Phân viện khoáng sản, môi trường và vật liệu Polyme
Công nghệ và Vật liệu môi trường.

05/06/2015 10:14 SA

Công nghệ và Vật liệu môi trường.

 1. Tên phòng nghiên cứu/triển khai: Công nghệ và Vật liệu môi trường.
 2. Quyền Trưởng phòng:
 • Họ và tên: Dương Văn Nam
 • Năm sinh: 1975
 • Học hàm / Học vị: Thạc sỹ
 • ĐT: 04.37912108/0933424688
 • Fax: 04.38360705
 • Email: namdv@ims.vast.ac.vn; namdv75@yahoo.com
 1. Các thành viên của phòng nghiên cứu/triển khai:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm/

học vị

Biên chế/HĐ/

Cộng tác viên

ĐT

Email

1

Dương Văn Nam

1975

ThS

Biên Chế

0933424688

namdv@ims.vast.ac.vn

2

Nguyễn Xuân Tặng

1951

PGS.TS

Biên Chế

0913597806

tangnx@ims.vast.ac.vn

3

Phan Văn Trường

1974

TS

Biên Chế

0915905534

truongpv@ims.vast.ac.vn

4

Phạm Đình Thu

1963

KS

Biên Chế

0903227071

thupd@ims.vast.ac.vn

5

Trần Anh Tuấn

1965

CN

Biên Chế

0903205162

tuanta@ims.vast.ac.vn

6

Tạ Văn Hạnh

1983

ThS

Biên Chế

0904621713

hanhtv@ims.vast.ac.vn

7

Lê Thị Hải Ninh

1984

ThS

Biên Chế

0915343324

ninhlth@ims.vast.ac.vn

8

Nguyễn Đức Núi

1986

ThS

Biên Chế

0978452306

nuind@ims.vast.ac.vn

9

Lê Quang Vinh

1976

CN

Biên chế

0912100007

vinhlq@ims.vast.ac.vn

10

Phí Văn Công

1988

KS

Biên Chế

0943460475

congpv@ims.vast.ac.vn

11

Trần Thị Thu Thủy

1990

CN

Biên Chế

0988204842

 

 1. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai
 1. Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và vật liệu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 2. Nghiên cứu các giải pháp quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
 3. Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Quy hoạch bảo vệ môi trường; Đánh giá tác động môi trường chiến lược; Đánh giá tác động môi trường và xã hội; Kế hoạch bảo vệ môi trường, Kế hoạch di dân-tái định cư, Kế hoạch khôi phục nghề nghiệp và thu nhập, Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số; Tư vấn lập hồ sơ khai thác nước, xả nước thải vào nguồn nước; Quan trắc, giám sát môi trường; Tư vấn lập hồ sơ hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường; Các dịch vụ tài nguyên và môi trường khác.
 4. Xây dựng quy trình công nghệ, chế tạo thiết bị và sản xuất vật liệu từ kết quả nghiên cứu; Ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống.
 5. Hợp tác quốc tế và đào tạo trong lĩnh vực công nghệ và vật liệu môi trường

 

 1. Trang thiết bị nghiên cứu

TT

Loại thiết bị

Ký hiệu máy

Nước SX

 1.  

Thiết bị đo vi khí hậu

Kestrel 4000

USA

 1.  

Thiết bị đo pH, ORP, DO hiện trường

Horiba D-75

Nhật Bản

 1.  

Máy đo nồng độ bụi tổng

Casella AMS 950 T.S

EU

 1.  

Máy đo nồng độ bụi theo kích thước hạt

DUSTTRAK II

USA

 1.  

Máy đo ồn

Bioblock

USA

 1.  

Máy đo liều phóng xạ

Inspecter

USA

 1.  

Máy đo độ rung

QUEST Technologies

USA

 1.  

Thiết bị lấy mẫu khí

Aircheck Samler model

22 - PCXR4

USA

 1.  

Thiết bị kiểm tra khí độc  

OLDHAM

EU

 1.  

