Phân viện Vật liệu đất hiếm
Phòng Hóa học và vật liệu xúc tác

29/05/2015 09:25 SA

Phòng Hóa học và vật liệu xúc tác

 1. Tên phòng nghiên cứu/triển khai: Phòng Hóa học và vật liệu xúc tác
 2. Trưởng phòng:
 • Tên: Hoàng Anh Sơn
 • Năm sinh: 1973
 • Học hàm / Học vị: Tiến sĩ. NCVC
 • SĐT: 0438360404/ 0915149124
 • Fax: 38360705
 • Email: sonha@ims.vast.ac.vn
 1. Các thành viên của phòng nghiên cứu/triển khai:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm/học vị

Biên chế/HĐ

SĐT

Email

 1.  

Hoàng Anh Sơn

1973

TS. NCVC

BC

0915149124

sonha@ ims.vast.ac.vn

 1.  

Đỗ Thế Chân

1958

KTV

BC

0983035275

chandt@ ims.vast.ac.vn

 1.  

Lê Phúc Sơn

1963

KS

BC

0989097542

sonlp@ ims.vast.ac.vn

 1.  

Trần Quế Chi

1970

CN.NCV

BC

01256100821

chitq@ ims.vast.ac.vn

 1.  

Nguyễn Quốc Trung

1974

ThS.NCV

BC

0915268187

trungnq@ ims.vast.ac.vn

 1.  

Quách Thị Hoàng Yến

1986

ThS.NCV

BC

0979142193

yenqth@ ims.vast.ac.vn

 1.  

Nguyễn Hồng Nhung

1987

ThS.NCV

BC

0932218611

nhungnh@ ims.vast.ac.vn

 1.  

Trần Thị Hương

1987

ThS.NCV

BC

0988252870

huongtt@ ims.vast.ac.vn

 1.  

Vũ Hồng Sơn

1979

TS.NCV

BC

0986586986

sonvh@ ims.vast.ac.vn

 1.  

Nguyễn Thị Toàn

1987

ThS.NCV

BC

0983536309

toannt@ ims.vast.ac.vn

 1.  

Bùi Quốc Nam

1989

ThS.NCV

BC

0438360404

nambq@ ims.vast.ac.vn

 

 1. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai

- Tổng hợp Oxime có khả năng hấp thụ chọn lọc ion kim loại Gali,  nghiên cứu thu hồi Ga kim loại từ dung dịch Aluminat trong công nghiệp chế biến nhôm.

- Vật liệu nano compozit trên cơ sở polime pha trộn ống nano cacbon ứng dụng che chắn sóng điện từ.

- Chế tạo các nano kim loại và nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

- Chế tạo và nghiên cứu ứng dụng các vật liệu nano perovskite, spinel và vật liệu quang xúc tác ứng dụng xử lý khí thải, chất hữu cơ độc hại, vi khuẩn và nấm bệnh trong môi trường nước

- Phân tích và đánh giá các tính chất của vật liệu

 

 1. Trang thiết bị nghiên cứu
 • Máy đo kích thước hạt và thế zeta Zetasizer
 • Máy xác định diện tích bề mặt riêng BET
 • Thiết bị xác định nồng độ khí
 • Thiết bị đo điện trở suất bề mặt
 • Lò nung có điều khiển nhiệt độ đến 1500OC.
 • Tủ sấy chân không
 • Tủ sấy dưới 200OC
 • Máy nghiền bi hành tinh
 • Máy nén khí
 • Máy khuấy từ gia nhiệt
 • Máy khuấy cơ
 • Cân điện tử kỹ thuật

 

 1. Các thành tựu đạt được (Liệt kê các thành tựu đạt được trong 5 năm gần nhất):
 1. Đề tài nghiên cứu KHCN (Tên đề tài, Chủ nhiệm đề tài, Cấp xét duyệt, thời gian thực hiện)

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Cấp xét duyệt

Thời gian thực hiện

 1.  

Nghiên cứu tổng hợp các gel cấu trúc nano-micro trên cơ sở cardanol biến tính và copolime của dẫn xuất stiren ứng dụng để tách và thu hồi Gali từ công nghệ Bayer sản xuất nhôm

TS Hoàng Anh Sơn

Đề tài NCCB-ĐHƯD cấp Nhà nước

10/2013 ÷ 04/2015

 1.  

Chế tạo các hạt tinh thể nano kim loại Cu0, Co0, Fe0 bằng phương pháp khử bởi Hydro ở nhiệt độ thấp và thử nghiệm chúng để xử lý hạt giống  nhằm kích thích khả năng sinh trưởng, tăng năng suất thu hoạch của cây ngô

TS Hoàng Anh Sơn

Nhiệm vụ NCKH Viện trưởng giao

2014

 1.  

