Phân viện Vật liệu và linh kiện điện tử
Phòng Phát triển thiết bị và phương pháp phân tích

28/05/2015 04:25 CH

Phòng Phát triển thiết bị và phương pháp phân tích

 1. Tên phòng nghiên cứu/triển khai:  Phòng Phát triển thiết bị và phương pháp phân tích
 2. Trưởng phòng :
 • Tên: Lê Quang Huy
 • Năm sinh: 1956
 • Học hàm / Học vị: Tiến sĩ
 • SĐT:  0912891363
 • Fax:
 • Email: huylq@ims.vast.ac.vn
 1. Các thành viên của phòng:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm/học vị

Biên chế/HĐ/

Cộng tác viên

Email

1

Lê Quang Huy

1956

Tiến sĩ

Biên Chế

huylq@ims.vast.ac.vn

2

Đào Trần Cao

1951

GS-TS-NCVCC

Biên Chế

caodt@ims.vast.ac.vn

3

Nguyễn Thế Quỳnh

1960

Tiến sĩ

Biên Chế

quynhnt@ims.vast.ac.vn

4

Đào Đức Khang

1955

Kỹ sư chính

Biên Chế

khangdd@ims.vast.ac.vn

5

Lương Trúc Quỳnh Ngân

1985

Thạc sĩ

Biên Chế

nganltq@ims.vast.ac.vn

6

Nguyễn Như Đương

1988

Thạc sĩ

Biên Chế

duongnn@ims.vast.ac.vn

7

Vũ Đức Kiên

1988

Kỹ sư

Biên Chế

kienvd@ims.vast.ac.vn

8

Nguyễn Mạnh Cường

1987

Kỹ sư

Hợp Đồng

cuongnm@ims.vast.ac.vn

 

 1. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai

a. Nghiên cứu, phát triển và chế tạo thiết bị bao gồm:

 • Máy phân tích huỳnh quang tia X ứng dụng trong lĩnh vực đo tuổi vàng, bạc, bạch kim
 • Máy phân tích huỳnh quang tia X ứng dụng trong phân tích thành phần vật liệu, ứng dụng trong công nghệ khai khoáng, xi măng, phân bón…
 • Máy đo nồng độ oxy hòa tan.
 • Hệ thiết bị đo thông số môi trường

b. Nghiên cứu xây dựng và chuyển giao các qui trình phân tích định lượng thành phần nguyên tố cho     một số đối tượng quặng chủ yếu ở Việt Nam như: quặng sắt, chì, kẽm titan, antimoan, zircon, wolfram, crom, đồng… trên máy huỳnh quang tia X đã chế tạo.

c. Nghiên cứu công nghệ, chế tạo, tính chất lý hóa của một số loại vật liệu mới kích thước nano và khả năng ứng dụng.

d. Đào tạo cán bộ kĩ thuật vận hành và khai thác sử dụng máy phổ kế huỳnh quang tia X

e. Tham gia công tác giảng dạy, đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ trong các lĩnh vực có liên quan

