Phân viện Vật liệu đất hiếm
Phòng Vật liệu Vô cơ

28/05/2015 03:20 CH

Phòng Vật liệu Vô cơ

1. Tên phòng nghiên cứu: Phòng Vật liệu Vô cơ

2. Trưởng phòng:

- Tên: Đào Ngọc Nhiệm

- Năm sinh: 1978

- Học vị: TS

- SĐT: 0915417696, 0466747816

- Email: nhiemdn@ims.vast.ac.vn; nhiemdn@ims.vast.vn.

3. Các thành viên của phòng nghiên cứu:

TT

Họ và tên

Năm

sinh

Học hàm/

học vị

Biên chế/

Cộng tác

SĐT

Email

1

Lưu Minh Đại

1948

PGS.TS

Cộng tác

0903223097

dailm@ims.vast.ac.vn

dailm@ims.vast.vn

2.

Nguyễn Đức Văn

1972

TS

Biên chế

0978996366

vannd@ims.vast.ac.vn

vannd@ims.vast.vn

3.

Vũ Thế Ninh

1983

TS

Biên chế

0915448892

ninhvt@ims.vast.ac.vn

ninhvt@ims.vast.vn

4.

Phạm Ngọc Chức

1983

ThS

Biên chế

0916530811

chucpn@ims.vast.ac.vn

chucpn@ims.vast.vn

5.

Đoàn Trung Dũng

1989

CN

Biên chế

0987818420

dungdt@ims.vast.ac.vn

dungdt@ims.vast.vn

6.

Nguyễn T.Hà Chi

1990

CN

Biên chế

0972133288

chinth@ims.vast.ac.vn

chinth@ims.vast.vn

7.

Đào Văn Tiến

1963

KS

Biên chế

0466747816

-

4. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai:

- Chiết tách, làm sạch các nguyên tố đất hiếm và ứng dụng;

- Thủy luyện, phân chia, thu hồi một số kim loại quý, hiếm có giá trị kinh tế từ quặng

- Chế tạo và ứng dụng các loại vật liệu nano trong xử lý môi trường;

- Công nghệ thích nghi, xử lý chất thải lỏng, rắn từ các nhà máy;

- Phân tích hóa học và đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường;

- Vật liệu tích trữ năng lượng và hóa học xanh;

- Đào tạo trên đại học các lĩnh vực liên quan.

5. Trang thiết bị nghiên cứu:

- 01 Thiết bị phân tích nhiệt nhiệt trọng lượng và nhiệt vi sai (TGA-DTA) của hãng Seterarm (Pháp) nâng nhiệt lên tới 1600oC;

- 01 Thiết bị quét phổ tử ngoại - khả kiến (UV-VIS) của hãng Shimazdu (Nhật bản) có dải quét phổ λ=200÷1100 nm;

- Các loại lò nung: lò nung (Trung Quốc) thường có nhiệt độ nung ≤ 1000oC; Lò nung (Anh) thường có nhiệt độ nung ≤ 1200oC; lò nung (Đức) với chương trình nâng nhiệt có nhiệt độ nung ≤ 1200oC; lò nung (Đức) với chương trình nâng nhiệt có nhiệt độ nung ≤ 1500oC.

- Các loại tủ sấy: Tủ sấy (Trung Quốc) có nhiệt độ sấy ≤ 300oC; tủ sấy (Đức) có nhiệt độ sấy ≤ 300oC; tủ sấy (Đức) với chương trình nâng nhiệt có nhiệt độ sấy ≤ 300oC; tủ sấy (Đức) với chương trình nâng nhiệt và hút chân không có nhiệt độ sấy ≤ 300oC;

- 01 Hệ điều nhiệt và phân tích BOD (Lovibond, Đức);

- Một số thiết bị nhỏ: Máy rung siêu âm (Grant, Anh); máy khuấy từ gia nhiệt (IKA, Italia), cân phân tích (Starius, Canada);

- Các loại thiết bị khác như máy nước cất, bếp điện, dụng cụ thủy tinh các loại…

6. Các thành tựu đạt được:

a. Đề tài nghiên cứu KHCN:

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Cấp xét duyệt

Thời gian

thực hiện

1.

