Phân viện Vật liệu và linh kiện điện tử
Phòng Vật liệu Linh kiện năng lượng

01/06/2015 12:08 CH

Phòng Vật liệu Linh kiện năng lượng

 1. Tên phòng nghiên cứu/triển khai: Phòng Vật liệu Linh kiện năng lượng
 2. Trưởng phòng (phụ trách phòng):
 • Tên: Phạm Duy  Long
 • Năm sinh: 1964
 • Học hàm / Học vị: PGS. TS.
 • SĐT: 0902064909
 • Fax:
 • Email: longphd@ims.vast.ac.vn
 1. Các thành viên của phòng nghiên cứu/triển khai:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm/học vị

Biên chế/HĐ/Cộng tác viên

SĐT

Email

1

Đào Khắc An

1945

GS. TSKH

Cộng tác viên

0912094015

andk@ims.vast.ac.vn

2

Lê Hà Chi

1981

TS

Biên chế

0912633693

chilh@ims.vast.ac.vn

3

Hoàng Vũ Chung

1980

TS

Biên chế

 

chungvh@ims.vast.ac.vn

4

Nguyễn Tiến Đại

1983

ThS

Biên chế

 

daint@ims.vast.ac.vn

5

Nguyễn Chung Đông

1987

KS

Hợp đồng

01658818288

dongnc@ims.vast.ac.vn

6

Nguyễn Sĩ Hiếu

1979

TS

Biên chế

0904436624

hieuns@ims.vast.ac.vn

7

Nguyễn Thị Tú Oanh

1973

ThS

Biên chế

0989896408

oanhntt@ims.vast.ac.vn

8

Phạm Duy Long

1964

PGS. TS

Biên chế

0902064909

longphd@ims.vast.ac.vn

9

Đỗ Thị Phượng

1989

CN

Hợp đồng

0973407092

phuongdt@ims.vast.ac.vn

10

Nguyễn Thị Thúy

1985

ThS

Biên chế

01654402795

ntthuy@ims.vast.ac.vn

11

Nguyễn Thành Trung

1987

CN

Hợp đồng

0974127809

trungnt@ims.vast.ac.vn

 

 1. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai
 • Phát triển vật liệu mới, vật liệu cấu trúc nano cho chuyển hóa năng lượng.
 • Nghiên cứu Vật lý và công nghệ vật liệu chuyển hóa năng lượng.
 • Nghiên cứu chế tạo linh kiện (pin mặt trời, pin ion, sensor, detector, pin nhiên liệu v.v..).
 • Chế tạo các thiết bị thu nhận, biến đổi năng lượng.
 • Xây dựng và phát triển phương pháp mô phỏng vật liệu và linh kiện chuyển hóa năng lượng.
 • Xây dựng và phát triển hợp tác nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tê.
 • Tham gia hoạt động đào tạo của Viện.
 1. Trang thiết bị nghiên cứu

TT

Các trang thiết bị

Tính năng kỹ thuật

Tình trạng

1

Hệ bốc bay chùm điện tử

 

 • Chân không: 10-4÷10-5 torr
 • Năng lượng chùm tia EB: 7KeV

Còn hoạt động

2

Hệ bốc bay nhiệt

 • Chân không: 10-5 torr
 • Sử lý đê Glowdischarge
 • Nguồn dòng: 100 A

Đang hoạt động

3

Hệ Autolab. PSG-30

 • Thực hiện các phép đo điện hóa, phổ tổng  trở
 • Điện áp:  ± 10 V
 • Dòng: 10 nA ÷ 1A
 • f : 1mHz ÷ 1MHz

Đang hoạt động

4

Lò ủ nhiệt

 • Nhiệt đô: 1000 °C

Đang hoạt động

5

Hệ trải màng  screen printing

 • Tạo các vật liệu màng mỏng bằng công nghệ in lưới 

 

 

 1. Các thành tựu đạt được (Liệt kê các thành tựu đạt được trong 5 năm gần nhất):
 1. Đề tài nghiên cứu KHCN (Tên đề tài, Chủ nhiệm đề tài, Cấp xét duyệt, thời gian thực hiện)

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm DT

Cấp xét duyệt

Thời gian

1

Nghiên cứu tiếp cận các giải pháp KHCN thu nhận biến đổi và truyền năng lượng mặt trời từ vũ trụ về mặt đất