Máy định vị toàn cầu

GPSmap 76S GARMIN

EU

 1.  

Các thiết bị phân tích mẫu đất, nước, khí trong phòng thí nghiệm

HANNA, PALINTEST, DREL/2010, 2100D…

EU

 1. Các thành tựu đạt được (Liệt kê các thành tựu đạt được trong 5 năm gần nhất):
 1. Đề tài nghiên cứu KHCN

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Cấp xét duyệt

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu đánh giá quá trình xâm nhập mặn và đề xuất các giải pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước (nước mặt và nước đưới đất) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển tỉnh Hà Tĩnh

Phan Văn Trường

Viện Hàn lâm KHCNVN

2013-2015

2

Đánh giá mức độ suy thoái môi trường tự nhiên do khai thác đá xây dựng tập trung, nghiên cứu đề xuất các giải pháp khắc phục giảm thiểu và xây dựng mô hình sử dụng đất, phục hồi môi trường sinh thái khi đóng cửa mỏ.

Dương Văn Nam

Nhà nước

2011-2015

3

Đánh giá hiện trạng nhiễm mặn và nghiên cứu khả năng khai thác các nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển thành phố Hải Phòng.

Phan Văn Trường

Cấp TP Hải Phòng

2011-2013

4

Điều tra đánh giá và đề xuất áp dụng các loại hình công nghệ khai thác, chế biến hợp lý tài nguyên khoáng sản vùng biên giới Việt Trung.

Nguyễn Xuân Tặng

Nhà nước

2010-2012

5

Nghiên cứu công nghệ và chế tạo thiết bị xử lý nước thải chợ bằng phương pháp lọc sinh học nhỏ giọt quy mô phòng thí nghiệm

Lê Thị Hải Ninh

Viện KH vật liệu

2014

6

Nghiên cứu định hướng chế tạo vật liệu xử lý ô nhiễm môi trường từ các nguồn nguyên liệu khoáng Việt Nam

Trần Thị Thu Thủy

Viện KH vật liệu

2014

7

Nghiên cứu thử nghiệm khả năng xử lý độc tố vô cơ trong nước thải công nghiệp bằng lacterit

Phí Văn Công

Viện KH vật liệu

2014

8

Nghiên cứu thử nghiệm công nghệ chế tạo than hoạt tính từ tro xỉ nhiệt điện định hướng ứng dụng xử lý ô nhiễm môi trường

Trần Anh Tuấn

Viện KH vật liệu

2013

9

Nghiên cứu thử nghiệm mô hình MIKE 11 để dự báo xâm nhập mặn sông La tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Mạnh Dưỡng

Viện KH vật liệu

2013

10

Nghiên cứu định hướng xử lý photpho trong nước thải chế biến mủ cao su

Dương Văn Nam

Viện KH vật liệu

2012

11

Nghiên cứu công nghệ thu hồi sét từ xít thải quặng sắt sử dụng làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói.

Tạ Văn Hạnh

Viện KH vật liệu

2011

12

Thử nghiệm một số ứng dụng công nghệ GIS để thành lập bản đồ hiện trạng khai thác và chế biến khoáng sản.

Nguyễn Đức Núi

Viện KH vật liệu

2011

13

Nghiên cứu ứng dụng hệ thông tin địa lý phục vụ công tác điều tra và đánh giá tài nguyên khoáng sản và môi trường

Tạ Văn Hạnh

Viện KH vật liệu

2010

 

 1. Hợp đồng triển khai

- Hợp đông nghiên cứu khoa học công nghệ

TT

Tên hợp đồng

Chủ nhiệm

hợp đồng

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu công nghệ chế tạo graphit tróc nở mang từ tính từ nguồn graphit dạng vảy của Việt Nam làm vật liệu xử lý môi trường nước bị nhiễm dầu.

