Phân viện Vật liệu và linh kiện điện tử
Phòng Vật liệu Nano Y sinh

28/05/2015 03:09 CH

Phòng Vật liệu Nano Y sinh

 

 1. Tên phòng nghiên cứu/triển khai: Phòng Vật liệu Nano Y sinh
 2. Trưởng phòng:
 • Tên: Hà Phương Thư
 • Năm sinh: 1974
 • Học hàm / Học vị: Tiến sỹ
 • SĐT: 0988165677
 • Fax:
 • Email: thuhp@ims.vast.ac.vn
 1. Các thành viên của phòng nghiên cứu/triển khai:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm/học vị

Biên chế/HĐ/Cộng tác viên

SĐT

Email

1 Nguyễn Xuân Phúc 1949

Giáo sư - TSKH

Cố vấn khoa học 0912008563 phucnx@ims.vast.ac.vn

2

Hà Phương Thư

1974

Tiến sỹ

Biên chế

0988165677

thuhp@ims.vast.ac.vn

3

Phan Thị Bích Hòa

1960

Cử nhân

Biên chế

0913165588

hoaptb@ims.vast.ac.vn

4

Nguyễn Hải Bình

1981

Thạc sĩ

Biên chế

0985144488

binhnh@ims.vast.ac.vn

5

Phạm Hồng Nam

1981

Thạc sĩ

Biên chế

0948901774

namph@ims.vast.ac.vn

6

Vương Thị Kim Oanh

1982

Thạc sĩ

Biên chế

0979054979

oanhvtk@ims.vast.ac.vn

7

Nguyễn Hoài Nam

1987

Thạc sĩ

Biên chế

0967168368

nhnam@ims.vast.ac.vn

8

Mai Thị Thu Trang

1986

Thạc sĩ

Biên chế

Nước ngoài

trangmtt@ims.vast.ac.vn

9

Ngô Thành Hiếu

1982

Thạc sĩ

Biên chế

Nước ngoài

 

10

Phạm Thùy Linh

1984

Tiễn sỹ

Biên chế

Nước ngoài

 

11

Hoàng Văn Trung

1991

Cử nhân

Hợp đồng

01649600107

 

12

Phạm Duy Việt

1989

Cử nhân

Hợp đồng

01689953069

 

13

Đỗ Hải Đoan

1991

Dược sỹ

Hợp đồng

01649626570

 

 

 1. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai
 • Nghiên cứu chế tạo và phát triển các hệ cảm biến sinh học điện hóa ứng dụng trong y-sinh học, quan trắc môi trường, kiểm soát an toàn thực phẩm
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano từ ứng dụng trong y sinh
 • Nghiên cứu chế tạo các hệ dẫn thuốc có cấu trúc nano ứng dụng trong phòng ngừa và điều trị ung thư
 • Ứng dụng công nghệ nano trong sản xuất thực phẩm chức năng
 • Ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản

 

 1. Trang thiết bị nghiên cứu
 • Các thiết bị phản ứng: máy khuấy từ, máy rung siêu âm, hệ phản ứng hóa học nhiệt độ cao
 • Máy phát từ trường xoay chiều
 1. Các thành tựu đạt được (Liệt kê các thành tựu đạt được trong 5 năm gần nhất):
 1. Đề tài nghiên cứu KHCN (Tên đề tài, Chủ nhiệm đề tài, Cấp xét duyệt, thời gian thực hiện)
 1. Nghiên cứu chế tạo các cấu trúc polime nano ứng dụng y sinh trong hệ dẫn thuốc và cảm biến miễn dịch, PGS. TS. Trần Đại Lâm, Nghị định thư Việt Nam – Hàn Quốc (Bộ KHCN), 04/2010-04/2012.
 2. Nghiên cứu chế tạo cảm biến miễn dịch điện hóa không sử dụng chất đánh dấu trên cơ sở polime chức năng cấu trúc nano ứng dụng xác định dư lượng thuốc trừ sâu Atrazine, do PGS. Trần Đại Lâm chủ nhiệm, Đề tài nhánh ILA – CH Pháp, Cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 01/2011-12/2012.
 3. Nghiên cứu phát triển hệ vi cảm biến sinh học điện hóa tích hợp ứng dụng xác định nhanh độc tố aflatoxin trong sữa, PGS. TS. Trần Đại Lâm chủ nhiệm, Quỹ NAFOSTED, 01/2011 – 12/2012
 4. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ cảm biến sinh học trên cơ sở vật liệu cácbon nano, có khả năng truyền dữ liệu không dây để phân tích nhanh dư lượng một số thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản, PGS. TS. Trần Đại Lâm chủ nhiệm, Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội 04/2014- 03/2016).
 5. Nghiên cứu phát triển cảm biến sinh điện hoá không đánh dấu sử dụng graphene và polyme in phân tử để xác định Dopamin, Th.S. Nguyễn Hải Bình chủ nhiệm Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam, 01/2014-12/2015
 6. Nghiên cứu chế tạo hệ vi lưu tích hợp điện hóa ứng dụng trong tổng hợp vật liệu cấu trúc nano và phân tích y sinh, , PGS. TS. Trần Đại Lâm chủ nhiệm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam, 01/2015-12/2016.
 7. Nghiên cứu mối liên hệ giữa đặc trưng của hệ hạt từ nano thể rắn và thể lỏng đến hiệu ứng đốt nóng trong từ trường xoay chiều,  GS.TSKH Nguyễn Xuân Phúc làm chủ nhiệm, Quỹ NAFOSTED, 6/2012 – 6/2014.
 8. Nghiên cứu chế tạo một số hệ nano tương hợp sinh học lõi hạt từ tính cho chẩn đoán và chữa bệnh ung thư, GS.TSKH Nguyễn Xuân Phúc làm chủ nhiệm Quỹ NAFOSTED, 7/2013 – 7/2016
 9. Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm vật liệu mang thuốc kích cỡ nanomet có khả năng nhả chậm, định hướng chọn lọc đến tế bào ung thư, Chủ nhiệm: TS. Hà Phương Thư, Quỹ NAFOSTED, 2010-2012
 10. Nghiên cứu quy trình chế tạo hệ dẫn thuốc cấu trúc nano và đánh giá hiệu quả tác động của chúng lên tế bào ung thư người nuôi cấy in vitro, Chủ nhiệm: TS. Hà Phương Thư, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2013-2014
 11. Nghiên cứu quy trình chế tạo và thử nghiệm hệ dẫn thuốc hướng đích cấu trúc nano đa chức năng (polymer-drug-folate), Dr. Hà Phương Thư, Quỹ NAFOSTED, 7/2013-6/2016