GS.TSKH. Đào Khắc Anh

DT KHCN vũ trụ

2010

2

Chế tạo và khảo sát các đặc trưng tích trữ và chuyển hóa năng lượng của các vật liệu nano ôxit kim loại chuyển tiếp và các hợp chất của chúng

TS. Phạm duy Long

NCCB quỹ NAFOSTED, Bộ KH&CN Việt Nam

2010-2012

3

Nghiên cứu về một số cơ chế động học và sự ảnh hưởng của điều kiện công nghệ trong quá trình nuôi dây nanô trên đế vật liệu bán dẫn (GaAs, Ge) bằng phương pháp VLS nhằm ứng dụng trong chế tạo cấu trúc linh kiện nanô

GS.TSKH. Đào Khắc Anh

NCCB quỹ NAFOSTED, Bộ KH&CN Việt Nam

2011-2013

4

Nghiên cứu phát triển công nghệ chế tạo thử nghiệm pin mặt trời nanô trên cơ sở hiệu ứng plasmonic của  hệ  hạt  Au (Ag)/ TiO2,

PGS.TS. Phạm Duy Long

Đề tài VHLKHCNVN 7 hướng ưu tiên

2013 –2014

5

Xây dựng các quy trình công nghệ cho hệ phún xạ ULVAC Mini-sputter và hệ quang khắc 2 mặt URE 2000S nhằm chế tạo các màng mỏng cấu trúc nano và linh kiện vi cơ điện tử (MEMS) và cảm biến

TS. Phan Anh Tuấn

Đề tài PTNTD

2013

6

Nghiên cứu hệ vật liệu phức hợp: dây nano oxide bán dẫn - nanoantenas kim loại ứng dụng trong quang xúc tác nhân tạo

TS. Hoàng Vũ Chung

NCCB quỹ NAFOSTED, Bộ KH&CN Việt Nam

2014 – 2016

7

Nghiên cứu mô phỏng bài toán truyền năng lượng không dây và chế tạo thử nghiệm hệ thiết bị truyền năng lượng bằng chùm tia vi ba công suất cao 

GS.TSKH Đào Khắc An

DT KHCN vũ trụ

2013 – 2015

8

Nghiên cứu chế tạo pin mặt trời quang điện hóa sử dụng chất nhạy quang và chấm lượng tử dựa trên điện cực titan dioxit

PGS.TS. Phạm Duy Long

Đề tài phòng thí nghiệm trọng điểm cấp nhà nước

2012 – 2015

9

Chế tạo và nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc, tính chất quang điện của tổ hợp hệ hạt nanoAu (Ag)/TiO2 nhằm ứng dụng cho pin mặt trời plasmonic thế hệ mới

GS. TSKH. Đào Khắc An

NCCB quỹ NAFOSTED, Bộ KH&CN Việt Nam

2014 - 2017

10

Chế tạo và khảo sát tính chất quang điện của ống nano ZnO ứng dụng cho linh kiện năng lượng, tích hợp trên đế plastic

TS. Lê Hà Chi

Đề tài PTNTD

2014

11

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính năng quang xúc tác trong vùng ánh sáng nhìn thấy của vật liệu tổ hợp các hạt nano TiO2 biến tính với kim loại chuyển tiếp (Fe, Ni) gắn cố định trên CNTs

TS. Lê Hà Chi

Đề tài hỗ trợ cán bộ trẻ

2014

12

Nghiên cứu chế tạo màng AAO (Anodic Aluminum Oxide) bằng phương pháp điện hóa

TS. Phan Anh Tuấn

Đề tài hỗ trợ cán bộ trẻ

2014

 