Dương Văn Nam

2013-2015

 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM):

TT

Tên hợp đồng

Chủ nhiệm

hợp đồng

Thời gian thực hiện

1

Đánh giá tác động môi trường và xã hội đường dây 230kV từ Nhà máy thủy điện Xekaman1 đến biên giới Lào-Việt Nam thuộc Dự án thủy điện Xekaman1, tỉnh Attapeu, nước CHDCND Lào.

Dương Văn Nam

2015

2

ĐTM dự án tu bổ tôn tạo cụm di tích Đình Cả-chùa Diên Phúc, xã Văn Khên, Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Dương Văn Nam

2014

3

ĐTM Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295B (từ km4+812,5 đến km8+250), TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Dương Văn Nam

2014

4

ĐTM dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Thành Xương Giang, tỉnh Bắc Giang

Dương Văn Nam

2013

5

ĐTM dự án cải tạo nâng cấp đường 398, tỉnh Bắc Giang

Dương Văn Nam

2013

6

ĐTM Dự án đầu tư xây dựng đường 35 huyện Mê Linh (đoạn từ Đại Thịnh đến Quang Minh).

Dương Văn Nam

2012

7

ĐTM Dự án khu công nghiệp công nghệ cao I – Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội

Dương Văn Nam

2012

8

ĐTM dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh - Hà Nội.

Dương Văn Nam

2011

9

ĐTM dự án khai thác, chế biến đất hiếm Đông Pao, Tam Đường, Lai Châu

Nguyễn Xuân Tặng

2011

10

ĐTM dự án thủy điện Xekaman 4, CHDCND Lào

Nguyễn Xuân Tặng

2011

11

ĐTM dự án thuỷ điện Nam Ngum 4, CHDCND Lào

Nguyễn Xuân Tặng

2010

12

ĐTM dự án khai thác mỏ đá Mông Sơn VII và xây dựng nhà máy sản xuất bột đá hoa trắng, Yên Bái

Dương Văn Nam

2010

 • Lập cam kết bảo vệ  môi trường:

TT

Tên hợp đồng

Chủ nhiệm

hợp đồng

Thời gian thực hiện

1

Dự án Khu liên hiệp xí nghiệp rau củ quả an toàn Hapro xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội

Dương Văn Nam

2011

2

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 421A&421B, đoạn qua địa phận huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Dương Văn Nam

2011

3

Dự án xây dựng đường liên xã Đông Xuân – Phú Mãn, Quốc Oai, Hà Nội

Dương Văn Nam

2010

4

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dạy nghề Cường Thịnh, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Dương Văn Nam

2010

 • Lập kế hoạch quản lý môi trường, di dân-tái định cư, phát triển dân tộc thiểu số:

TT

Tên hợp đồng

Chủ nhiệm

hợp đồng

Thời gian thực hiện

1

Kế hoạch (KH) quản lý môi trường; KH di dân-tái định cư; KH khôi phục nghề nghiệp và thu nhập; KH  phát triển dân tộc thiểu số, dự án thủy điện Xekaman 1, CHDCND Lào

Nguyễn Xuân Tặng

2011

2

Nghĩa vụ môi trường và xã hội của Hợp đồng nhượng quyền dự án thủy điện Xekaman 1, CHDCND Lào

Nguyễn Xuân Tặng

2010

 

 

 • Lập dự án cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản:

TT

Tên hợp đồng

Chủ nhiệm

hợp đồng

Thời gian thực hiện

1

Dự án cải tạo, phục hồi môi trường mỏ đất hiếm Đông Pao, Tam Đường, Lai Châu

Nguyễn Xuân Tặng

2011-2012

2

Dự án cải tạo, phục hồi môi trường mỏ đá Mông Sơn VII, Yên Bái

Dương Văn Nam

2010

 

 • Lập hồ sơ cấp phép khai thác nước và xả nước thải vào nguồn nước: 

TT

Tên hợp đồng

Chủ nhiệm

hợp đồng

Thời gian thực hiện

1

Hồ sơ xin phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

Phan Văn Trường

2012

2

Hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước của CTCP sản xuất và thương mại An Phát, Hưng Yên.

