Công bố khoa học
Công trình công bố

23/07/2015 10:37 SA

Viện Khoa học vật liệu đã có nhiều kết quả nghiên cứu khoa học cơ bản đạt trình độ quốc tế trong các lĩnh vực vật liệu điện từ, quang-điện tử và quang tử (bao gồm cả quang tử nano) và bước đầu đã có các nghiên cứu có kết quả về linh kiện và thiết bị trong lĩnh vực quang-điện tử, quang tử ứng dụng trong cảm biến điện-hóa; quang-điện-hóa; pin mặt trời và chuyển đổi năng lượng xanh; một số linh kiện và thiết bị đặc chủng phục vụ an ninh quốc phòng. Hướng nghiên cứu vật lý cơ bản về vật liệu (bao gồm cả vật liệu nano) định hướng ứng dụng trong quan trắc và xử lý môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm và y sinh; vật liệu mới trong điện tử, quang tử và siêu vật liệu biến hóa (metamaterials); lưu trữ và chuyển hóa năng lượng; thiết bị công nghệ cao và đặc chủng phục vụ an ninh quốc phòng của Viện Khoa học vật liệu trong thời gian qua đã theo đúng định hướng nghiên cứu ưu tiên trong ngành Vật lý đến năm 2020 tầm nhìn 2030 của Chính phủ và của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chấm lượng tử phát quang hiệu suất cao

Vật liệu biến hóa metamaterials

Laze vi cầu vùng

hồng ngoại gần

Tinh thể photonic SiO2 cầu

Vật liệu ống nanô Cacbon

Vật liệu ống TiO2

 

Các kết quả về nghiên cứu khoa học đã được công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế, số lượng các bài báo công bố trên các tạp chí KHCN có uy tín cao trên thế giới chiếm tỷ lệ hơn 50%. Trong đó số công trình liên quan đến lĩnh vực Quang-điện tử trong 5 năm trở lại gần đây tăng đều hàng năm (trên 300 bài bài báo ISI trong 5 năm gần đây liên quan đến lĩnh vực quang - điện tử). Đặc biệt chất lượng các công trình công bố trên tạp chí ngày càng cao (cụ thể các bài đã được đăng trên các tạp chí có chỉ số ảnh hưởng IF cao ngày càng tăng), lĩnh vực KHCN có công bố của Viện KHVL ngày càng đa dạng, góp phần quan trọng để nâng cao vị thế và uy tín của nền KHCN Việt Nam trên thế giới.

 

Danh sách các công trình công bố trên tạp chí thuộc hệ thống ISI

Giai đoạn 2010-2014

Bài viết liên quan

tìm kiếm
Thông báo
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 11
Lượt truy cập: 329211