 1. Hợp đồng
 2. Bài báo hoặc các công bố KHCN (Ấn phẩm quốc tế, ấn phẩm trong nước)

Bài báo quốc tế

 1. Le Ha Chi, Nguyen Nang Dinh, Sergio Brutti, Bruno Scrosati, Synthesis, characterization and electrochemical properties of 4.8 V LiNi0.5Mn1.5O4 cathode material in lithium-ion batteries”, Electrochimica Acta, Volume 55 Issue 18, pp. 5110-5116, (2010)
 2. Khac An Dao • Anh Tuan Phan • Hung Manh Do •Tien Hung Luu • Meiken Falke  • M. MacKenzie; The influences of technological conditions and Au cluster islands on morphology of Ga2O3 nanowires grown by VLS method on GaAs substrate; Journal of Materials Science: Material in electronics , published online:29April 2010, 13 pages (J Mater Sci: Mater Electron, DOI 10.1007/s10854-010-0115-x) (2010)
 3. Tran Chien Dang, Duy Long Pham, Huu Lam Nguyen, Van Hoi Pham, CdS sensitized ZnO electrodes in photoelectrochemical cells, J. Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 1, (2010) 035001 (6p.) (2010)
 4. Tran Chien Dang, Duy Long Pham, Ha Chi Le, Van Hoi Pham, TiO2/CdS nanocomposite films: fabrication, characterization, electronic and optical properties, J. Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 1, (2010) 105002 (5p.) (2010)
 5. Nguyen Nang Dinh, Le Ha Chi, Tran Quang Trung, “Enhancing the performance of organic light emitting diodes by using nanostructured composite films”, International Journal of Nano-Technology, Vol. 8, No.3/4/5, pp. 201-213(2011),
 6. Tuan Anh Phan, Hiroyuki Oguchi, Motoaki Hara, Mitsuhiro Shikida, Hirotaka Hida, Taeko Ando, Kazuo Sato, and Hiroki Kuwano, Fe-B-Nd-Nb metallic glass thin films for microelectromechanical systems, Applied Physics Letters, Vol. 103 No, 18, 181901(2013).
 7. Dao Khac An, Nguyen Tien Dai, Phan Anh Tuan, and Do Hung Manh, On the formation of voids, etched holes, and GaO particles configuration during the nanowires growth by VLS method on GaAs substrate, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Vol. 24, No. 7, 2513-2520(2013).
 8.     Chung V. Hoang, Makiko Oyama, Osamu Saito, Masakazu Aono & Tadaaki Nagao, Monitoring the presence of ionic mercury in environmental water by plasmon-enhanced infrared spectroscopy, Scientific Reports (Nature), 3 1175 doi: 10.1038/srep01175, (2013).
 9. D. T. Dao, C. T. T. Dang, G. Han, C. V. Hoang, W. Yi, V. Narayanamurti, and T. Nagao, Chemically synthesized nanowire TiO2/ZnO core-shell p-n junction array for high sensitivity ultraviolet photodetector, Applied Physics Letters 103, 193119 , doi: 10.1063/1.4826921, (2013)
 10. Phan Anh Tuan, Hiroyuki Oguchi, Motoaki Hara, Hirotaka Hida, Taeko Ando, Kazuo Sato, and Hiroki Kuwano, A new metallic glass Fe-B-Nd-Nb thin film material for micro sensors and actuators: fabrication and characterization, Microsystems (Transducers 2013), (June 16-20, 2013), Barcelona, Spain, DOI:10.1109, 1040 – 1043 (2013).
 11. Le Ha Chi, Pham Duy Long, Hoang Vu Chung, Do Thi Phuong, Do Xuan Mai, Nguyen Thi Tu Oanh, Thach Thi Dao Lien, Le Van Trung, “Galvanic-cell-based synthesis and photovoltaic performance of ZnO-CdS core-shell nanorod arrays for quantum dots sensitized solar cells,” Applied Mechanics and Materials 618, 64-68 (2014).
 12. Ngo Duc Quan, Vu Ngoc Hung, Nguyen Van Quyet, Hoang Vu Chung, and Dang Duc Dung, Band gap modification and ferroelectric properties of Bi0.5(Na,K)0.5TiO3-based by Li substitution, AIP Advances, 4, 017122, (2014)
 13. Cao Dung Truong and Vu Chung Hoang, A triplexer based on cascaded 2 × 2 butterfly MMI couplers using silicon waveguides, Optical and Quantum Electronics, 5, 46, (2014)
 14. D. D. Trung, N. D. Hoa, P. V. Tong, N. V. Duy, T. D. Dao, H.V.Chung, T. Nagao, N. V. Hieu, Effective decoration of Pd nanoparticles on the surface of SnO2 nanowires for enhanced of CO gas-sensing performance, Journal of Hazardous Materials, 265, (2014.) 124–132
 15. Chung V. Hoang, Masud Rana and Tadaaki Nagao, Electron- and photon-induced plasmonic excitations in two-dimensional silver nanostructures, Applied Physics Letters, 104,  251117, (2014.)
 16. D.Q. Trung, N.T. Tuan, H.V. Chung, P.H. Duong, P.T. Huy, On the origin of green emission in zinc sulfide nanowires prepared by a thermal evaporation method, Journal of Luminescence, 153, 321–325, (2014)
 17. Le Dinh Trong, Nguyen Nang Dinh2 and Pham Duy Long, Annealing effect on the ionic conductivity of La0.67-xLi3xTiO3 made by double mechanical alloying, Journal of Materials Science and Engineering B 4 (4) 86-94, (2014)
 18. Ngoc Tai Ly, Van Chien Nguyen, Thi Hoa Dao, Le Hong Hoang To, Duy Long Pham, Hung Manh Do, Dinh Lam Vu and Van Hong Le, Optical properties of TiO2 nanotube array fabricated by the electrochemical anodization method, Advances in Natural Science: Nanoscience and Technology 5, 015004 (5pp), (2014)

