Phân viện Vật liệu kim loại
Phòng nghiên cứu ăn mòn và bảo vệ vật liệu

03/06/2015 10:48 SA

Phòng nghiên cứu ăn mòn và bảo vệ vật liệu

 1. Tên phòng nghiên cứu/triển khai: Phòng nghiên cứu ăn mòn và bảo vệ vật liệu
 2. Trưởng phòng :
 • Tên: Nguyễn Ngọc Phong
 • Năm sinh: 1955
 • Học hàm / Học vị: Tiến sĩ
 • SĐT:0904113425
 • Fax:37563037
 • Email:phongnn@ims.vast.ac.vn
 1. Các thành viên của phòng nghiên cứu/triển khai:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm/

học vị

Biên chế

/HĐ/

Cộng tác viên

SĐT

Email

1

Nguyễn Ngọc Phong

1955

Tiến sĩ

Biên chế

0904113425

phongnn@ims.vast.ac.vn

2

Phạm Thi San

1960

Tiến sĩ

Biên chế

0903201337

sanpham2004@yahoo.com

sanpt@ims.vast.ac.vn

3

Đỗ Chí Linh

1976

Thạc sĩ

Biên chế

01238736121

linhdc@ims.vast.ac.vn

4

Ngô Thị Ánh Tuyết

 

Thạc sĩ

Biên chế

0914801098

tuyetnta@ims.vast.ac.vn

5

Lê Minh Tiến

1963

Kỹ sư

Biên chế

37563037

tienlm@ims.vast.ac.vn

6

Phạm Hồng Hạnh

1980

Kỹ sư

Biên chế

0912317150

hanhph@ims.vast.ac.vn

7

Trần Việt Quân

1988

Kỹ sư

Biên chế

0902297032

quantv@ims.vast.ac.vn

8

Đỗ Thị Huyền Thanh

1962

KTV

Biên chế

0912833728

thanhdth@ims.vast.ac.vn

9

Bùi Quốc Hùng

1957

KTV

Biên chế

0905579297

hungbq@ims.vast.ac.vn

10

Đặng Văn Chiến

1959

KTV

Biên chế

02143265443

chiendc@ims.vast.ac.vn

 

 1. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai:
  1. Nghiên cứu và đánh giá ăn mòn vật liệu trong các môi trường khác nhau:
 1. Đánh giá ăn mòn bằng phương pháp điện hóa trong các môi trường khác nhau

+ Nghiên cứu các quá trình động học ăn mòn kim loại trong các điều kiện khác nhau.

+ Nghiên cứu, phát triển và chế tạo sen sơ đánh giá ăn mòn vật liệu phuc vụ cho công nghiệp.

 1. Thử nghiệm gia tốc:
 • Thử nghiệm gia tốc mô phỏng các dạng điều kiện tự nhiên: Thử nghiệm nóng ẩm chu kỳ, mù muối, nhúng ướt chu kỳ, hệ dòng chảy…..
 • Thử nghiệm mô phỏng với các điều kiện công nghiệp: dầu khí, hóa chất, khai khóang...
 • Thử nghiệm ăn mòn trong cơ thể sống (in vivo) phục vụ cho nghiên cứu thử nghiệm các vật liệu y sinh.
  1. Nghiên cứu và triển khai bảo vê chống ăn mòn:
 • Nghiên cứu và phát triển phương pháp bảo vệ catôt bằng anot hy sinh (Anot Zn, Al, Mg…)  và dòng điện ngoài sử dụng anot trơ MMO cho các công trình công nghiệp, dầu khí, đóng tàu và các công trình biển hải đảo, bê tông côt thép...
 • Nghiên cứu và áp dụng các lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn thân thiện với môi trường: Lớp phủ điện hóa, mạ hóa học, mạ xoa, xử lý bề mặt... cho vật liệu kim loại và polimer
 • Nghiên cứu và áp dụng các chất ức chế xanh chống ăn mòn thân thiện với môi trường cho mục đích công nghiệp: dầu khí, nồi hơi, khai khoáng...
 • Các chất ức chế xanh cho sơn phủ chống hầu hà trong môi trường biển.
  1. Nghiên cứu và phát triển nguồn năng lượng xanh dựa trên nguyên lý điện hóa
 • Nghiên cứu và chế tạo PIN nhiên liệu trên cơ sở màng trao đổi proton (PEMFC)
 • Nghiên cứu chế tạo PIN nhiên liệu sinh học (Bio Fuel cell).
 • Hệ thống tích hợp trong tích trữ năng lượng xanh và phát điện: pin chảy, siêu tụ điện hóa …
 • Công nghệ sản xuất  hydro bằng kỹ thuật điện phân sử dụng màng trao đổi proton
  1. Lớp phủ tương thích sinh học: áp dụng cho implant trong nha khoa và phẫu thuật chỉnh hình
  2. Nghiên cứu và áp dụng công nghệ điện hóa phục vụ các mục đích khác.