Nghiên cứu công nghệ chế tạo các nano kim loại Cu, Co và Fe bằng phương pháp hoàn nguyên ở nhiệt độ thấp từ các oxit tương ứng và thử nghiệm, đánh giá khả năng của chúng trong việc kích thích tăng trưởng, tăng năng suất của cây trồng nông nghiệp

CN Trần Quế Chi

NCKH chọn lọc cấp cơ sở

2014

 1.  

Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác TiO2 và thử nghiệm biến tính bằng sắt mang trên chất mang rắn

Th.S. Nguyễn Hồng Nhung

Đề tài cán bộ trẻ

2014

 1.  

Nghiên cứu quy trình thu hồi Neodymium oxit  từ nam châm vĩnh cửu Nd- Fe-B

TS. Vũ Hồng Sơn

Đề tài NCKH cấp cơ sở

2014

 1.  

Nghiên cứu chế tạo và hoạt tính của vật liệu quang xúc tác kích thước nanomet trên cơ sở TiO2 tinh chế từ quặng Việt Nam, hoạt động ở vùng ánh sáng nhìn thấy

Th.S. Trần Thị Hương

Đề tài cán bộ trẻ

2013

 1.  

Nghiên cứu chế tạo lớp phủ chắn sóng điện từ trên cơ sở compozit pha trộn ống nano cacbon, định hướng ứng dụng che chắn thiết bị và bảo đảm an toàn cho con người

TS Hoàng Anh Sơn

Đề tài KHCN cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2011-2012

 1.  

Công nghệ chế tạo và các đặc trưng Lý – Hóa của một số vật liệu cấu trúc nano dạng oxit phức hợp Perovskit và Spinel nhằm ứng dụng cho quá trình phân hủy Diesel Soot và NOx phát thải từ động cơ diesel

TS. Trần Thị Minh Nguyệt

NCCB NAFOSTED

2010-2012

 1.  

Nghiên cứu chế tạo các bộ xúc tác trên cơ sở vật liệu nano làm việc dưới 400OC để xử lý khí thải của quá trình đốt rác thải y tế

TS. Trần Thị Minh Nguyệt

Đề tài NCCB-ĐHƯD cấp Nhà nước

2009-2012

 1.  

Nghiên cứu chế tạo tinh thể nano kim loại đồng (Cu0) bằng phương pháp hoàn nguyên ở nhiệt độ thấp nhằm ứng dụng trong nông nghiệp

CN. Trần Quế Chi

Đề tài NCKH cấp cơ sở

2012

 1.  

Nghiên cứu công nghệ chế tạo dung dịch Colloid hạt nano kim loại Fe0 trong môi trường phân tán phù hợp nhằm ứng dụng cho quá trình phân huỷ một số chất độc hại trong môi trường nước và đất

TS. Trần Thị Minh Nguyệt

NCKH chọn lọc cấp cơ sở

2011

 1.  

Preparation of polymers and multiwall carbon nanotube-based composites materials and study of their electromagnetic shielding effect

TS. Hoàng Anh Sơn

CT Hỗ trợ Khoa học vật liệu và Kỹ nghệ của Quỹ Kính Nippon – Nhật

 

2010-2011

 

 1. Hợp đồng
 • Hợp đồng đánh giá các chỉ tiêu (sức căng bề mặt dầu – nước; phân tích nhiệt vi sai; nồng độ chất hoạt động bề mặt; thế Zeta) của các mẫu do bên Chi nhánh Viện Dầu khí VN – Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ cung cấp.

 