Hoàn thiện công nghệ  chế tạo  vật liệu và triển khai thiết bị sử dụng vật liệu ô xít hỗn hợp kích thước nanomet  hệ Fe - Mn để hấp phụ sắt, mangan và asen  trong  nước sinh hoạt ở hộ gia đình

Đào Ngọc Nhiệm

Nhà nước

2010

-

2011

2.

Tổng hợp và ứng dụng vật liệu ô xít hỗn hợp kích thước nanomet hệ dất hiếm - mangan hấp phụ đồng thời amôni, asen, sắt, mangan trong nước sinh hoạt

Lưu Minh Đại

Viện KH&CNVN

2010

-

2011

 

3.

Nghiên cứu chiết Ce sạch từ tổng đất hiếm Sin Quyền và chế tạo CeO2 sạch

Phạm Ngọc Chức

Viện KHVL

2011

4.

Nghiên cứu thu hồi, làm sạch đất hiếm từ bã thải đồng Sin Quyền và chế tạo vật liệu xúc tác compozit nền Ce-Ni

Vũ Thế Ninh

Viện KHVL

2012

5.

Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu  nano oxit nền La-Ni để xử lý CO ở nhiệt độ thấp

Vũ Thế Ninh

Viện KHVL

2012

6.

Phân tích tổng oxit đất hiếm trên các một số quặng ở Việt Nam

Đoàn Trung Dũng

Viện KHVL

2012

7.

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu trên cơ sở CeO2-TiO2 hấp thụ UV dung cho các hệ sơn ô tô, xe máy

Đào Ngọc Nhiệm

Viện HL KH&CNVN

2012

-

2013

8.

Chế tạo và nghiên cứu mối quan hệ cấu trúc - tính chất của hệ vật liệu gốm áp điện không chì nền Niobat

Nguyễn Đức Văn

Quỹ NCCB

&PTCN Quốc Gia

2012

-

2013

9.

Triển khai thiết bị lọc sử dụng vật liệu nano để hấp phụ asen từ nguồn nước sinh hoạt nhiễm asen trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lưu Minh Đại

Hợp tác Bộ, nghành địa phương

2012

-

2013

10.

Nghiên cứu chế tạo nano oxit hỗn hợp hệ Fe2O3-TiO2 ứng dụng để xử lý asen trong nước

Phạm Ngọc Chức

Viện KHVL

2013

11.

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocompozit hệ W-Ti và định hướng khảo sát hoạt tính quang xúc tác phân hủy xanh metylen

Đào Ngọc Nhiệm

Viện KHVL

2013

12.

Nghiên cứu định hướng công nghệ thủy luyện và áp dụng phương pháp chiết để xử lý tinh quặng antimon nhằm thu được kim loại antimon có độ sạch trên 99,9%

Phạm Ngọc Chức

Viện KHVL

2014

13.

Nghiên cứu chiết, tách thu hồi đồng, niken bằng công nghệ chiết lỏng-lỏng

Đào Ngọc Nhiệm

Viện KHVL

2014

14.

Thu hồi và tinh chế các nguyên tố có giá trị kinh tế từ bã thải đồng Sin Quyền và bước đầu nghiên cứu công nghệ ứng dụng các nguyên tố đó

Vũ Thế Ninh

Viện HL KH&CNVN

2014

-

2015

15.

Tổng hợp, đặc trưng và nghiên cứu tính chất vật liệu nano oxit hỗn hợp nền Ce, Nd chứa Mn, Fe, Ti để bảo vệ môi trường

Lưu Minh Đại

Quỹ NCCB

&PTCN Quốc Gia

2014

-

2015

16.

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của các oxit phức hợp chứa bitmut có hoạt tính quang xúc tác trong vùng ánh sáng nhìn thấy để xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại

Đào Ngọc Nhiệm

Quỹ NCCB

&PTCN Quốc Gia

2014

-

2015

17.