 

 1. Hợp đồng
 1. Sản xuất Nano Curcumin đă và đang chuyển giao sản phẩm cho công ty Dược phẩm ANPER Pháp, Chủ nhiệm: TS. Hà Phương Thư, 2014.

 

 1. Bài báo hoặc các công bố KHCN (Ấn phẩm quốc tế, ấn phẩm trong nước)
 1. L.D. Tran, B.H. Nguyen, N.V. Hieu, H.V. Tran, H.L. Nguyen, P.X. Nguyen; Materials Science and Engineering C 31 (2011) 477.
 2. D.T. Nguyen, L.D.  Tran, H.L. Nguyen, B.H.  Nguyen, N.V. Hieu Talanta 85 (2011) 2445.
 3. L. D. Tran, D.T. Nguyen, B.H. Nguyen, Q.P. Do, H.L. Nguyen Talanta 85 (2011) 1560.
 4. D.P. Quan, D.P. Tuyen, T.D. Lam, P.T.N. Tram, N.H. Binh, P.H. Viet Colloids Surf., B 88  (2011) 764.
 5. B. Piro, A. Kapella, V.H. Le, G. Anquetin , Q.D. Zhang, S. Reisberg, V. Noel, L.D. Tran, H.T. Duc , M.C. Pham Electrochim. Acta 56 (2011) 10688
 6. L.D. Tran, H.V. Tran, T.T. Mai, T.P. Ha, B.H. Nguyen, H. Thai, H.D. Vu, D.G. Pham, P.X. Nguyen; J. Chitin Chitosan  16 (2011) 7.
 7. Y.I. Park, J.W. Park, L.D.Tran, H.S. Kim and J.K. Park; J. Chitin Chitosan 16 (2011) 78.
 8. H.M.Do, H.N. Pham, V.C. Nguyen, T.B.H. Phan, D.L. Tran, A.T. Nguyen, Q.T. Phan, V.H. Le and X.Ph. Nguyen Adv. Nat. Sci. Nanosci. Nanotech. 2 (2011) 035003.
 9. D.L. Tran, G.D. Pham, X.P. Nguyen, D.H. Vu, N.T. Nguyen, V.H. Tran, T.T.T. Mai, H.B. Nguyen, Q.D. Le, T.N. Nguyen and T.C. Ba Adv. Nat. Sci. Nanosci. Nanotech. 2 (2011) 045004.
 10. H.V. Tran, R. Yougnia, S. Reisberg, B. Piro, N. Serradji, T.D. Nguyen, L.D. Tran, C.Z. Dong, M.C. Pham, A label-free electrochemical immunosensor for direct, signal-on and sensitive pesticide detection, Biosensors and Bioelectronics, 31, 62 (2012).
 11. Q.D. Zhang, G. March, V. Noel, B. Piro, S. Reisberg, L.D. Tran, L.V. Hai, E. Abadia, P.E. Nielsen, C. Sola, M.C. Pham, Label-free and reagentless electrochemical detection of PCR fragments using self-assembled quinone derivative monolayer: Application to Mycobacterium tuberculosis, Biosensors and Bioelectronics, 32, 163 ( 2012).
 12. Do Van Cong, Thai Hoang, Nguyen Vu Giang, Nguyen Thu Ha, Tran Dai Lam, Masao Sumita, A novel enzymatic biodegradable route for PLA/EVA blends under agricultural soil of Vietnam, Materials Science and Engineering: C, 32, 558 (2012).
 13. Nguyen Duc Cuong, Tran Thai Hoa, Dinh Quang Khieu, Tran Dai Lam, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu, Synthesis, characterization, and comparative gas-sensing properties of Fe2O3 prepared from Fe3O4 and Fe3O4-chitosan, Journal of Alloys and Compounds, 523, 120 (2012).
 14. Do Dang Trung, Le Duc Toan, Hoang Si Hong, Tran Dai Lam, Tran Trung, Nguyen Van Hieu, Selective detection of carbon dioxide using LaOCl-functionalized SnO2 nanowires for air-quality monitoring, Talanta, 88, 152 (2012).
 15. Thi Thu Trang Mai, Thi Thu Thuy Nguyen, Quang Duong Le, Thi Ngoan Nguyen, Thi Cham Ba, Hai Binh Nguyen, Thi Bich Hoa Phan, Dai Lam Tran, Xuan Phuc Nguyen, Jun Seo Park, “A novel nanofiber Cur-loaded polylactic acid constructed by electrospinning” Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotech. 3, 025014 (2012).
 16. Thi Thu Trang Mai, Phuong Thu Ha, Hong Nam Pham, Thi Thu Huong Le, Hoai Linh Pham, Thi Bich Hoa Phan, Dai Lam Tran and Xuan Phuc Nguyen, Chitosan and O-carboxymethyl chitosan modified Fe3O4 for hyperthermic treatment, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotech. 3, 015006 (2012).