 1. Bài báo hoặc các công bố KHCN (Ấn phẩm quốc tế, ấn phẩm trong nước)
 1. Anh Son HoangThi Huong TranHong Nhung NguyenHong Son VuThanh Phong VoChi Phan, Thanh Vinh Nguyen. Synthesis of oxime from a renewable resource for metal extraction, Korean Journal of Chemical Engineering, DOI: 10.1007/s11814-014-0348-0 (2015).
 2. Hoàng Anh Sơn, Trần Thị Hương, Nguyễn Hồng Nhung, Vũ Hồng Sơn, Trần Quế Chi, Bùi Quốc Nam, Nguyễn Kiên Cường, Võ Thành Phong, Thu hồi gali từ dung dịch aluminat trong quá trình chế biến bauxite tân rai bằng các phương pháp chiết bởi kelex-100 và aldoxim cacdanol tổng hợp từ dầu vỏ hạt điều Việt Nam, Tạp chí khoa học và công nghệ. 52 (3C) (2014), 657-665.
 3. Trần Quế Chi, Vũ Hồng Sơn, Lê Phúc Sơn, Nguyễn Quốc Trung, Đỗ Thế Chân, Trần Thị Hương, Quách Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Toàn, Nguyễn Hồng Nhung, Bùi Quốc Nam, Hoàng Anh Sơn, Nghiên cứu chế tạo tinh thể nano kim loại đồng sử dụng phương pháp khử đồng oxit bằng hydro nhằm ứng dụng trong nông nghiệp, Tạp chí khoa học và công nghệ. 52 (3C) (2014), 682-687.
 4. Vũ Hồng Sơn, Lê Phúc Sơn, Tổng hợp nano TiO2 cấu trúc anatase pha tạp neodymium bằng phương pháp sol-gel, Tạp chí Hóa học, 52(4) (2014) , 439-442.
 5. Vũ Hồng Sơn, Trần Thị Hương, Bùi Quốc Nam, Nguyễn Quốc trung, Hoàng Anh Sơn, Trần Quế Chi, Lê Phúc Sơn, Quách Thị Hoàng Yến, Nguyễn Hồng Nhung, Đỗ Thế Chân, Nguyễn Thị Toàn. Nghiên cứu thu hồi Neodim oxit từ nam châm vĩnh cửu Nd-Fe-B. Tạp chí Hóa học. 52 (6), 684-687 (2014)
 6. Anh Son Hoang1*, Huong Tran Thi1, Hong Nhung Nguyen1, Hong Son Vu1, Que Chi Tran, Nam Bui Quoc1, Kien Cuong Nguyen 1, Thanh Phong Vo1 and Chi Minh Phan2. Extraction of gallium from Bayer liquor using extractant from oximation of Vietnamese cashew nutshell liquid. Cod: SMPS-P6, IWAMSN 2014.
 7. Anh Son Hoang, Que Chi Tran, Phuc Son Le, The Chan Do, Toan Nguyen Thi. Preparation and study effects of nano crystal copper (Cu0) on the growth, crop yield of Vietnamese maize species. Cod: NLE-P18, IWAMSN 2014.
 8. Hoang M. Nguyen1, Chi M. Phan1*, Tushar Sen1, Son A. Hoang2. Degradation of organic compounds in laundry wastewater by photoelectrochemical process. Cod: NMD11-O16, IWAMSN 2014.
 9. Hoàng Anh Sơn, Vũ Hồng Sơn, Trần Thị Hương, Nguyễn Hồng Nhung, Trần Quế Chi, Bùi Quốc Nam, Nguyễn Kiên Cường, Võ Thành Phong. Tổng hợp aldoxim từ dầu vỏ hạt điều Việt Nam và nghiên cứu khả năng hấp thụ chọn lọc ion kim loại của chúng. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị VLCR và KHVL Toàn quốc lần thứ 8, 458 (SPMS 2013).
 10. Thanh-Dinh Nguyen, Cao-Thang Dinh, Driss Mrabet, Minh-Nguyet Tran-Thi, Trong-On Do, Controlled synthesis of ceria nanoparticles for the design of nanohybrids Journal of Colloid and Interface Science Volume 394 (2013),100–107.
 11. T.T.M.Nguyệt, T.Q.Chi, Q.T.H.Yến, N.Q.Trung,  N.T.Toàn, L.T.Hung Preparation,characterisation and catalytic activity of gold nanoparticles supported on Co3O4. Int. J. Nanotechnology, Vol.10, No3/4 (2013), 334-342
 12. Hoang Anh Son, Nguyen Hong Nhung, Bui Hung Thang, Tran Anh Tuan, Duong Van Anh, Nguyen Van Binh, Carbon nanotubes materials and their applications to guarantee safety from exposure electromagnetic field¸Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 4 (2013) 025012 (5pp)
 13. Thi Minh Nguyet Tran, Thi Hoang Yen Quach, Que Chi Tran, Thi Toan Nguyen, Van Chien Nguyen, Hung Manh Do, Dang Thanh Tran, Hong Nhung Nguyen, Phi Tuyen Vu and Dang Khuong Le Synthesis of vanadium-modified rutile TiO2 nanoparticle by reactive grinding method and its photocatalytic activity under solar light at room temperature Adv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol. 4 (2013) 035010 (4pp)
