Hành chính quản trị
PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

05/03/2012 09:23 SA

PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP

Địa chỉ phòng làm việc: Tầng 3, Nhà A2
Tel: 04. 3756 4129 - Fax: (84-4) 38360705 - Email: office@ims.vast.ac.vn

Nhân lực:
     Phòng Quản lý Tổng hợp gồm 17 nhân sự trong đó có 1 Tiến sĩ, 1 chuyên viên chính, 6 chuyên viên,  9 trình độ đại học...


Nhiệm vụ:
     Phòng Quản lý Tổng hợp có nhiệm vụ đảm bảo các công tác tổ chức cán bộ, quản lý khoa học, kế hoạch tổng hợp, tài chính kế toán, hợp tác quốc tế, hành chính văn phòng và quản trị của viện.
       -  Quản lý tài chính, vật tư, tài sản, thiết bị và cơ sở vật chất của Viện.
       -  Quản lý cán bộ, lao động và tiền lương, tổ chức và hành chính.
       -  Quản lý hoạt động khoa học, kinh phí, hợp tác quốc tế và đào tạo cán bộ.
       - Ngoài ra bộ phận thông tin của phòng QLTH có nhiệm vụ quản trị mạng nội bộ, e-mail, internet.


Cán bộ hiện tại:
    1. Họ và tên: Phạm Xuân Tường
      Năm sinh: 1957                                  
      Vị trí công tác: Phó phòng, Chuyên viên chính
      Email:  tuongpx@ims.vast.ac.vn                  
      ĐT: 04.37568870

    2. Họ và tên: Phan Thị Dương
     Năm sinh: 1960                        
     Vị trí công tác: Phó phòng, Kế toán
     Email: taivu@ims.vast.ac.vn           
     ĐT: 04.37563783

    3. Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Loan
    Năm sinh: 1962                        
    Vị trí công tác: Phó phòng. Chuyên viên.
    Email: loanntk@ims.vast.ac.vn      
    ĐT: 04.37564129;

    4. Họ và tên: Ứng Thị Diệu Thúy
    Năm sinh:  1978                 
    Vị trí công tác: Trợ lý Viện trưởng, Quản lý khoa học
    Email: dieuthuy@ims.vast.ac.vn      
    ĐT:
01686913178

    5. Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Lan
     Năm sinh: 1980                          
     Vị trí công tác: Cán bộ biên chế. Kế toán.
     Email: taivu@ims.vast.ac.vn             
     ĐT: 04.37563783 ;

    6. Họ và tên: Nguyễn Thúy Anh
     Năm sinh: 1962                        
     Vị trí công tác: Cán bộ biên chế         
     ĐT: 04.37564129

    7. Họ và tên: Nguyễn Văn Minh
     Năm sinh: 1958                                  
     Vị trí công tác: Cán bộ biên chế. Lái xe
     ĐT:
04.37918244

    8. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Sáu
     Năm sinh: 1973                                  
     Vị trí công tác: Cán bộ hợp đồng. Lái xe
     ĐT:
04.37568870

    9. Họ và tên: Trương Thị Phượng
     Năm sinh: 1979                                  
     Vị trí công tác: Cán bộ biên chế. Kế toán.
     Email: taivu@ims.vast.ac.vn                   
     ĐT: 04.37563783

    10. Họ và tên: Đinh Nguyễn Hoàng
     Năm sinh: 1983                                  
     Vị trí công tác: Cán bộ biên chế. Quản trị mạng hệ thống.
     Email: hoangdn@ims.vast.ac.vn
     ĐT: 04.37918244

    11. Họ và tên: Đỗ Thị Huệ
     Năm sinh: 1987                                  
     Vị trí công tác: Cán bộ biên chế. Kế toán.
     Email: taivu@ims.vast.ac.vn       
     ĐT: 04.37569286

    12. Họ và tên: Trịnh Xuân Trang
     Năm sinh:  1963                               
     Vị trí công tác: Cán bộ biên chế. Chuyên viên.
     Email: trangtx@ims.vast.ac.vn       
     ĐT: 04.37917056

    13. Họ và tên: Phạm Thị Huệ
     Năm sinh: 1982                                 
     Vị trí công tác: Cán bộ biên chế. Chuyên viên.
     Email: huept@ims.vast.ac.vn       
     ĐT: 04.37917056

   1 4. Họ và tên: Trần Minh Trang
     Năm sinh: 1992                               
     Vị trí công tác: Cán bộ hợp đồng. Cử nhân.
     Email: taivu@ims.vast.ac.vn       
     ĐT: 04.37569286

    15. Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Cúc
     Năm sinh:  1973                           
     Vị trí công tác: Cán bộ hợp đồng. Thư viện.
     Email: cucntk@ims.vast.ac.vn       
     ĐT:
04.37918244

   16. Họ và tên: Vũ Thị Huyền
     Năm sinh: 1980                           
     Vị trí công tác: Cán bộ hợp đồng. Cử nhân.
     Email: huyenvt@ims.vast.ac.vn       
     ĐT:
37568870

   17. Họ và tên: Nguyễn Thị Luyện
     Năm sinh: 1992                          
     Vị trí công tác: Cán bộ hợp đồng. Cử nhân.
     Email: taivu@ims.vast.ac.vn
     ĐT:
04.37569286

Bài viết liên quan

tìm kiếm
Thông báo
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 20
Lượt truy cập: 329256