a/ Xử lý môi trường

 • Nghiên cứu chế tạo các vật liệu điện cực trong xử lý môi trường bằng phương pháp điện hóa.
 • Nghiên cứu các quy trình xử lý điện hóa môi trường và chế tạo các modul xử lý.

b/ Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị trong viện chế tạo các màng vật liệu chức năng:

+ Màng kim loại phục vụ cho công nghệ vi cơ điện tử: MEMS, NEMS,

+ Chế tạo các sensơ sinh hóa điện hóa

+ Các lớp phủ trang trí: vàng, bạc...

+ Chế tạo các vật liệu thông minh: nhớ hình.

 1. Trang thiết bị nghiên cứu:

- Potentiostat:                                              

                  - Tủ thử nghiệm mù muối, khí hậu

                  - Máy chế tạo cơ khí tinh xảo CNC

                  - Hệ thống thử nghiệm và đo đạc tốc độ ăn mòn trong dòng chảy

                  - Hệ thống thử nghiệm ăn mòn nhúng ướt chu kỳ.

                  - Hệ thống thử nghiệm và đánh giá tính chất của hệ pin năng lượng.

                  - Máy ép thủy lực                                        

                  - Máy đo điện trở đất                                  

                  - Lò nung:                                                     

                  - Nguồn một chiều và xung

                  - Nguồn một chiều điện áp cao: 600V

                  - Hệ thống mạ pilot

                  - Các hệ thống gia nhiệt, khuấy, lọc chân không...

      6. Các thành tựu đạt được (Liệt kê các thành tựu đạt được trong 5 năm gần nhất):

 1. Đề tài nghiên cứu KHCN (Tên đề tài, Chủ nhiệm đề tài, Cấp xét duyệt, thời gian thực hiện)

1. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, thử nghiệm hệ thống thiết bị chống ăn mòn catot sử dụng dòng điện ngoài để bảo vệ vỏ tàu biển đạt tiêu chuẩn TCVN 6051:1995, Nguyễn Ngọc Phong, Viên Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2015-2016.

2. Nghiên cứu và phát triển công nghệ lõi chế tạo điện cực màng MEA tính năng cao sử dụng trong bộ pin nhiên liệu PEMFC công suất 100-300W, Phạm Thy San, Hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc, 2014-2016.

3. Nghiên cứu pin nhiên liệu màng điện ly polymer, Phạm Thy San, Hợp tác Việt Nam -Hàn Quốc, 2011-2013.

4. Nghiên cứu phát triển pin nhiên liệu màng trao đổi proton (PEMFC) sử dụng nhiên liệu hydro, Phạm Thy San, Hợp tác Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2014-2015.

5. Nghiên cứu xử lí nền titan bằng quá trình anot hóa ứng dụng cho lớp phủ tương thích sinh học hydroxyapatit, Ngô Thị Ánh Tuyết, Viện Khoa học Vật liệu, 2014.

6. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hợp kim PtNi/C xúc tác cho phản ứng khử oxy trên điện cực catot trong pin nhiên liệu màng trao đổi proton, Đỗ Chí Linh, Viện Khoa học Vật liệu, 2013.

7. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác bột hỗn hợp oxit kim loại RuIrO2 xúc tác cho phản ứng thoát oxy trong điện phân nước xử dụng màng trao đổi proton, Phạm Hồng Hạnh, Viện Khoa học Vật liệu, 2013.

 1. Hợp đồng

- Hợp đồng sản xuất protector Zn và Al với kinh phí 2-3 tỷ VNĐ/năm

 1. Bài báo hoặc các công bố KHCN (Ấn phẩm quốc tế, ấn phẩm trong nước)

1. Nguyen Ngoc Phong. Nguyen Quang Tri, Nguyen Viet Hue, Ngo Thi Anh Tuyet, Study on chromium based on tri-valent chromium salts, J. of science and technology, 48 3A (2010), 57.

2. Pham Thy San, Le Thi Hong Lien, Hoang Lam Hong, “Corrosion mapping of carbon steel in non-coastal areas environment” , J. of science and technology, 48 5A, (2010), 84.

3. Nguyen Ngoc Phong, Nguyen Viet Hue, Pham Thy San, Ngo Thi Anh Tuyet, Electrochemical properties of Ni/nano-composite plating, J. of science and technology, 48 5A, (2010), 92.