Phan Văn Trường

2011

3

Báo cáo xả thải của Nhà máy Cán thép Hòa Phát, Hưng Yên

Phan Văn Trường

2011

4

Hồ sơ xin cấp phép khai thác nước dưới đất của Công ty Cổ phần Mirae Fiber - Hưng Yên

Phan Văn Trường

2010

5

Hồ sơ  xả thải của Bệnh viện đa khoa Phúc Lâm, Hưng Yên.

Phan Văn Trường

2010

 

 • Kiểm soát môi trường định kỳ: 

TT

Tên hợp đồng

Chủ nhiệm

hợp đồng

Thời gian thực nhiện

1

Dự án Mandarin Garden, Hà Nội

Phan Văn Trường

2010-2014

2

Khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên.

Phan Văn Trường

2009-2014

3

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi cao cấp Rich-Way An Phát, Hưng Yên

Phan Văn Trường

2009-2014

4

Khu công nghiệp Hòa Mạc, tỉnh Hà Nam.

Phan Văn Trường

2011-2012

5

Dự án thủy điện Sông Chảy 5, Hà Giang

Dương Văn Nam

2010-2011

6

Công ty TNHH may Glory, Hưng Yên

Phan Văn Trường

2010-2011

 


 1. Bài báo hoặc các công bố KHCN (Ấn phẩm quốc tế, ấn phẩm trong nước)

TT

Tên bài báo

Tên tác giả

Tên tạp chí, kỷ yếu

Trang

Năm

công bố

1

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu graphit tróc nở từ nguồn graphit dạng vảy Việt Nam, ứng dụng để xử lý nước bị nhiễm dầu

Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Tuấn Lợi, Lê Xuân Tiến, Nguyễn Thị Nhật Linh, Dương Văn Nam, Bạch Long Giang

Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 52

69-75

2014

2

Tác động môi trường chính do khai  thác đá vôi trắng tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và các biện pháp giảm thiểu

Dương Văn Nam, Phan Văn Trường, Nguyễn Đức Núi

Hội nghị tuyển khoáng lần thứ IV

469-476

2014

3

Graphit và khả năng chế tạo vật liệu xử lý ô nhiễm dầu trong môi trường nước

Dương Văn Nam, Lê Thị Hải Ninh, Bạch Long Giang

477-484

2014

4

Chất lượng nước mặt, nước dưới đất khu vực khai thác, chế biến khoáng sản vùng ven biển Hà Tĩnh

Phan Văn Trường, Dương Văn Nam, Lê Anh Đức

510-518

2014

5

Đánh giá tác động của sít thải quặng sắt tới môi trường

Tạ Văn Hạnh, Nguyễn Xuân Tặng, Dương Văn Nam

457-464

2014

6

Đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển lâm nghiệp tại huyện cụm xã phía Đông, huyện Vân Đồn, tình Quảng Ninh

Nguyễn Đức Núi, Lưu Thế Anh

Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8

305-312

2014

7

Bổ sung nhân tạo nước dưới đất từ nguồn nước hồ chứa vừa và nhỏ khu vực Tây Nguyên

Nguyễn Huy Vượng, Đinh Tuấn Anh, Đoàn Bình Minh, Phan Văn Trường, Nguyễn Xuân Tặng

432-438

2014

8

Một số nghiên cứu dập vỡ kiến tạo vùng Tây Nguyên

Lê Triều Việt, Vũ Văn Chinh, Văn Đức Tùng, Bùi Văn Thơm, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Xuân Tặng, Ngô Tuấn Tú, Nguyễn T. Thanh Hương, Vũ Cáo Trí, Nguyễn Văn Luân, Bùi Văn Quỳnh

Hội nghị Sơ kết giữa kỳ chương trình Tây Nguyên 3

 

2014

9

Đánh giá tác động của chất thải công nghiệp tới môi trường khai thác chế biến khoáng sản và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu

