Thiết bị nghiên cứu và ứng dụng vật liệu từ
MÁY ĐẬP HÀM PEX-100 x 125

01/03/2012 12:35 CH

Nơi đặt máy: P106/B2; Cán bộ phụ trách: PGS. TSKH. Nguyễn Văn Vượng; ĐT: 37562405; DĐ: 0904197348; Email: vuongnv@ims.vast.ac.vn; Cán bộ vận hành: TS. Vũ Hồng Kỳ; ĐT: 38362251; DĐ: 0989191900 Email: kyvh@ims.vast.ac.vn; ThS. Đỗ Khánh Tùng ĐT: ...
MÁY CẮT PALASMA VÀ OXY-GAS

01/03/2012 12:34 CH

Nơi đặt máy: Tầng 1/A23; Cán bộ phụ trách: TS. Nguyễn Hồng Quyền; ĐT: 37564586; DĐ: 0912147147; Email: quyennh@ims.vast.ac.vn; Cán bộ vận hành: KS. Lê Tuấn Minh; ĐT: 37564586; DĐ: 0903224848; Email: ltminh@ims.vast.ac.vn.
tìm kiếm
Thông báo
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 16
Lượt truy cập: 329230