xây dựng phương pháp phân tích thành phần Masterbatch - nguyên liệu phục vụ gia công ngành nhựa và  nghiên cứu nâng cao chất lượng,  thử nghiệm một số đơn thức phối liệu sản xuất masterbatch trên cơ sở nhựa PE cho sản xuất màng, túi polyme

Ths. Nguyễn Hồng Nhung

Viện KHVL

2017

4

Nghiên cứu chế tạo bột hydroxyapatit kích thước nanomet  định hướng ứng dụng y sinh

Ths.Nguyễn Thị Toàn

Viện KHVL

2016

5

Nghiên cứu mối quan hệ giữa năng lượng bề mặt tự do của hạt nano kim loại với hoạt tính xúc tác sinh học - kích thích sinh trưởng cho cây ngô

Ths. Quách Thị Hoàng Yến

Viện KHVL

2016

6

“Phát triển thiết bị xúc tác trên cơ sở một số oxit kim loại ứng dụng chuyển hóa khí ô nhiễm môi trường

ThS. Nguyễn Quốc Trung

Viện KHVL

2015

7

Nghiên cứu thử nghiệm, đánh giá tác động của các hạt nano kim loại Đồng, Cobal và Sắt đến quá trình sinh trưởng và năng suất thu hoạch của cây nghệ

Ths. Nguyễn Hồng Nhung

Viện KHVL

2015

8

Nghiên cứu tổng hợp các gel cấu trúc nano-micro trên cơ sở cardanol biến tính và copolime của dẫn xuất stiren ứng dụng để tách và thu hồi Gali từ công nghệ Bayer sản xuất nhôm

TS. Hoàng Anh Sơn

Nhà nước/ Chương trình NCCB-ĐHƯD

2011- 2014

9

Nghiên cứu công nghệ chế tạo các nano kim loại Cu, Co và Fe bằng phương pháp hoàn nguyên ở nhiệt độ thấp từ các oxit tương ứng và thử nghiệm, đánh giá khả năng của chúng trong việc kích thích tăng trưởng, tăng năng suất của cây trồng nông nghiệp

CN. Trần Quế Chi

NCKH chọn lọc cấp cơ sở Viện KHVL

2014

10

Nghiên cứu chế tạo và hoạt tính của vật liệu quang xúc tác kích thước nanomet trên cơ sở TiO2tinh chế từ quặng Việt Nam, hoạt động ở vùng ánh sáng nhìn thấy

Th.S. Trần Thị Hương

Viện KHVL

2013

11

Nghiên cứu chế tạo lớp phủ chắn sóng điện từ trên cơ sở compozit pha trộn ống nano cacbon, định hướng ứng dụng che chắn thiết bị và bảo đảm an toàn cho con người

TS. Hoàng Anh Sơn

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2011-2012

12

Công nghệ chế tạo và các đặc trưng Lý – Hóa của một số vật liệu cấu trúc nano dạng oxit phức hợp Perovskit và Spinel nhằm ứng dụng cho quá trình phân hủy Diesel Soot và NOx phát thải từ động cơ diesel

TS. Trần Thị Minh Nguyệt

NCCB NAFOSTED

2010-2012

13

Nghiên cứu chế tạo các bộ xúc tác trên cơ sở vật liệu nano làm việc dưới 400OC để xử lý khí thải của quá trình đốt rác thải y tế

TS. Trần Thị Minh Nguyệt

Nhà nước/ Chương trình NCCB-ĐHƯD

2009-2012

 

 1. Hợp đồng: Thực hiện các Hợp đồng phân tích kích thước và thế zeta của vật liệu trong các năm từ 2013-2017 với tổng kinh phí khoảng 250 triệu đồng.