 1. Trang thiết bị nghiên cứu
 • Các hệ máy phổ kế huỳnh quang tia X  
 1. Các thành tựu đạt được:
 1. Đề tài nghiên cứu KHCN:
 • Đề tài độc lập cấp Viện KH&CNVN: “Thiết kế chế tạo phổ kế huỳnh quang tia X dạng xách tay sử dụng trong công tác kiểm định chất lượng kim loại quí.” , chủ trì: TS. Lê Quang Huy.
 • Nhiệm vụ do Viện trưởng giao: “Phát triển loại phổ kế huỳnh quang tia X có tính năng kĩ thuật đáp ứng nhu cầu phân tích thành phần nguyên tố trong công nghiệp sản xuất xi măng”, chủ trì: TS. Lê Quang Huy.
 • Đề tài PTNTĐ : “Chế tạo, nghiên cứu tính chất và khả năng ứng dụng trong lĩnh vực nanô y sinh của vật liệu silic nanô dây”, chủ trì: Ths. Lương Trúc Quỳnh Ngân
 • Đề tài cơ sở thường xuyên: “Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích nhanh hàm lượng tổng đất hiếm trong một số quặng đất hiếm ở Việt Nam  bằng phương pháp huỳnh quang tia X”, chủ trì: TS. Nguyễn Thế Quỳnh.
 • Đề tài hỗ trợ cán bộ trẻ 1: “Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu thanh nanô SiC xếp thẳng hàng”, chủ trì:  Ths. Lương Trúc Quỳnh Ngân.
 • Đề tài hỗ trợ cán bộ trẻ 2: “Nghiên cứu quy trình phân tích định lượng các thành phần Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, K2O, CaO, TiO2, Mn23 và Fe2O3 trong đất sét ứng dụng cho công nghiệp sản xuất xi măng Portland bằng phương pháp huỳnh quang tia X”, chủ trì:  CN. Nguyễn Như Đương.

 

 1. Hợp đồng:
 • Triển khai ứng dụng hai seri máy mới: VietSpace 3500T và GT3000D có nguồn kích mẫu là đèn phát tia X với độ ổn định và chính xác cao. Đã kí kết được nhiều hợp đồng cung cấp thiết bị phân tích (máy đo tuổi vàng bạc) và hợp đồng phân tích mẫu.
 • Nghiên cứu để hoàn thiện qui trình phân tích định lượng thành phần nguyên tố cho các loại vật liệu của công nghiệp xi măng trên hệ máy XRF5006-HQ02 đã được nâng cấp để có thể thay thế được thiết bị nhập ngoại tại các nhà máy sản xuất xi măng trong nước. kết quả thử nghiệm ban đầu là khả quan và chúng tôi đang tiến hành các thủ tục để đưa hệ máy xuống thử nghiệm tại nhà máy xi măng Bút Sơn trong thời gian tới.
 • Thực hiện một số hợp đồng sửa chữa máy phổ kế huỳnh quang tia X của các cơ sở trong nước gửi tới.

 