Nguyễn Xuân Tặng, Dương Văn Nam, Phan Văn Trường, Tạ Văn Hạnh, Nguyễn Đức Nui

Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 51 số 2

225-233

2013

10

Đặc điểm phân bố và sự hình thành trữ lượng nước dưới đất vùng cát ven biển Quảng Bình

Phan Văn Trường

Tạp chí Các Khoa học về Trái đất tập 34 số 2

120-126

2012

11

Tác động môi trường do khai thác và chế biến khoáng sản vùng Tây Bắc Việt Nam

Nguyễn Xuân Tặng, Phan Văn Trường, Dương Văn Nam, Nguyễn Đức Núi

Hội thảo KH&CN phục vụ phát triển KT-XH khu vực Tây Bắc

176-180

2012

12

Phông phóng xạ môi trường ở mỏ đất hiếm Đông Pao và những vấn đề cần lưu ý khi khai thác, chế biến đất hiếm.

Nguyễn Xuân Tặng,

Dương Văn Nam

Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 22.

680-687

2011

13

Đặc điểm cảnh quan và môi trường khu vực khai thác khoáng sản TiTan ven biển.

Nguyễn Xuân Tặng,

Tạ Văn Hạnh

Hội tuyển khoáng Việt Nam.

355-362

2010

 

14

Đặc điểm nước dưới đất trong vùng cát biển miền trung Việt Nam và định hướng khai thác sử dụng.

Nguyễn Xuân Tặng,

Tạ Văn Hạnh

Tạp chí các khoa học về trái đất.

26-36

2010

15

Ứng dụng các giải pháp kỹ thuật sinh thái nhằm sử dụng hợp lý TN nước vùng ven biển Quảng Bình.

Nguyễn Xuân Tặng,

Phan Văn Trường

Hội Nghị KH Địa lý-Địa chính.

187-194

2010

16

Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến nước dưới đất trong các trầm tích Đệ tứ vùng cát ven biển Quảng Bình.

Phan Văn Trường

Hội nghị KH Địa lý toàn quốc lần thứ V.

1142- 1150

2010

17

Ý nghĩa của đánh giá tác động môi trường trong phát triển  công nghiệp khoáng sản Việt Nam.

Nguyễn Xuân Tặng,

Phan Văn Trường, Dương Văn Nam,

Tạ Văn Hạnh

Hội nghị KHCN Tuyển khoáng toàn quốc lần thứ III.

404-412

2010

18

Một số tồn tại và giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường sau giai đoạn khai thác khoáng sản.

Dương Văn Nam

Nguyễn Xuân Tặng,

Lê Thị Hải Ninh

Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện KHCNVN, Tiểu ban Môi trường và Năng lượng.

245-250

2010

19

Tác động môi trường khi khai thác sa khoáng titan và các biện pháp khắc phục, giảm thiểu.

Nguyễn Xuân Tặng,

Dương Văn Nam

227-235

2010

20

Một số vấn đề môi trường trong khai thác, chế biến đá tại khu công nghiệp Mông Sơn, tỉnh Yên Bái.

Dương Văn Nam, Phan Văn Trường,

Tạ Văn Hạnh,

Lê Thị Hải Ninh,

Nguyễn Đức Núi

Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện KHCNVN, Tiểu ban Môi trường và Năng lượng.

251-256

2010

21

Tiềm năng nước ngầm vùng đồng bằng ven biển Quảng Bình và định hướng sử dụng.

Phan Văn Trường, Nguyễn Xuân Tặng,

Dương Văn Nam

181-186

2010

 

 1. Thành tích đào tạo
 • 02 Tiến sĩ: Trong đó 01 đã bảo vệ  cấp nhà nước (Phan Văn Trường, 2012), 01 Nghiên cứu sinh (Dương Văn Nam).
 • 03 Thạc sĩ: Lê Thị Hải Ninh, Nguyễn Đức Núi, Tạ Văn Hạnh.

Bài viết liên quan

tìm kiếm
Thông báo
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 20
Lượt truy cập: 329284