 17. Hai Binh Nguyen, Van Chuc Nguyen, Van Tu Nguyen, Thi Thanh Tam Ngo, Ngoc Thinh Nguyen, Thi Thu Huyen Dang, Dai Lam Tran, Phuc Quan Do, Xuan Nghia Nguyen, Xuan Phuc Nguyen, Hong Khoi Phan and Ngoc Minh Phan, Graphene patterned, polyaniline-based biosensor for glucose detection, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotech, 3, 025011, (2012).
 18. Le Huy Nguyen, Hai Binh Nguyen, Ngoc Thinh Nguyen, Tuan Dung Nguyen, Dai Lam Tran, Portable cholesterol detection with polyaniline-carbon nanotube films based on integdigitated electrodes, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotech, 3, 015004, (2012).
 19. H.V. Tran, B. Piro, S. Reisberg, L.D. Tran, H.T. Duc, M.C. Pham, “Label-free and reagentless electrochemical detection of microRNAs using a conducting polymer nanostructured by carbon nanotubes: Application to prostate cancer biomarker miR-141” Biosensors and Bioelectronics 49, 164(2013).
 20. Nguyen Kim Nga, Phi Thi Thuy Hong, Tran Dai Lam, Tran Quang Huy, A facile synthesis of nanostructured magnesium oxide particles enhanced adsorption performance in reactive blue 19 removal, Journal of Colloid and Interface Science 398, 210 (2013).
 21. Vu Giang Nguyen, Hoang Thai, Duc Huynh Mai, Huu Trung Tran, Dai Lam Tran, Manh Tuan Vu, Effect of titanium dioxide on the properties of polyethylene/TiO2 nanocomposites, Composites B 45, 1192 (2013).
 22. Thuy Thi Thu Nguyen, Chiranjit Ghosh, Seong-Gu Hwang, Lam Dai Tran, Jun-Seo Park, Characteristics of curcumin-loaded poly (lactic acid) nanofibers for wound healing, Journal of Materials Science 48, 7125 (2013).
 23. Nguyen Ngoc Thinh, Pham Thi Bich Hanh, Le Thi Thanh Ha, Le Ngoc Anh, Tran Vinh Hoang, Vu Dinh Hoang, Le Hai Dang, Nguyen Van Khoi, Tran Dai Lam, Magnetic chitosan nanoparticles for removal of Cr(IV) from aqueous solution, Materials Science and Engineering C 33, 1214 (2013).
 24. Dinh Thi Mai Thanh, Pham Thi Nam, Nguyen Thu Phuong, Le Xuan Que, Nguyen Van Anh, Thai Hoang, Tran Dai Lam, Controlling the electrodeposition, morphology and structure of hydroxyapatite coating on 316L stainless steel, Materials Science and Engineering C 33, 2037 (2013).
 25. Do Ngoc Khue, Nguyen Van Chat, Do Binh Minh, Tran Dai Lam, Pham Hong Lan, Vu Duc Loi, Degradation and mineralization of 2,4,6-trinitroresorcine in various photochemical systems, Materials Science and Engineering C 33, 1975 (2013).
 26. Binh Hai Nguyen, Lam Dai Tran, Quan Phuc Do, Huy Le Nguyen, Ngoc Huan Tran, Phuc Xuan Nguyen, Label-free detection of aflatoxin M1 with electrochemical Fe3O4/polyaniline-based aptasensor,  Materials Science and Engineering C 33, 2229 (2013).
 27. Nguyen Le Huy, Nguyen Thi My Thuy, Nguyen Hai Binh, Nguyen Ngoc Thinh, Mai Thu Trang, Huynh Dang Chinh, Pham Thien Ngoc, Nguyen Xuan Phuc, Nguyen Van Anh, Tran Dai Lam, Covalent immobilization of cholesterol oxidase and poly(styrene-co-acrylic acid) magnetic microspheres on polyaniline films for amperometric cholesterol biosensing, Analytical Methods 5, 1392 (2013).
 28. Nguyen Thuy Chinh, Trinh Anh Truc, Dinh Thi Mai Thanh, Nguyen Thi Thu Trang, Thai Hoang, Tran Dai Lam, Nguyen Van Khoi, Study on preparation, morphology, and some properties of EVA/silica nanocomposites, Int J. Nanotechnology 10, 350 (2013)
 29. Ngoan Thi Nguyen, Lam Dai Tran, Duong Quang Le, Dien Gia Pham, Phuc Xuan Nguyen, Jun Seo Park, Jea Kweon Park, A novel chitosan-gossypol based nanocarrrier for anticancer curcumin drug delivery, Journal of Chitin Chitosan 17(2), 63 (2012).