Nghiên cứu chế tạo nano silica có diện tích bề mặt riêng lớn từ cát thạch anh

Nguyễn T.Hà Chi

Viện KHVL

2015

b. Bài báo hoặc công bố KHCN:

- Các bài báo năm 2011:

[1]. Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Phạm Ngọc Chức, Phạm Văn Hai, Tổng hợp Ce0,5Zr0,5O2 cấu trúc nano bằng phương pháp đốt cháy Gel, 49(3A), 56-60, (2011).

[2]. Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Dương Thị Lịm, Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ mol Ce/Mn trong oxit hỗn hợp hệ Ce - Mn đến dung lượng  hấp phụ amoni, Tạp chí Hóa học, 49(3A), 51-55, (2011).

[3]. Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Dương Thị Lịm, Vật liệu nano perovskit hệ đất hiếm (Pr, Nd, La)-mangan để hấp phụ amoni từ dung dịch nước, Tạp chí Hóa học, 49(3A), 75-79, (2011).

[4]. Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Võ Quang Mai, Chiết các nguyên tố đất hiếm nhẹ (La, Ce, Nd, Sm, Eu) bằng triphenylphosphin oxit từ dung dịch axit nitric, Tạp chí Hóa học, 49(3A), 69-74, (2011).

[5]. Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Vũ Thế Ninh, Phạm Ngọc Chức, Dương Thị Lịm,

Đỗ Kiên Trung, Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng LaFeO3 kích thước nanomet để hấp phụ sắt, mangan và asen, Tạp chí Hóa học, 49(3), 330-335, (2011).

[6] Đào Ngọc Nhiệm, Lưu Minh Đại, Phạm Ngọc Chức, Nguyễn Đức Văn, Đoàn Trung Dung, Tổng hợp ô xít hỗn hợp CeO2–TiO2 cấu trúc nano bằng phương pháp đốt cháy gel, Tạp chí Hóa học, 50(5B), 71-75, (2012).

[7] Lưu Minh Đại, Nguyễn Thành Anh, Đào Ngọc Nhiệm, Vũ Thế Ninh, Nghiên cứu thu hồi tổng oxit đất hiếm từ bã thải tuyển quặng đồng Sin Quyền bằng phương pháp kiềm, Tạp chí Hóa học, 50(5B), 56-59, (2012).

[8]  Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Phạm Ngọc Chức, Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ mol Fe/Mn trong oxit hỗn hợp kích thước nanomet Fe – Mn đến khả năng hấp phụ asen, Tạp chí Hóa học, 50(5B), 67-71, (2012).

[9] Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Dương Thị Lịm, Tổng hợp ôxit hỗn hợp cấu trúc nano CeO2-Mn2O3  và đánh giá khả năng hấp phụ asen, amoni, sắt, mangan, Tạp chí Hóa học, 50(3), 273-277, (2012).

[10] Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Phạm Ngọc Chức, Tổng hợp ôxit hỗn hợp  Fe2O3-Mn2O3 cấu trúc nano bằng phương pháp đốt cháy gel, Tạp chí Hóa học, 50(3), 265-268, (2012).

[11] Dao  Ngoc Nhiem, Luu Minh Dai, Nguyen Duc Van, Duong Thi Lim, Catalytic oxidation of carbon monoxide over nanostructured CeO2–Al2O3 prepared by combustion method using polyvinyl alcohol, J. Ceramics International. No 39, pp.3381-3385 (2013).

[12] Nguyễn Đức Văn, Đào Ngọc Nhiệm, Đoàn Trung Dũng và Lưu Minh Đại, Tổng hợp CuS cấu trúc covelit bằng phương pháp kết tủa, Tạp chí Hóa học, 51(1), 64-66, (2013).

[13] Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Phạm Ngọc Chức, Đoàn Trung Dũng, Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nung, tỷ lệ mol Ce/Ti đến kích thước hạt oxit hỗn hợp CeO-TiO2 được chế tạo bằng phương pháp đốt cháy gel PVA và sol-gel xitrat, Tạp chí Hóa học, 51(3AB), 516 - 519, (2013).

