Trang thiết bị nghiên cứu khoa học chính
MÁY CẮT TIA LỬA ĐIỆN DK 7725B

01/03/2012 12:38 CH

Nơi đặt máy: Xưởng Vật liệu Từ (sau nhà B2); Cán bộ phụ trách: TS. Nguyễn Hồng Quyền ĐT: 37564586; DĐ: 0912147147; Email: quyennh@ims.vast.ac.vn; Cán bộ vận hành: KS. Lê Tuấn Minh; ĐT: 7564586; DĐ: 0903224848; Email: ltminh@ims.vast.ac.vn.
MÁY ÉP ĐẲNG TĨNH DJY-120

01/03/2012 12:37 CH

Nơi đặt máy: P108/B2; Cán bộ phụ trách: PGS. TSKH. Nguyễn Văn Vượng; ĐT: 37562405; DĐ: 0904197348; Email: vuongnv@ims.vast.ac.vn; Cán bộ vận hành: ThS. Vũ Hồng Kỳ; ĐT: 38362251; DĐ: 0989191900; Email: kyvh@ims.vast.ac.vn; KS. Vũ Hữu Tường; Email: ...
MÁY ÉP TRONG TỪ TRƯỜNG ZCY25-200

01/03/2012 12:36 CH

Nơi đặt máy: P108/B2; Cán bộ phụ trách: PGS. TSKH. Nguyễn Văn Vượng; ĐT: 37562405; DĐ: 0904197348; Email: vuongnv@ims.vast.ac.vn Cán bộ vận hành; KS. Vũ Hữu Tường; Email: tuongvh@ims.vast.ac.vn; ThS. Đỗ Khánh Tùng; ĐT: 38362251; DĐ: ...
MÁY ĐẬP HÀM PEX-100 x 125

01/03/2012 12:35 CH

Nơi đặt máy: P106/B2; Cán bộ phụ trách: PGS. TSKH. Nguyễn Văn Vượng; ĐT: 37562405; DĐ: 0904197348; Email: vuongnv@ims.vast.ac.vn; Cán bộ vận hành: TS. Vũ Hồng Kỳ; ĐT: 38362251; DĐ: 0989191900 Email: kyvh@ims.vast.ac.vn; ThS. Đỗ Khánh Tùng ĐT: ...
MÁY CẮT PALASMA VÀ OXY-GAS

01/03/2012 12:34 CH

Nơi đặt máy: Tầng 1/A23; Cán bộ phụ trách: TS. Nguyễn Hồng Quyền; ĐT: 37564586; DĐ: 0912147147; Email: quyennh@ims.vast.ac.vn; Cán bộ vận hành: KS. Lê Tuấn Minh; ĐT: 37564586; DĐ: 0903224848; Email: ltminh@ims.vast.ac.vn.
THIẾT BỊ PHÂN TÍCH PHỔ CHUYÊN DỤNG CHO SỢI QUANG

01/03/2012 12:28 CH

Phòng đặt máy: P311/A2; Cán bộ phụ trách: PGS. TS. Phạm Văn Hội; ĐT: (04)38360586, DĐ: 0913078107, Email: hoipv@ims.vast.ac.vn; Cán bộ vận hành: ThS. Phạm Thanh Bình ĐT: (04)38360586, DĐ: 0945621276.
THIẾT BỊ ĐO PHỔ HẤP THỤ HỒNG NGOẠI

01/03/2012 12:27 CH

Phòng đặt máy: P311/A2; Cán bộ phụ trách: PGS. TS. Phạm Văn Hội; ĐT: (04)38360586, DĐ: 0913078107, Email: hoipv@ims.vast.ac.vn; Cán bộ vận hành: ThS. Phạm Thanh Bình; ĐT: (04)38360586, DĐ: 0945621276.
HỆ THIẾT BỊ HIỂN VI QUÉT ĐẦU DÒ, ĐA CHỨC NĂNG - SPM

01/03/2012 12:26 CH

Phòng đặt máy: P306/A2; Cán bộ phụ trách: TS. Vũ Đình Lãm; Email: lamvd@ims.vast.ac.vn; Cán bộ vận hành: KSC. Đào Đức Khang, ĐT: 37565763 hoặc 0979899386, Email: khangdd@ims.vast.ac.vn.
THIẾT BỊ NHIỄU XẠ TIA X – D5000 - GHI GIẢN ĐỒ NHIỄU XẠ, PHÂN TÍCH PHA VÀ CẤU TRÚC TINH THỂ

01/03/2012 12:24 CH

Nơi đặt máy: P211/A2; Cán bộ phụ trách: PGS. TS. Lê Văn Hồng; ĐT: 38360585, DĐ: 0912478203, Email: honglv@ims.vast.ac.vn; Cán bộ vận hành: TS. Trần Đăng Thành; ĐT: 38362967, DĐ: 0988707211, Email: thanhtd@ims.vast.ac.vn.
HỆ QUANG PHỔ RAMAN PHÂN TÍCH NHANH LABRAM – 1B (HORIBA)

01/03/2012 12:23 CH

Nơi đặt máy: 208/A2; Cán bộ phụ trách: PGS. TS. Nguyễn Xuân Nghĩa; ĐT: 37564693, DĐ: 0986887673, Email: nghianx@ims.vast.ac.vn.
tìm kiếm
Thông báo
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 12
Lượt truy cập: 329235