Thiết bị đo đạc và phân tích
THIẾT BỊ ĐO CHIẾT SUẤT, CHIỀU DÀY VÀ TỔN HAO DẪN SÓNG QUANG MÀNG MỎNG

01/03/2012 12:08 CH

I. GIỚI THIỆU

   Thiết bị Prism Coupler 2010 hoạt động theo nguyên tắc quang phổ M-Line, được sử dụng để đo:
     - Chiết suất của vật liệu màng và vật liệu khối
     - Đồng thời cho biết bề dày của màng
     - Tổn hao trong màng dẫn sóng quang
 

II. ĐẶC TÍNH
     - Đo tại các bước sóng: 632.8nm, 1321nm, 1538nm.
     - Có khả năng đo với thay đổi phân cực (TE và TM).
     - Có khả năng đo tại các nhiệt độ khác nhau (25oC – 150oC)

III. GIỚI HẠN ĐO
   Đo chiết suất:
     - Chiết suất đo trong khoảng 1.0 - 2.3 & 3.0 đến 3.4
     - Độ chính xác chiết suất 0.001
     - Độ phân giải chiết suất 0.0003
   Đo bề dày:
     - Chiều dày màng đo trong khoảng 0.5-15µm
     - Độ chính xác chiều dày (0.5%+50 A0)
     - Độ phân giải chiều dày 0.3%
   Đo tổn hao dẫn sóng:
     - Độ chính xác: 0.1 dB/cm
     - Độ phân giải:  0.05 dB/cm


 

Bài viết liên quan

tìm kiếm
Thông báo
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 14
Lượt truy cập: 329241