 30. Thi Thu Trang Pham, Thu Phuong Nguyen, Thi Nam Pham, Thi Phuong Vu, Dai Lam Tran, Hoang Thai, Thi Mai Thanh Dinh, Impact of physical and chemical parameters on the hydroxyapatite nanopowder synthesized by chemical precipitation method, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotech 4 (2013) 035014.
 31. Hai Binh Nguyen, Van Chuc Nguyen, Van Tu Nguyen, Huu Doan Le, Van Quynh Nguyen, Thi Thanh Tam Ngo, Quan Phuc Do, Xuan Nghia Nguyen, Ngoc Minh Phan and Dai Lam Tran, Development of the layer-by-layer biosensor using graphene films: application for cholesterol determination, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotech 4 (2013) 015013.
 32. Trong Huyen Le, Ngoc Thang Trinh, Le Huy Nguyen, Hai Binh Nguyen, Van Anh Nguyen, Dai Lam Tran and Tuan Dung Nguyen, Electrosynthesis of polyaniline–mutilwalled carbon nanotube nanocomposite films in the presence of sodium dodecyl sulfate for glucose biosensing, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotech 4 (2013) 025014
 33. Nguyen Thanh Binh, Dinh Manh Tien, Lam Thi Kieu Giang, Hoang Thi Khuyen, Nguyen Thanh Huong, Tran Thu Huong, Tran Dai Lam, Study on preparation and characterization of MOF based lanthanide doped luminescent coordination polymers, Materials Chemistry and Physics, 143, 3, 946-951, 2014
 34. Do Ngoc Khue, Tran Dai Lam, Nguyen Van Chat, Vu Quang Bach, Do Binh Minh, Vu Duc Loi, Nguyen Van Anh, Simultaneous degradation of 2,4,6-trinitrophenyl-N-methylnitramine (Tetryl) and hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5 triazine (RDX) in polluted wastewater using some advanced oxidation processes, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20, 4, 1468-1475, 2014.
 35. Phuc Tuyen Do, Phuc Quan Do, Hai Binh Nguyen, Van Chuc Nguyen, Dai Lam Tran, Trong Huyen Le, Le Huy Nguyen, Hung Viet Pham, Thai Loc Nguyen, Quang Huy Tran, A highly sensitive electrode modified with graphene, gold nanoparticles, and molecularly imprinted over-oxidized polypyrrole for electrochemical determination of dopamine, Journal of Molecular Liquids, 198, 307-312, 2014
 36. Ngoan Thi Nguyen, Binh Hai Nguyen, Duong Thi Ba, Dien Gia Pham, Tran Van Khai, Loc Thai Nguyen, Lam Dai Tran, Microwave-assisted synthesis of silver nanoparticles using chitosan: a novel approach, Materials and Manufacturing Processes, (Taylor and Francis), 29, 4, 418-421, 2014
 37. Hoang Duy Vu, Le Huy Nguyen, Tuan Dzung Nguyen, Hai Binh Nguyen, Thai Loc Nguyen, Dai Lam Tran, Anodic stripping voltammetric determination of Cd2+ and Pb2+ using interpenetrated MWCNT/P1,5-DAN as an enhanced sensing interface, Ionics (Springer), Doi: 10.1007/s11581-014-1199-8, 2014.
 38. T.D.Thanh, P.T.Phong, N.V.Dai, D.H.Manh,  N.V. Khiem, L.V.Hong, N.X.Phuc Magnetotransport and magnetic properties of (1-x) La0.7Sr0.3+xAl2O3 composite Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 323, 180-185, 2011.
 39. Le Van Hong, Ngo Thi Hong Le, Nguyen Chi Thuan, Nguyen Xuan Nghia and Nguyen Xuan Phuc TiO2/Co nanomaterials: synthesis and properties Int. J. Nanotechnology, Vol.8, No. 3/4/5, pp. 161-173, 2011.