4. Do Chi Linh, Pham Thy San, Nguyen Ngoc Phong, Vu Đinh Lam, Yongsoo Jeong, Evatuate the activity and durability of catalyst material Pt/C by Cyclic Voltametry. The 7th National Conference on Solid Physics and Materials Science, Hochiminh City 11/2011.

5. Pham Thy San, Do Chi Linh, Nguyen Ngoc Phong, Vu Đinh Lam, Study on the performance of nano particles Pt/C material as catalyst in polymer electrolyte membrane fuel cell, Proc. of The 2nd International science conference on sustainable energy development, Hanoi, 11/2011, 502-510.

6. Nguyen Viet Hue, Ngo Thi Anh Tuyet, Pham Hong Hanh, Nguyen Ngoc Phong, Niken composite plating  with fly-ash as inert particle, The 7th National Conference on Solid Physics and Materials Science, Hochiminh City, D204 (2011).

7. Nguyễn Ngọc Phong, “Vật liệu bảo vệ điện hóa chống ăn mòn kim loại”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 51(2A) (2013), 211-217.

8. Nguyen Viet Hue, Ngo Thi Anh Tuyet, Pham Hong Hanh, Nguyen Ngoc Phong, Nickel composite plating with fly ash as inert particle”. Trans. Nonferrous Met. Soc. China 23 (2013), 2348-2353. 

9. Ngô Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Ngọc Phong, Phạm Thy San, Phạm Hồng Hạnh. “Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số mạ điện đến tính chất của lớp phủ hydroxyapatit trên nền Ti”. Tạp chí Hóa học số 2C51, 2013, trang 1013-1018     

10. Chi Linh Do, Thy San Pham, Ngoc Phong Nguyen and Viet Quan Tran. Study on the properties of Pt/C catalysts nano particles synthesised by electroless deposition for proton exchange membrane fuel cell Adv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol. 4 (2013) 035011.

11. Đỗ Chí Linh, Phạm Thy San, Giang Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Phong, Trần Việt Quân, “Nghiên cứu đánh giá tính chất vật liệu xúc tác Pt/C dùng trong pin nhiên liệu màng trao đổi proton”. Tạp chí Hóa học số 2AB51, 2013, 39-44.

12. Đỗ Chí Linh, Phạm Thy San, Nguyễn Ngọc Phong, Phạm Hồng Hạnh, Trần Việt Quân, “Nghiên cứu đánh giá tính chất vật liệu xúc tác hợp kim PtNi/C cho phản ứng khử ôxy trong pin nhiên liệu màng trao đổi proton”. Tạp chí Hóa học số 3AB51,2013, trang 176-180.

13. Thai Giang Hong, San Pham Thy, Đỗ Chí Linh, Phong Nguyen Ngoc, Quan Tran Viet, Preparation of membrane electrode assembly by hot pressing method for PEMFC, Proc. Of The 3rd International science conference on sustainable energy development, Hanoi, 10/2013, 167-171.

14. Chi Linh Do, Thy San Pham, Ngoc Phong Nguyen, Sythesis and characterization of electrocatalysts nano particles Pt/MWCNT for PEMFC application. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 52(3C) (2014), 521-526.

15. Pham Thy San, Vu Dinh Lam, Nguyen Ngoc Phong, Do Chi Linh, Research and development PEM fuel cell at institute of materials science, Proc. Of the first VAST-BAS workshop on science and technology, HaLong, November 20th – 21st/2014, 223-232.

16. Phạm Hồng Hạnh, Phạm Thy San, Nguyễn Ngọc Phong, “Nghiên cứu tổng hợp   vật liệu IrO2 xúc tác cho phản ứng thoát oxy trong phản ứng điện phân màng trao đổi proton” ”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 52(3C) (2014), 616-622.

17. Chi Linh Do, Thy San Pham, Ngoc Phong Nguyen, Viet Quan Tran and Hong Hanh Pham. Synthesis and characterization of alloy catalyst nanoparticles PtNi/C for oxygen reduction reaction in proton exchange membrane fuel cell Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 6, 2015, 025009.

18. Do Chi Linh, Pham Thy San, Nguyen Ngoc Phong, Tran Viet Quan and Pham Hong Hanh. Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá tính chất vật liệu xúc tác hợp kim có kích thước nanô PtNi/C cho phản ứng khử ôxy trong pin nhiên liệu màng trao đổi proton. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tập 1, 2015, Trang 52.

19. Pham Hong Hanh et al, Nanosized IrxRu1−xO2 electrocatalysts for oxygen evolution reaction in proton  exchange membrane water electrolyzer. Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol.6 (2015) 025015.

 1. Thành tích đào tạo (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân):

- 05 cử nhân

  - 01 Thạc sĩ

  - 03 NCS

Bài viết liên quan

tìm kiếm
Thông báo
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 21
Lượt truy cập: 329287