[14] Đoàn Trung Dũng, Đào Ngọc Nhiệm, Nguyễn Đức Văn, Nguyễn Thị Hà Chi,  Nghiên cứu sự hình thành pha và khả năng hấp thụ tia UV của oxit hỗn hợp CeO-Bi2O3 chế tạo bằng phương pháp đốt cháy gel polyvinyl ancol, Tạp chí Hóa học, 51(3AB), 520-524, (2013).

[15] Luu Minh Dai, Dao  Ngoc Nhiem,  Duong Thi Lim and Nguyen Duc Van,  Nanostructured CeO-Al2O3 catalytic powders for m – Xylene and Toluene Combustion, Materials Transactions, Vol. 54, No. 6, pp. 1060-1062 (2013)

 [16]. Nguyen Duc Van, Dao Ngoc Nhiem, Low temperature of K0.5Na0.5NbO3 nanopowders by urea sol-gel combustion method, Chemistry letters, 43(9), 1438-1440 (2014).

[17]. Nguyen Duc Van, Effects of Processing Parameters on the Synthesis of K0.5Na0.5NbO3 Nanopowders by Reactive High-Energy Ball Milling Method, The Scientific World Journal 2014 ID 203047 6 pages.

[18]. Đào Ngọc Nhiệm, Lưu Minh Đại, Nguyễn Đức Văn, Phạm Ngọc Chức, Đoàn Trung Dũng, Nguyễn Thị Hà Chi, Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nung, tỷ lệ Ce-Ti-Si đến sự hình thành pha oxit hỗn hợp CeO2-TiO2-SiO2 được tổng hợp bằng phương pháp đốt cháy gel polyvinyl ancol, Tạp chí Hóa học, 52(4), 495-498 (2014).

 [19].  Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Vũ Thế Ninh, Phạm Ngọc Chức, Dương Thị Lịm, Tổng hợp perovskit LaFeO3 cấu trúc nano bằng phương pháp đốt cháy gel, Tạp chí Hóa học, 52(1), 130-133  (2014).

[20]. Hoàng Thị Hương Huế, Đào Ngọc Nhiệm, Ảnh hưởng của các phương pháp tổng hợp đến hoạt tính xúc tác của oxit hỗn hợp CuO-CeO2 cho phản ứng oxi hóa  CO”, Tạp chí Hóa học, 52(1), 41-46 (2014).

6.3. Thành tích đào tạo:

TT

Họ và tên

Trình độ

Năm bảo vệ

1.

Đỗ Kiên Trung

Thạc sĩ

2011

2.

Phạm Ngọc Chức

Thạc sĩ

2012

3.

Vũ Văn Bộ

Thạc sĩ

2012

4.

Phạm Thị Hiền

Thạc sĩ

2012

5.

Nguyễn Văn Hưng

Thạc sĩ

2013

6.

Cao Hồng Phúc

Thạc sĩ

2013

7.

Bùi Duy Hùng

Thạc sĩ

2013

8.

Võ Bích Năng

Thạc sĩ

2014

9.

Trần Ngọc Anh

Thạc sĩ

2014

10.

Nguyễn Xuân Dũng

Tiến sĩ

2010

11.

Nguyễn Thị Tố Loan

Tiến sĩ

2011

12.

Đào Ngọc Nhiệm

Tiến sĩ

2012

13.

Nguyễn Thành Anh

Tiến sĩ

2014

14.

Dương Thị Lịm

Tiến sĩ

2014

15.

Vũ Thế Ninh

Tiến sĩ

2014

16.

Phạm Ngọc CHức

Tiến sĩ

Đang làm

17.

Phan T.Việt Hà

Tiến sĩ

Đang làm

18.

Nguyễn Đoàn Trung Hiếu

Thạc sĩ

Đang làm

19.

Nguyễn Văn Hạnh

Thạc sĩ

Đang làm

20.

Đoàng Trung Dũng

Thạc sĩ

Đang làm

21.

Nguyễn T.Hà Chi

Thạc sĩ

Đang làm

 

Bài viết liên quan

tìm kiếm
Thông báo
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 21
Lượt truy cập: 329259