 40. Do Hung Manh, Tran Dang Thanh, Nguyen Xuan Phuc, Le Van Hong, Pham Thanh Phong, Luu Tien Hung, Perovskite nanoparticles synthesized by reactive milling combined with thermal processing: preparation, morphology and structure characterization, Int. J. Nanotechnology, Vol.8, No. 3/4/5, pp. 241-244, 2011
 41. Pham Hoai Linh, Do Hung Manh, Tran Dai Lam, Le Van Hong, Nguyen Xuan Phuc, Nguyen Anh Tuan, Nguyen Thanh Ngoc and Vu Anh Tuan Magnetic nanoparticles: study of magnetic heating and adsorption/desorption for biomedical and environmantal application, Int. J. Nanotechnology, Vol.8, No. 3/4/5, pp. 399-415, 2011
 42. D.H. Manh1,*, P.T. Phong2, T.D. Thanh1, D.N.H. Nam1, L.V. Hong1, and N.X. Phuc, Size effects and interactions in La0.7Ca0.3MnO3 nanoparticles, Journal of Alloys and Compounds 509 (2011) 1373-1377, 2011.
 43. Tai Thien Luong, Thu Phuong Ha, Lam Dai Tran, Manh Hung Do, Trang Thu Mai, Nam Hong Pham, Hoa Bich Thi Phan, Giang Ha Thi Pham, Nhung My Thi Hoang, Quy Thi Nguyen, Phuc Xuan Nguyen, Design of carboxylated Fe3O4/poly(styrene-co-acrylic acid) ferrofluids with highly efficient magnetic heating effect, Colloids and Surface A: Physicochemical and Engineering Aspects, 384 (2011) 23-30, 2011
 44. Ha Phuong Thu, Le Thi Thu Huong, Hoang Thi My Nhung, Nguyen Thi Tham, Nguyen Dac Tu, Ha Thi Minh Thi, Pham Thi Bich Hanh, Tran Thi Minh Nguyet, Nguyen Thi Quy, PhamHong Nam, Tran Dai Lam, Nguyen Xuan Phuc, Duong Tuan Quang, Fe3O4/o-Carboxymethyl Chitopsan/Curcumin-based Nanodrug System for Chemotherapy and Fluorescence Imaging in HT29 Cancer Cell Line, Chemistry Letters, Vol. 40, No.11 (2011), doi:10.1246/cl.2011.pp.1264-1268, 2011
 45. Lam Dai Tran, Binh Hai Nguyen, Nguyen Van Hieu, Hoang Vinh Tran, Huy Le Nguyen, Phuc Xuan Nguyen, Electrochemical detection of short HIV sequences on chitosan/Fe 3 O 4 nanoparticle based screen printed electrodes, Materials Science and Engineering C, 31 (2011) 477 –485, 2011,
 46. Lam Dai Tran, Hoang Vinh Tran, Trang Thu Mai, Thu Phuong Ha, Binh Hai Nguyen, Hoang Thai, Hoang Dinh Vu, Dien Gia Pham, Phuc Xuan Nguyen, Biomedical and Environmental Applications of Chitosan-based Nanomaterials, J. Chitin Chitosan , 16 (2011) 7-14 , 2011.
 47. Hung Manh Do, Hong Nam Pham, Van Chien Nguyen, Thi Bich Hoa Phan, Dai Lam Tran, Anh Tuan Nguyen, Quoc Thong phan, Van Hong Le, Xuan Phuc Nguyen, Magnetic heating characteristics of La0,7SrxCa0.3-xMnO3 nanoparticles fabricated by a high energy mechanical milling method, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol, 2011
 48. Dai Lam Tran, Gia Dien Pham, Xuan Phuc Nguyen, Dinh Hoang Vu, Ngoc Thinh Nguyen, Vinh Hoang Tran, Thi Thu Trang Mai, Hai Binh Nguyen, Quang Duong Le, Thi Ngoan Nguyen and Thi Cham Ba, Some biomedical applications of chitosan-based hybrid nanomaterials, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 2, 045004-5009, 2011.
 49. Thanh Phong Pham, Huu Nguyen Luu, Hung Manh Do, Dang Thanh Tran, Van Khiem Nguyen, Van Hong Le and Xuan Phuc Nguyen, The effect of artificial oundary grain on the magneto- and electro-transport properties of (1−x )La0.7Ca0.3 MnO3+xA (A= Al2O3 and Ag) nanocomposite, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2, 025003-5011, 2011.
 50. The-Long Phan, Y.D. Zhang, S.C. Yu, N.V. Khiem, N.X. Phuc, Electron-spin-resonance study of Y-doped Nd0.7Sr0.3MnO3, Journal of Applied Physics, 111, 07E114 (2012) doi: 10.1063/1.3671796, 2012
