Lãnh đạo Viện
BAN LÃNH ĐẠO VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU HIỆN TẠI VÀ QUA CÁC THỜI KỲ

24/02/2012 09:56 SA

LÃNH ĐẠO VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU HIỆN TẠI


Viện trưởng:   

  
 

GS. TS. NGUYỄN QUANG LIÊM

 

GS. TS. NGUYỄN QUANG LIÊM

Phó Viện trưởng:   

TS. ĐOÀN ĐÌNH PHƯƠNG
PGS. TS. PHẠM ĐỨC THẮNG
PGS. TS. VŨ ĐÌNH LÃM

 

 

TS. ĐOÀN ĐÌNH PHƯƠNG

PGS. TS. PHẠM ĐỨC THẮNG

PGS. TS. VŨ ĐÌNH LÃM

 

LÃNH ĐẠO VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU CÁC THỜI KỲ

2002 – 2009:

 

GS. TSKH. NGUYỄN XUÂN PHÚC

Viện trưởng:   

 

 

  
Phó Viện trưởng:   

 

GS. TSKH. NGUYỄN XUÂN PHÚC


 

PGS. TS. ĐỖ XUÂN THÀNH
TS. NGUYỄN VĂN TÍCH
PGS. TS. NGUYỄN QUANG LIÊM
PGS. TS. PHAN NGỌC MINH

1997 – 2002:

 GS. TS. PHAN HỒNG KHÔI

Viện trưởng:   

 

 

 

   Phó Viện trưởng:   

 

GS. TS. PHAN HỒNG KHÔI


 

PGS. TS. LƯU MINH ĐẠI
TS. HỒ SƠN LÂM
GS. TSKH. NGUYỄN XUÂN PHÚC
PGS. TS. ĐỖ XUÂN THÀNH
PGS. TSKH. NGÔ QUỐC BƯU 

1993 – 1997:

 

GS. VS. NGUYỄN VĂN HIỆU

Viện trưởng:  


 

Phó Viện trưởng: 

 

GS. VS. NGUYỄN VĂN HIỆU


GS. TS. PHAN HỒNG KHÔI
TS. HỒ SƠN LÂM
GS. TSKH. VŨ XUÂN QUANG
TS. NGUYỄN ĐỨC QUÝ

 

tìm kiếm
Thông báo
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 3
Lượt truy cập: 311279