 

 1. Công bố:
 • Hoàng Anh Sơn, Trần Quế Chi, Nguyễn Quốc Trung, Quách Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đàm Văn Phú, Lê Trọng Hính, Vũ Ngọc Quý, “Ứng dụng hạt nano kim loại để xử lý hạt giống nhằm kích thích sinh trưởng và tăng năng suất thu hoạch của cây ngô”, Tạp chí Hóa học, số 55 (3e12), tr.204-209, 2017
 • Anh Son Hoang and Chi Phan. Synthesis and application of silver nanoparticles to protect grapevines from anthracnose and downy mildew. Proceedings The 6th Asian Symposium on Advanced Materials: Chemistry, Physics & Biomedicine of Functional and Novel Materials, 693-697, 2017. ISBN: 987-604-913-603-0
 • Son Hoang Anh, Nhung Nguyen Hong, Chi Tran Que, Yen Hoang Quach Thi, Toan Nguyen Thi, Huong Tran Thi, Chan Do The, Sơn Le Phuc, Trung Nguyen Quoc, Son Vu Hong, Huyen Nguyen Thi Thanh and Chi Phan, Preparation and     study physicochemical characterization of zero – valent iron, copper and  cobalt nanoparticles, Proceedings The 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology, 405-415, 2017
 • Hoàng Anh Sơn*, Nguyễn Hồng Nhung, Lớp phủ chắn sóng điện từ trên cơ sở polyme compozit pha trộn ống nano cacbon, TẠP CHÍ HÓA HỌC, 54(6e1) 142-148, 2016
 • Anh Son Hoang, Hong Nhung Nguyen, Nam Bui Quoc, Hong Son Vu, Thanh Phong Vo, Thanh Vinh Nguyen, and Chi Phan. Extraction of gallium from Bayer liquor using extractant produced from cashew nutshell liquid. Minerals Engineering 79(2015) 88-93, 2015.
 • Anh Son HoangThi Huong TranHong Nhung NguyenHong Son VuThanh Phong VoChi PhanThanh Vinh NguyenSynthesis of oxime from a renewable resource for metal extraction,Korean Journal of Chemical Engineering, DOI: 10.1007/s11814-014-0348-0 (2015).
 • Hoàng Anh Sơn, Trần Thị Hương, Nguyễn Hồng Nhung, Vũ Hồng Sơn, Trần Quế Chi, Bùi Quốc Nam, Nguyễn Kiên CườngVõ Thành Phong, Thu hồi gali từ dung dịch aluminat trong quá trình chế biến bauxite tân rai bằng các phương pháp chiết bởi kelex-100 và aldoxim cacdanol tổng hợp từ dầu vỏ hạt điều Việt Nam,Tạp chí khoa học và công nghệ. 52 (3C) (2014), 657-665.
 • Trần Quế Chi, Vũ Hồng Sơn, Lê Phúc Sơn, Nguyễn Quốc Trung, Đỗ Thế Chân, Trần Thị Hương, Quách Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Toàn, Nguyễn Hồng Nhung, Bùi Quốc Nam, Hoàng Anh Sơn, Nghiên cứu chế tạo tinh thể nano kim loại đồng sử dụng phương pháp khử đồng oxit bằng hydro nhằm ứng dụng trong nông nghiệp, Tạp chí khoa học và công nghệ. 52(3C) (2014), 682-687.
 • Vũ Hồng Sơn, Lê Phúc Sơn, Tổng hợp nano TiO2cấu trúc anatase pha tạp neodymium bằng phương pháp sol-gel, Tạp chí Hóa học, 52(4) (2014) , 439-442.
 • Vũ Hồng Sơn, Trần Thị Hương, Bùi Quốc Nam, Nguyễn Quốc trung, Hoàng Anh Sơn, Trần Quế Chi, Lê Phúc Sơn, Quách Thị Hoàng Yến, Nguyễn Hồng Nhung, Đỗ Thế Chân, Nguyễn Thị Toàn. Nghiên cứu thu hồi Neodim oxit từ nam châm vĩnh cửu Nd-Fe-B. Tạp chí Hóa học. 52 (6), 684-687 (2014)
 • Nguyễn Hồng Nhung, Trần Thị Hương, Quách Thị Hoàng Yến, Trần Quế Chi, Đỗ Thế Chân. Chế tạo hệ xúc tác nân TiO2 trên gốm cordierite ứng dụng trong xử lý nước. Kỷ yếu Hội nghị khoa học thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ 8, 213-219, 2014