 51. T.D.Thanh, L.H.Nguyen, D.H.Manh, N.V.Chien, P.T.Phong, N.V. Khiem, L.V.Hong and N.X.Phuc, Structural, magnetic and magnetotransport behavior of La0.7SrxCa1-xMnO3 compounds, Physica B 407 (2012) pp.145-152, 2012.
 52. Xuan Phuc Nguyen, Dai Lam Tran, Phuong Thu Ha,Hong Nam Pham, Thu Trang Mai, Hoai Linh Pham, Van Hong Le, Hung Manh Do, Thi Bich Hoa Phan, Thi Ha Giang Pham, Dac Tu Nguyen, Thi My Nhung Hoang, Khanh Lam, Thi Quy Nguyen, Iron oxide-based conjugates for cancer theragnostics, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 3  033001 (13 pages), 2012.
 53. Hai Binh Nguyen, Van Chuc Nguyen, Van Tu Nguyen, Thi Thanh Tam Ngo, Ngoc Thinh Nguyen, Thi Thu Huyen Dang, Dai Lam Tran, Phuc Quan Do, Xuan Nghia Nguyen, Xuan Phuc Nguyen, Hong Khoi Phan, Ngoc Minh Phan, Graphene patterned polyaniline-based biosensor for glucose detection, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 3 025011 (5 pages), 2012.
 54. Thi Thu Trang Mai, Phuong Thu Ha, Hong Nam Pham, Thi Thu Huong Le, Hoai Linh Pham, Thi Bich Hoa Phan, Dai Lam Tran, Xuan Phuc Nguyen, Chitosan and O-carboxymethyl chitosan modified Fe3O4 for hyperthermic treatmenmt, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 3 015006 (5 pages), 2012.
 55. Manh Do Hung, Thanh Tran Dang, Chien Nguyen Van, Lam Vu Dinh, Hong Le Van, Phuc Nguyen Xuan, and Phong Pham Thanh, Superparamagnetic behaviour and deviation from Bloch T3/2 law of La0.7Ca0.3MnO3 nanoparticles, Journal of Nanotechnology 10 (2013) 197-205.
 56. P. T. Phong, D.H. Manh, N.X. Phuc, I.-J. Lee, Ferromagnetic insulating and spin glass properties of La0.7Sr0.3MnO3-TiO2 composites Physica B 408 (2013) 22–28.
 57. Phong P.T., Nguyen L.H., Manh D.H., Phuc N.X., Lee L-J., Electrical transport and temperature coefficient of resistance in polycrystalline La0.7-xAgxCa0.3MnO3 pellets: Analysis in terms of a phase coexistence transport model and phase separation model Physica B: Condensed Matter Physica B 425 (2013) 6–11.
 58. Phong, P.T., Manh, D.H., Phuc, N.X., Lee, I.-J., Ferromagnetic insulating and spin glass properties of La0.7Sr0.3MnO3-TiO2 composites, Physica B: Condensed Matter 408 (2013) pp. 22-28.
 59. D.H. Manh, P.T. Phong, P.H. Nam, D.K. Tung, N.X. Phuc, In-Ja Lee, Structural and magnetic study of La0.7Sr0.3MnO3 nanoparticles and AC magnetic heating characteristics for hyperthermia applications, Physica B: Condensed Matter 444, 94-102, 2014.
 60. P.T. Tho, C.T.A. Xuan, D.M. Quang, T.N. Bach, T.D. Thanh, N.T.H. Le, D.H. Manh, N.X. Phuc, D.N.H. Nam, Microwave absorption properties of dielectric La1.5Sr0.5NiO4 ultrafine particles, Materials Science and Engineering: B, 186, 101-105, 2014.
 61. J. Devkota, T.T.T. Mai, K. Stojak, P.T. Ha, H.N. Pham, X.P. Nguyen, P. Mukherjee, H. Srikanth, M.H. Phan, Synthesis, inductive heating, and magnetoimpedance-based detectionof multifunctional Fe3O4nanoconjugates, Sensors and Actuators B: Chemical, 190, 715-722, 2014.
 62. P. H. Linh, D. H. Manh, P. T. Phong, L. V. Hong, N. X. Phuc, Magnetic Properties of Fe3O4 Nanoparticles Synthesized by Coprecipitation Method, J Supercond Nov Magn 27, 2111–2115, 2014.
 63. Do Hung Manh, Do Khanh Tung, Dao Nguyen Hoai Nam, Le Van Hong ,Pham Thanh Phong, and Nguyen Xuan Phuc, Magnetic Properties of Annealed Fe65Co35 Powders,  Prepared By Mechanical Alloying, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, 50, 6, 2014.