 

Bài báo tạp chí trong nước

 1. Dang Tran Chien, Pham Duy Long, Pham Van Hoi, Le Ha Chi, Nanocomposite thin film TiO2/CdS electrodes prepared by thermal evaporation process for photovoltaic applications, Communications in Physics, Vol. 21 No.1, p. 57-62, (2011)
 2. Nguyen Nang Dinh, Le Ha Chi , Tran Thi Chung Thuy, T.P.Nguyen, “Spectroscopic and Photoluminescent Properties of Nanostructured Polyfluorenes/TiO2 Composite Films used for OLEDs”, Communication in physics, Vol. 21, No. 1,  pp. 51-56. (2011),
 3. Tran Thi Thao, Dang Hai Ninh, Nguyen Minh Quyen, Pham Duy Long, Nguyen Nang Dinh, Electrochromic properties of multy layer WO3/TiO2 films made by electrochemical deposition, VNU Journal of Science, Mathematic – Physiscs 27 (ISSN 0866-8612), 27, 154 – 159 (2011)
 4. Dang Tran Chien, Pham Duy Long, Pham Van Hoi, ZnO/CdS bilayer used for electrode in photovoltaic devices, Communication in Physics, 21, 4, 379-384, (2011)
 5. Dang Tran Chien, Pham Duy Long, Hoang Thi Lan Huong, Vu Dinh Lam, Pham Van Hoi, Fabrication and characterization of  CdS/ZnO bilayer used for electrode in photovoltaic devices, Journal of Science and Technology, Vol. 50, 1B, 368-374 (2012)
 6. Ta Anh Tan, Dang Tran Chien, Do Thi Phuong, Nguyen Thi Tu Oanh, Do Xuan Mai, Hoang Vu Chung, Le Ha Chi, and Pham Duy Long,  Investigation of Sodium Manganese Oxide Nanowires Synthesized by Hydrothermal Method for Alkaline Ion Battery, Communications in Physics, Vol. 24, No. 3 (2014), pp. 233-238
 7. Dang Hai Ninh, Tran Thi Thao, Nguyen Nang Dinh, Pham Duy Long, Characterization of structural and electrochromic properties of nanocomposite TiO2 –WO3 films, Communications in Physics, Vol. 24, No. 3S1 (2014), pp. 57-63
 8. Dang Tran Chien, Pham Duy Long, effect of annealing temperature on the structure, optical and electronic properties of TiO2 made by thermal treatment of Ti, Communications in Physics, Vol. 24, No. 2 (2014), pp. 155-163

 