 1. Bài báo hoặc các công bố KHCN:
 • Cao, D.T., Ngan, L.T.Q., Viet, T.V. and Anh, C.T. (2013) ‘Effect of AgNO3 concentration on structure of aligned silicon nanowire arrays fabricated via silver-assisted chemical etching’, Int. J. Nanotechnology, Vol. 10, Nos. 3/4, pp.343–350.
 • D. T. Cao, L. T. Q. Ngan and C. T. Anh, “Enhancement and stabilization of the photoluminescence from porous silicon prepared by Ag-assisted electrochemical etching”, Sur. Interface Anal. 2013, Vol. 45, pp.762–766.
 • Truc Quynh Ngan Luong, Tuan Anh Cao and Tran Cao Dao, “Low-concentration organic molecules detection via surface-enhanced Raman spectroscopy effect using Ag nanoparticles-coated silicon nanowire arrays”, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, Volume 4, 2013, pp. 015018 (5pp).
 • Hai, N.N., Chinh, V.D., Thuy, U.T.D., Chi, T.K., Yen, N.H., Cao, D.T., Liem, N.Q., and Nga, P.T. (2013) ‘Detection of the pesticide by functionalised quantum dots as fluorescence-based biosensor’, Int. J. Nanotechnology, Vol. 10, Nos. 3/4, pp.137–145.
 • Cao Tuan Anh, Luong Truc Quynh Ngan, Dao Tran Cao. ‘Strong photoluminescence of the amorphous SiC thin film after anodic etching in an ultra-dilute HF solution’, Proceedings of IWNA 2013, 14-16 November 2013, Vung Tau, Vietnam, 2013, pp. 217-220.
 • Luong Truc Quynh Ngan, Cao Tuan Anh, Nguyen Nhu Duong, Le Van Vu and Dao Tran Cao, ‘Improvement of Raman enhancement factor due to the use of silver nanoparticles coated slantingly aligned silicon nanowire arrays in SERS measurements’, Proceedings of IWNA 2013, 14-16 November 2013, Vung Tau, Vietnam, 2013, pp.473-476.
 • Cao Tuấn Anh, Đào Trần Cao, Lương Trúc Quỳnh Ngân, ‘Ảnh hưởng của nồng độ HF lên sự phát huỳnh quang của SiC vô định hình sau khi ăn mòn điện hóa’, Những tiến bộ trong Quang học, Quang tử, Quang phổ và Ứng dụng VII, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2013, trang 213-217.
 • Cao Tuấn Anh, Lương Trúc Quỳnh Ngân, Đào Trần Cao, ‘Huỳnh quang của các mảng dây nanô silic xếp thẳng hàng theo chiều dọc được chế tạo bằng phương pháp ăn mòn điện hóa có sự trợ giúp của kim loại’, Những tiến bộ trong Quang học, Quang tử, Quang phổ và Ứng dụng VII, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2013, trang 544-548.
 • Lê Quang Huy, Nguyễn Thế Quỳnh, Nguyễn Như Đương, Trần Minh Văn, Nguyễn Văn Hiệu, ‘Nghiên cứu và phát triển phổ kế huỳnh quang tia X’, Tạp chi Khoa học và Công nghệ, Tập 51, Số 2A, 2013, Trang 117-126.
 • Nguyen Ngoc Hai, Nguyen Hai Yen, Duong Thi Giang, Nguyen Duc Nhat, Pham Thu Nga and Dao Tran Cao, ‘Sensitive organophophorus and carbamate pesticide biosensor based on alloy quantum dots CdZnSe/ZnS’, Proceedings of IWNA 2013, 14-16 November 2013, Vung Tau, Vietnam, 2013, pp.230-233.
 • Nguyen Ngoc Hai, Nguyen Hai Yen, Dao Tran Cao, Phan Tien Dung and Pham Thu Nga, ‘A new research results on the application of quantum dots as biosensor to detect pesticides’, Những tiến bộ trong Quang học, Quang tử, Quang phổ và Ứng dụng VII, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2013, trang 837-841.
 • Khac An Dao, D. Khang Dao, T. Dai Nguyen, A.Tuan Phan, Hung Manh Do, ‘The effects of Au surface diffusion to formation of Au droplets/clusters and nanowire growth on GaAs substrate using VLS method’, J. of Materials Science, ISSN 0957-4522, Vol.23, pp.2065-2074, 2012

 

 1. Patent
 2. Thành tích đào tạo :
 • Hai cán bộ của phòng hiện tham gia giảng dạy cao học là GS. Đào Trần Cao và TS. Lê Quang Huy
 • Đang hướng dẫn 03 nghiên cứu sinh và 01 học viên cao học đã bảo vệ luận văn.
 • Một cán bộ trong phòng đã bảo vệ luận văn thạc sĩ 

 

 1. Một số sản phẩm khác:
 • Nghiên cứu phát triển hệ máy phổ kế huỳnh quang tia X model Vietspace HQ 5008, ứng dụng trong công nghệ xi măng với nhiều cải tiến so với hệ máy cũ HQ 5006. Sản phẩm hiện đang được liên hệ để thử nghiệm tại một số nhà máy xi măng trong nước.

Một số hình ảnh sản phẩm của phòng

 

Máy đo tuổi vàng Vietspace XRF2500-12LC

 

Máy đo tuổi vàng để bàn thế hệ mới nhất Vietspace 3500T với nhiều tính năng ưu việt

 

Máy đo tuổi vàng dạng xách tay Vietspace GT3000-D

 

Máy phân tích thành phần vật liệu model mới nhất Vietspace 5008

 

 

Bài viết liên quan

tìm kiếm
Thông báo
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 20
Lượt truy cập: 329282