 64. P.T. Phong, N.V. Dai, D.H. Manh, N.V. Khiem, N.X. Phuc, Magnetic Surface Effects and Magnetoresistance in Manganite-based Composite Nanoparticles, J Supercond Nov Magn, 27, 1049–1058, 2014.
 65. T. D. Thanh, D. H. Manh, T. L. Phan, P. T. Phong, L. T. Hung, N. X. Phuc, and S. C. Yu, Coexistence of considerable inter-particle interactions and spin-glass behavior in La0.7Ca0.3MnO3 nanoparticles, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 115, 17B504, 2014.
 66. ChuT.A.Xuan, Pham T. Tho, Doan M. Quang, TaN.Bach ,TranD.Thanh, Ngo T. H. Le , Do H.Manh, Nguyen X. Phuc ,and DaoN.H.Nam, Microwave Absorption in La1.5Sr0.5NiO4/CoFe2O4 Nanocomposites, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, 50, 6, 2014.
 67. The-Long Phan, T.A. Ho, P.D. Thang, Q.T. Tran, T.D. Thanh, N.X. Phuc, M.H. Phan, B.T. Huy, S.C. Yu, Critical behavior of Y-doped Nd0.7Sr0.3MnO3 manganites exhibiting the tricritical point and large magnetocaloric effect, Journal of Alloys and Compounds, 615, 937-945, 2014.
 68. P.T. Phong, D.H. Manh, L.H. Nguyen, D.K. Tung, N.X. Phuc, I.-J. Lee, Studies of superspin glass state and AC-losses in La0.7Sr0.3MnO3 nanoparticles obtained by high-energy ball-milling, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 368, 240-245, 2014
 69. Nguyen Thanh Binh, Dinh Manh Tien, Lam Thi Kieu Giang, Hoang Thi Khuyen, Nguyen Thanh Huong, Tran Thu Huong, Tran Dai Lam, Study on preparation and characterization of MOF based lanthanide doped luminescent coordination polymers, Materials Chemistry and Physics, 143, 3, 946-951, 2014.
 70. Do Ngoc Khue, Tran Dai Lam, Nguyen Van Chat, Vu Quang Bach, Do Binh Minh, Vu Duc Loi, Nguyen Van Anh, Simultaneous degradation of 2,4,6-trinitrophenyl-N-methylnitramine (Tetryl) and hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5 triazine (RDX) in polluted wastewater using some advanced oxidation processes, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20, 4, 1468-1475, 2014.
 71. Phuc Tuyen Do, Phuc Quan Do, Hai Binh Nguyen, Van Chuc Nguyen, Dai Lam Tran, Trong Huyen Le, Le Huy Nguyen, Hung Viet Pham, Thai Loc Nguyen, Quang Huy Tran, A highly sensitive electrode modified with graphene, gold nanoparticles, and molecularly imprinted over-oxidized polypyrrole for electrochemical determination of dopamine, Journal of Molecular Liquids, 198, 307-312, 2014
 72. Ngoan Thi Nguyen, Binh Hai Nguyen, Duong Thi Ba, Dien Gia Pham, Tran Van Khai, Loc Thai Nguyen, Lam Dai Tran, Microwave-assisted synthesis of silver nanoparticles using chitosan: a novel approach, Materials and Manufacturing Processes, (Taylor and Francis), 29, 4, 418-421, 2014
 73. Hoang Duy Vu, Le Huy Nguyen, Tuan Dzung Nguyen, Hai Binh Nguyen, Thai Loc Nguyen, Dai Lam Tran, Anodic stripping voltammetric determination of Cd2+ and Pb2+ using interpenetrated MWCNT/P1,5-DAN as an enhanced sensing interface, Ionics (Springer), Doi: 10.1007/s11581-014-1199-8, 2014.
 74. Thi Thu Trang Mai, Thi Hong Phong Le, Hong Nam Pham, Hung Manh Do and Xuan Phuc Nguyen, Synthesis and magnetic heating characteristics of thermoresponsive poly (N-isopropylacrylamide-co-acrylic acid)/nano Fe3O4 nanparticles, Advances in Natural Sciences: NanoScience and Nanotechnology, 5, 4, 045007, 2014.
 75. Thi Thanh Cao, Van Chuc Nguyen, Thi Thanh Tam Ngo, Trong Lu Le, Thai Loc Nguyen, Dai Lam Tran, Elena D Obraztsova and Ngoc Minh Phan, Effects of ferrite catalyst concentration and water vapor on growth of vertically aligned carbon nanotube, Advances in Natural Sciences: NanoScience and Nanotechnology, 5, 4, 045009, 2014