Báo cáo tại các hội nghi quốc gia và quốc tế

 1. Chung V. Hoang, Gui Han and Tadaaki Nagao, "Electromagnetic standing waves in low-dimensional nano objects: complementary approach by electron energy loss and optical spectroscopy", Symposium Surface and Nano Science, Nara Institute of Science and Technology, Japan 2013
 2. Fabian Hoetzel, Chung Vu Hoang, Tadaaki Nagao, Robert Lovrincic, and Annemarie Pucci, "Infrared spectroscopy of phase transitions in metal nano-systems", DPG spring meeting  (Deutsche Physikalische Gesellschaft), Regensburg, Germany 2013
 3. Thang D. Dao, Lien H. Nghiem, Chung V. Hoang and Tadaaki Nagao, "SEIRA detection of Hg2+ ions in environmental water using bio-molecules functionalized gold nano-antenna ", 2th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures in conjunction with 21st International Colloquium on Scanning Probe Microscopy.
 4. L. H. Nghiem, T. D. Dao, C. V. Hoang, H. V. Nguyen and T. Nagao, "Three dimensional mesoscopic random gold nano-gap spheres for high sensitivity surface-enhanced Raman scattering spectroscopy ", 2th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures in conjunction with 21st International Colloquium on Scanning Probe Microscopy.
 5. Ph.D.Long, D.T.Phuong, L.H.Chi, D.X.Mai, H.V.Chung, P.Á.Tuan, M.V.Dung, D.T.Chien, V.V.Cat, Fabrication and optical properties of Au@ZnO nanocomposite thị films made by thermal evaporation, Proceedings of IWNA 2013, 14-16 November 2013, Vung Tau, Vietnam, 551-554(2013).
 6. Ph.D.Long, D.T.Phuong, L.H.Chi, D.X.Mai, H.V.Chung, P.Á.Tuan, M.V.Dung, D.T.Chien, V.V.Cat, Fabrication and optical properties of Au@ZnO nanocomposite thị films made by thermal evaporation, Proceedings of IWNA 2013, 14-16 November 2013, Vung Tau, Vietnam, 551-554(2013).
 7. Phan Anh Tuan, Tran Van Viet, Nguyen Thi Thuy, Nguyen Thi Tu Oanh, Dao Khac An, Fabrication of anodic alumiminum oxide templates with vertical straight nano pores on silicon substrates, Proceedings of IWNA 2013, 14-16 November 2013, Vung Tau, Vietnam, 386-389(2013).
 8. Tạ Anh Tấn, Đỗ Thị Phượng, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Tú Oanh, Đỗ Xuân Mai, Hoàng Vũ Chung, Lê Hà Ch, Đặng Trần Chiến, Phạm Duy Long, Chế tạo và khảo sát các tính chất đặc trưng của dây nano NaxMnO2 tổ hợp bằng phương pháp thủy nhiệt, Hội nghị nghị VLCR và KHVL Toàn quốc lần thứ 8, Thái nguyên 11/2013
 9. Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Quang Duy, Nguyễn Tú Oanh, Lê Hà Chi và Hoàng Vũ Chung,"Tổng hợp các dây nano TiO2 mọc thẳng đứng ứng dụng trong quang xúc tác", Hội nghị VLCR và KHVL Toàn quốc lần thứ 8, Thái Nguyên 2013.
 10. Natsuki Nishio, Naoki Yamamoto, D.D. Thang, C.V. Hoang, Tadaaki Nagao, "Surface plasmon resonance in nano-antennas studied by STEM-CL", 2th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures in conjunction with 21st International Colloquium on Scanning Probe Microscopy.
 11. Khac An DAO, Viet Phong TRAN and Chung Dong NGUYEN, The Wireless Power Transmission Environment from GEO to the Earth and Numerical Estimation of Relative Permittivity vs. the Altitude in the Neutral and Ionized Layers of the Earth Atmosphere, Proceedings of International 2014 Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC2014) (ISBN:978-604-67-0385-3), (2014) 214-219
 12. Nguyen Chung Dong , Hoa Xuan Truong, Phan Anh Tuan, Lam Hong Thach  and Dao Khac An, Research development and setting up 1D model for the wireless power transmission problem using microwave beam from Geo to the, Proceedings of CASEAN2013, Phnom Penh, Cambodia, 11-15 Nov, 2013, ISBN 978-604-913-088-5, (2014) 96-103
 13. Vu Van Cat, Nguyen Thị Thuy, Tran Van Viet, Phan Anh Tuan, Dao Khac An, Au/TiO2 plasmonic structural solar cell: design, technological developments and several obtained experiment results, Proceedings of CASEAN2013, Phnom Penh, Cambodia, 11-15 Nov, 2013, ISBN 978-604-913-088-5 (2014) 191-201

 

 1. Patent
 2. Thành tích đào tạo (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân)

Đào tạo TS: 07 (trong đó có 03 đã bảo vệ thành công luận án)

Đào tạo Thạc sĩ: 07

 1. Một số sản phẩm khác

Bài viết liên quan

tìm kiếm
Thông báo
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 20
Lượt truy cập: 329283