 • Thanh-Dinh Nguyen, Cao-Thang Dinh, Driss Mrabet, Minh-Nguyet Tran-Thi, Trong-On Do, Controlled synthesis of ceria nanoparticles for the design of nanohybridsJournal of Colloid and Interface Science Volume 394 (2013),100–107.
 • T.M.Nguyệt,T.Q.Chi,Q.T.H.Yến,N.Q.Trung, N.T.ToànL.T.HungPreparation,characterisation and catalytic activity of gold nanoparticles supported on Co3O4Int. J. Nanotechnology, Vol.10, No3/4 (2013), 334-342
 • Thi Minh Nguyet Tran, Thi Hoang Yen Quach, Que Chi Tran, Thi Toan Nguyen, Van Chien Nguyen, Hung Manh Do, Dang Thanh Tran, Hong Nhung Nguyen, Phi Tuyen Vu and Dang Khuong Le Synthesis of vanadium-modified rutile TiO2nanoparticle by reactive grinding method and its photocatalytic activity under solar light at room temperature  Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol. 4 (2013) 035010 (4pp)
 • T.M.Nguyệt, Q.T.H. Yến, N.Q. Trung, T.Q. Chi, Đ.T. Chân, L.P. Sơn, N.T. Toàn, P.M. Sơn, Nghiên cứu ứng dụng vật liệu xúc tác kích thước nanomet trong xử lý khí thải, Tạp chí xúc tác hấp phụ, 2, No3 (2013) 136-142.
 • Trần Thị Hương, Quách Thị Hoàng Yến, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Thị Toàn, Nguyễn Quốc Trung, Lê Phúc Sơn, Trần Thị Minh Nguyệt, Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác trên cơ sở TiO2tinh chế từ xỉ Việt Nam, hoạt động từ vùng ánh sáng nhìn thấy, Tạp chí xúc tác và hấp phụ, T2, No3 (2013) 82-86.
 • Nguyễn Quốc Trung, Lê Phúc Sơn, Nghiên cứu công nghệ chế tạo hợp chất K2Mn2O4ứng dụng để chuyển hóa bụi muội phát thải từ động cơ diezel, Tạp chí hóa học, 51, No.4 (2013) 471-476.
 • Nguyễn Quốc Trung, Lê Phúc Sơn, Nghiên cứu chế tạo hạt Fe(0) bằng phương pháp nghiền cơ nhằm ứng dụng xử lý Cr(VI) trong nước thải. Tạp chí Hóa học, 51(6) (2013) 677-681.
 • Hoang Anh Son1, Nguyen Hong Nhung1, Bui Hung Thang1, Tran Anh Tuan1, Duong Van Anh2, Nguyen Van Binh2. Carbon nanotubes materials and its applications to guarantee electromagnetic field. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 4 (2013) 025012 (5pp).
 • Hoàng Anh Sơn, Nghiên cứu, ứng dụng lớp phủ chắn sóng điện từ trên cơ sở compozit pha trộn ống nano cacbon. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, №20, 2013, 44-51
 • Hoàng Anh Sơn, Vũ Hồng Sơn, Trần Thị Hương, Nguyễn Hồng Nhung, Trần Quế Chi, Bùi Quốc Nam, Nguyễn Kiên Cường, Võ Thành Phong. Tổng hợp aldoxim từ dầu vỏ hạt điều Việt Nam và nghiên cứu khả năng hấp thụ chọn lọc ion kim loại của chúng. Hội nghị VLCR và KHVL Toàn quốc lần thứ 8 (SPMS 2013)
 • Hoàng Anh Sơn, Vũ Hồng Sơn, Trần Thị Hương, Nguyễn Hồng Nhung, Trần Quế Chi, Bùi Quốc Nam, Nguyễn Kiên Cường, Võ Thành Phong. Nghiên cứu tách Gali kim loại (ion hóa trị 3) từ dịch Bayer của quặng Bauxit Tân Rai Việt Nam bằng phương pháp chiết và phương pháp sử dụng polyme hấp thụ chọn lọc. Hội nghị VLCR và KHVL Toàn quốc lần thứ 8 (SPMS 2013).

 

 

 1. Patents, GPHI:

01 GPHI “QUY TRÌNH ĐIỀU CHẾ HỢP CHẤT HYDROXY PHENYL ALDOXIM TỪ DẦU VỎ HẠT ĐIỀU”, Quyết định cấp số 42989/SHTT-SC3 ngày 22/11/2017.

 

 1. Thành tích đào tạo (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân)

- Hướng dẫn, đồng hướng dẫn bảo vệ thành công: 02 Tiến sĩ; 04 Thạc sĩ; 01 KS.

- Đang hướng dẫn 01 NCS, 01 học viên cao học.

 

 

Back To Top