 76. Le Huy Nguyen, Tuan Dzung Nguyen, Vinh Hoang Tran, Thi Thu Huyen Dang and Dai Lam Tran, Functionalization of reduced graphene oxide by electroactive polymer for biosensing applications, Advances in Natural Sciences: NanoScience and Nanotechnology, 5, 3, 035005, 2014.
 77. Nguyễn Tuấn Dung, Vũ Hoàng Duy, Đăng Thị Thu Huyền, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Văn Chúc, Nguyễn Hải Bình, Trần Đại Lâm, Nguyễn Xuân Phúc, Thái Hoàng, Preparation and characterization of Layer-by-Layer thin film Graphene/Poly(1,5-Diaminonaphthalene), Vietnamese Journal of Science and Technology, 52, 1, 115-122, 2014.
 78. Le Mai Huong, Ha Phuong Thu, Nguyen Thi Bich Thuy, Tran Thi Hong Ha, Ha Thi Minh Thi, Mai Thu Trang, Tran Thi Thu Hang, Do Huu Nghi, Nguyen Xuan Phuc, Duong Tuan Quang, Preparation and Anti-tumor promoting Activity of Curcumin Encapsulated by 1,3-β-Glucan from Vietnam Medical Mushroom Helicium erinaceum, Chemistry Letters, Vol. 40, No.8 (2011) pp. 846-848, 2011
 79. Phuong Thu Ha, Mai Huong Le, Thi My Nhung Hoang, Thi Thu Huong Le, Tuan Quang Duong, Thi Hong Ha Tran, Dai Lam Tran, Xuan Phuc Nguyen, Preparation and anti-cancer activity of polymer-encapsulated curcumin nanoparticles, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 3  035002 (7 pages), 2012.
 80. Hoai Nam Nguyen, Hong Ha Tran Thi, Duong Le Quang, Toan Nguyen Thi, Nhu Hang Tran Thi, Mai Huong Le and Phuong Thu Ha, Apoptosis induced by paclitaxel-loaded copolymer PLA–TPGS in Hep-G2 cells, Adv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol. Vol 3  045005 (6pp), 2012
 81. Ha Phuong Thu, Phan Thi Hong Tuyet, Mai Thi Thu Trang, Nguyen Hoai Nam, Truong Thi Nhu Hieu, Le Quang Duong, Tran Thi Nhu Hang, Tran Thi Hong Ha, Do Huu Nghi, Le Huu Cuong, and Le Mai Huong, Preparation and Biological Properties of Platinum(II) Complex-Loaded Copolymer PLA-TPGS, Journal of  Nanomaterials , Volume 2013, Article ID 768628, 9 pages.
 82. Ha Phuong Thu, Duong Tuan Quang, Mai Thi Thu Trang, Tran Thi Hong Ha, Nguyen Hoai Nam, Nguyen Xuan Phuc, Tran Thi Minh Nguyet, Phan Quoc Thong, Phan Thi Hong Tuyet, Vuong Thi Kim Oanh, Le Mai Huong, In vitro apoptosis enhancement of Hep-G2 by PLA-TPGS and PLA-PEG block copolymers encapsulated Curcumin nanoparticles, Chemistry Letters, 42, 2013, 255-257
 83. Hoai Nam Nguyen, Thi My Nhung Hoang, Thi Thu Trang Mai, Thi Quynh Trang Nguyen, Hai Doan Do, Thi Hien Pham, Thi Lap Nguyen and Phuong Thu Ha, Enhanced cellular uptake and cytotoxicity of folate decorated doxorubicin loaded PLA-TPGS nanoparticles, Adv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol. 6 025005 doi:10.1088/2043-6262/6/2/025005, 2015.
 84. Thu H.P., Nam N.H., Quang B.T., Son H.A., Toan N.L. and Quang D.T. In vitro and in vivo targeting effect of folate decorated paclitaxel loaded PLA–TPGS nanoparticles. Saudi Pharmaceutical Journal, doi:10.1016/j.jsps.2015.02.002, 2015

 

 1. Patent : 1
 2. Thành tích đào tạo (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân)
 • Tiến sỹ: 1
 • Nghiên cứu sinh: 13
 • Thạc sĩ: 17

 

 1. Một số sản phẩm khác

Bài viết liên quan

tìm kiếm
Thông báo
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 19
Lượt truy cập: 329264