 14. Hoàng Anh Sơn, Nghiên cứu ứng dụng lớp phủ chắn sóng điện từ trên cơ sở compozit pha trộn ống nano cacbon, Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam 20 (2013) 44-51.
 15. T.T.M.Nguyệt, Q.T.H. Yến, N.Q. Trung, T.Q. Chi, Đ.T. Chân, L.P. Sơn, N.T. Toàn, P.M. Sơn, Nghiên cứu ứng dụng vật liệu xúc tác kích thước nanomet trong xử lý khí thải, Tạp chí xúc tác hấp phụ, 2, No3 (2013) 136-142.
 16. Trần Thị Hương, Quách Thị Hoàng Yến, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Thị Toàn, Nguyễn Quốc Trung, Lê Phúc Sơn, Trần Thị Minh Nguyệt, Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác trên cơ sở TiO2 tinh chế từ xỉ Việt Nam, hoạt động từ vùng ánh sáng nhìn thấy, Tạp chí xúc tác và hấp phụ, T2, No3 (2013) 82-86.
 17. Nguyễn Quốc Trung, Lê Phúc Sơn, Nghiên cứu công nghệ chế tạo hợp chất K2Mn2O4 ứng dụng để chuyển hóa bụi muội phát thải từ động cơ diezel, Tạp chí hóa học, 51, No.4 (2013) 471-476.
 18. Nguyễn Quốc Trung, Lê Phúc Sơn, Nghiên cứu chế tạo hạt Fe(0) bằng phương pháp nghiền cơ nhằm ứng dụng xử lý Cr(VI) trong nước thải. Tạp chí Hóa học, 51(6) (2013) 677-681.
 19. Hoang Anh Son, Nguyen Hong Nhung, Corrsion resistance polymer concrete using in industrial construction Tạp chí hóa học Vol. 50, 6B (2012) 87-91
 20. Trần Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Thị Toàn, Quách Thị Hoàng Yến, Trần Quế Chi, Đỗ Thế Chân. Chế tạo spinel NiCo2O4 và tổ hợp với Co3O4/ZrO2 kích thước nanomet làm xúc tác cho phản ứng chuyển hóa đồng thời CO và NOX. Tạp chí xúc tác và hấp phụ T1, №1, (2012) 38-43
 21. Hoàng Anh Sơn, Vật liệu nanocompozit trên cơ sở các nhựa nhiệt rắn với lý thuyết Munhi và Liuxa-Nhinxen, Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam, 20 (1A) (2012) 292.
 22. Hoang Anh Son, Nguyen Hong Nhung, Vũ Văn Ân. Nghiên cứu biến tính Sericit – Sơn Bình Việt Nam để sử dụng làm chất độn cho ngành hóa-mỹ phẩm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ T 50, № 1A, tr 283 (2012)
 23. Thi Hoang Yen Quach, Thi Minh Nguyet Tran, Que Chi Tran, Quoc Trung Nguyen, Thi Toan Nguyen, Dang Khuong Le. Influence of alkali metal cations in substituted nanostructured LaCoO3 on the oxidation catalytic activity. Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 2 (2011) 405007
 24. Tran Thi Minh Nguyet, Le Van Tiep, Tran Que Chi, Quach Thi Hoang Yen, Nguyen Thi Toan, Nguyen Quoc Trung. Improvement of DeNOx catalytic activity of nanosized mixed oxides of La, Sr, and Co by Ag-doping. Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 2 (2011) 025005
 25. Tran Thi Minh Nguyet* and Tran Que Chi, Luu Tien Hung, Michael Hietschold. Microstructure of La0.7Sr0.3Mn1–xZnxO3 nano-perovskites investigated by electron microscopy technique. Int. J. Nanotechnol. 8, No.4 (2011) 268-277.
 26. Hoang Anh Son. Electrical conductivity and electromagnetic interference shielding characteristics of multiwalled carbon nanotubes filled polyurethane composite films, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 2 (2011) 025007 (5pp)
 27. Hoang Anh Son, Nguyen Hong Nhung, Carbon nanotubes filled polymethylmethacrylat paint - the research methods and experimental models of shielding effectiveness electromagnetic wave. The second asean-pakistan conference on materials science, Hanoi, Vietnam 26-27 april 2011.

 

 1. Patent
 2. Thành tích đào tạo (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân)

Hướng dẫn, đồng hướng dẫn bảo vệ thành công: 02 Tiến sĩ;

                                                                               04 Thạc sĩ;

                                                                                01 KS.

 1. Một số sản phẩm khác

Bài viết liên quan

tìm kiếm
Thông báo
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 21
Lượt truy cập: 329277