Thiết bị đo đạc và phân tích
THIẾT BỊ ĐO CÁC TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU - PPMS6000

01/03/2012 12:03 CH

I. GIỚI THIỆU

Thiết bị PPMS6000 do hãng Quantum Design của Mỹ sản xuất. Thiết bị PPMS 6000 thực hiện các phép đo tính chất từ dựa trên nguyên lý của hệ từ kế mẫu rung (VSM) và phép đo tính chất dẫn dựa trên nguyên lý của phép đo bốn mũi dò, dòng đo là dòng một chiều. Thiết bị PPMS6000 được sử dụng trong việc:
     - Đo đường cong từ trễ M(H).
     - Đo đường cong từ độ / nhiệt độ M(T).
     - Đo đường cong điện trở phụ thuộc nhiệt độ R(T) và phụ thuộc từ trường R(H).
 

II. ĐẶC TINH CỦA HỆ PPMS6000

1) Phép đo tính chất từ M(H) và M(T):
     - Độ nhạy của phép đo từ ~ 10-6 emu. Dải đo từ -7 đến +7 Tesla, từ 1.9K đến 1000K.
     - Đo trên các mẫu dạng khối, bột, lỏng và màng mỏng.
2) Phép đo tính chất dẫn R(T) và R(H):
     - Dựa trên nguyên lý phép đo bốn mũi dò, dòng đo một chiều từ 1nA đến 1mA. Dải đo từ 1.9K đến 400K và từ -7 đến +7 Tesla.
     - Đo trên các mẫu dạng khối và màng mỏng.

III. GIỚI HẠN ĐO

     - Độ nhạy của phép đo tính chất từ ~10-6emu.
     - Tốc độ quét nhiệt từ: 0.01K đến 20K/phút.
     - Độ ổn định nhiệt độ ≤ 0.2% cho vùng nhiệt độ ≤ 10K và ≤ 0.02% cho vùng nhiệt độ lớn hơn 10K.
     - Dải từ trường làm việc từ -7T đến +7T, sai số từ trường 0.01 Oe.
 

Bài viết liên quan

tìm kiếm
Thông báo
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 15
Lượt truy cập: 329244