Phòng Thí nghiệm trọng điểm
Phòng Thí nghiệm trọng điểm

21/07/2015 11:22 SA

Cán bộ nghiên cứu thuộc biên chế của Phòng Thí nghiệm trọng điểm

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Ghi chú

1

  Vũ Đình Lãm

  PGS.TS

Giám đốc

2

  Nguyễn Huy Dân

  PGS.TS

Phó Giám đốc

3

Nguyễn Xuân Nghĩa

PGS.TS

 

4

Trần Thị Kim Chi

TS

 

5

Trần Đăng Thành

TS

 

6

Nguyễn Thị Thanh Ngân

ThS

 

7

Phạm Thanh Bình

ThS

 

8

Phạm Thị Thanh

ThS

 

Các cán bộ phụ trách thiết bị kiêm nhiệm

STT

Họ tên

Học hàm, học vị

2

Phạm Văn Hội

PGS.TS

4

Phạm Duy Long

PGS. TS

6

Lâm Thị Kiều Giang

TS

7

Nguyễn Văn Chúc

TS

8

Ngô Thị Hồng Lê

TS

9

Ứng Thị Diệu Thúy

TS

10

Vũ Đức Chính

TS

11

Nguyễn Thanh Hường

TS

12

Lê Thị Hồng Liên 

TS

13

Đỗ Hùng Mạnh

TS

14

Nguyễn Đức Văn

TS

15

Phan Ngọc Hồng

TS

16

Nguyễn Trung Hiếu

TS

17

Đào Đức Khang

KSC

18

Trần Anh Vũ

KSC

19

Lê Tuấn Minh

KS

20

Đinh Nguyễn Hoàng

CN

21

Nguyễn Thị Kim Cúc

KTV

 

- Trang thiết bị chính:

+ Cụm thiết bị 1

+ Cụm thiết bị 2

+ Cụm thiết bị 3

Bài viết liên quan

tìm kiếm
Thông báo
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 19
Lượt truy cập: 329278