Phân viện Quang học - Quang phổ
Phòng Vật liệu và Ứng dụng Quang sợi

13/05/2015 11:14 SA

1. Tên phòng nghiên cứu/triển khai: Phòng Vật liệu và Ứng dụng Quang sợi

2. Trưởng phòng (phụ trách phòng):

  • Tên: Ngô Quang Minh     
  • Năm sinh: 1977
  • Học hàm / Học vị: Tiến sỹ
  • SĐT: 0 982693977
  • Fax: (04) 38360705
  • Email: minhnq@ims.vast.ac.vn

3. Các thành viên của phòng nghiên cứu/triển khai:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm/học vị

Biên chế/HĐ/Cộng tác viên

SĐT

Email

1

Nguyễn Văn Hiệu

1938

GS.VS.

Hợp đồng

0903405835

nvhieu@iop.vast.ac.vn

2

Phạm Văn Hội

1952

PGS.TS.

Biên chế

0913078107

hoipv@ims.vast.ac.vn

3

Phạm Thu Nga

1950

PGS.TS.

CVT

0904120471

phtnga@ims.vast.ac.vn

4

Nguyễn Bích Hà

1958

TS.

Hợp đồng

0903405835

bichha@iop.vast.ac.vn

5

Bùi Huy

1953

PGS.TS.

Biên chế

0983565300

huybui@ims.vast.ac.vn

6

Ngô Quang Minh

1977

TS.

Biên chế

0982693977

minhnq@ims.vast.ac.vn

8

Vũ Đức Chính

1978

TS.

Biên chế

01205085540

chinhvd@ims.vast.ac.vn

9

Đỗ Khánh Vân

1986

TS.

Biên chế

04-38360586

 

10

Lê Hà Linh

1985

TS.

Biên chế

04-38360586

 

11

Đinh Hùng Cường

1985

TS.

Hợp đồng

04-38360586

 

12

Phạm Nam Thắng

1975

ThS.

Biên chế

0912140680

thangpn@ims.vast.ac.vn

13

Phạm Thanh Bình

1977

ThS.

Biên chế

0945261276

binhpt@ims.vast.ac.vn

14

Trần Thị Châm

1976

ThS.

Biên chế

0945690077

chamtt@ims.vast.ac.vn

15

Nguyễn Hải Yến

1984

ThS.

Biên chế

0975656668

haiyen@ims.vast.ac.vn

16

Nguyễn Thuý Vân

1987

ThS.

Biên chế

0983723702

vannt@ims.vast.ac.vn

17

Nguyễn Thế Anh

1985

ThS.

Biên chế

0979364185

anhnt@ims.vast.ac.vn

18

Phạm Thanh Sơn

1989

ThS.

Biên chế

01225250122

sonpt@ims.vast.ac.vn

19

Hoàng Thu Trang

1990

ThS.

Biên chế

0973625712

tranght@ims.vast.ac.vn

20

Phạm Văn Đại

1991

CN.

Hợp đồng

01667702282

daipv@ims.vast.ac.vn

 

4. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai

Với lực lượng cán bộ nghiên cứu hiện có, Phòng Vật liệu và Ứng dụng Quang sợi có khả năng triển khai các hướng nghiên cứu lớn, có tính dài hạn cả nghiên cứu cơ bản và định hướng ứng dụng. Vật liệu và linh kiện quang tử cấu trúc micro và nano: Từ lý thuyết tính toán, mô phỏng đến thực nghiệm. Một số nội dung chính như sau:

i) Nghiên cứu và chế tạo cấu trúc linh kiện quang tử micro/nano cả tích cực và thụ động nhằm ứng dụng cho thông tin quang, cảm biến, chuyển hóa năng lượng (quang-điện-hóa) và xử lý môi trường…

ii) Chế tạo và ứng dụng laser trong việc thu và xử lý tín hiệu quang-điện ứng dụng trong các thiết bị y tế trị liệu, trong viễn thông và thông tin quang học…

iii) Nghiên cứu và chế tạo vật liệu chấm lượng tử dạng hợp kim, vật liệu nano kim loại quý (vàng, bạc) tạo hiệu ứng cộng hưởng plasmon định xứ bề bặt nhằm mục đích ứng dụng trong sinh học và quang tử nano…

5. Trang thiết bị nghiên cứu

- Hệ thiết bị tính toán song song hiệu năng cao: 128 CPUs x 4 lõi x 16 GRAM.

- Hệ thiết bị ăn mòn cách tử.

- Hệ thiết bị đo độ hấp thụ UV-VIS-NIR

- Các máy đo phổ đa năng

- Các thiết bị chế tạo mẫu bằng phương pháp vật lý và hoá học khác

 

6. Các thành tựu đạt được (Liệt kê các thành tựu đạt được trong 5 năm gần nhất):

a. Đề tài nghiên cứu KHCN (Tên đề tài, Chủ nhiệm đề tài, Cấp xét duyệt, thời gian thực hiện)

Các cán bộ nghiên cứu có trình độ Tiến sỹ của Phòng đều đang là chủ nhiệm của các đề tài nghiên cứu cơ bản của Quỹ phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted), các đề tài nghiên cứu phát triển công nghệ và nghị định thư (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), các đề tài trọng điểm của Viện Khoa học vật liệu…

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Cấp xét duyệt

Thời gian thực hiện

1

Tính toán, mô phỏng và chế tạo cấu trúc linh kiện quang tử nanô hoạt động ở vùng khả kiến và vùng hồng ngoại gần

TS. Ngô Quang Minh

NAFOSTED

3/2014-3/2017

2

Xây dựng hệ thống tính toán, mô phỏng song song đa luồng ứng dụng cho nghiên cứu và đào tạo ngành vật liệu và linh kiện quang tử nano

TS. Ngô Quang Minh

VAST

1/2013-12/2014

3

Nghiên cứu chế tạo cảm biến quang tử nano ứng dụng xác định nồng độ chất hữu cơ (dung môi, atrazine) trong môi trường lỏng

ThS. Nguyễn Thuý Vân

VAST

1/2015-12/2016

4

Nghiên cứu chế tạo cảm biến quang dựa trên cấu trúc buồng vi cộng hưởng quang tử một chiều để phát hiện dư lượng một số loại thuốc trừ sâu trong môi trường nước

ThS. Nguyễn Thuý Vân

IMS

01-12/2014

5

Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang của các chấm lượng tử hợp kim trên cơ sở các nguyên tố Cd (Zn), Se và Te nhằm ứng dụng trong pin mặt trời

PGS.TS. Phạm Thu Nga

NAFOSTED

03/2015-03/2017

 

6

Chế tạo và nghiên cứu hiệu ứng của chiều dầy lớp vỏ hợp kim, trong cấu trúc đa lớp, tới tính chất quang của nano tinh thể chấm lượng tử (là đơn chất hoặc hợp kim), nhằm ứng dụng trong quang tử nano

PGS.TS. Phạm Thu Nga

NAFOSTED

6/2012-6/2014

7

Chế tao, kiểm soát plasmon bề mặt của các hạt nano hợp kim vàng-bạc qua   thành phần, ở dạng tập hợp và nghiên cứu ứng dụng làm xúc tác trong xử lý khí

TS. Vũ Đức Chính

NAFOSTED

02/2013-02/2015

8

Nghiên cứu mô phỏng linh kiện quang tử và LED sử dụng cấu trúc tinh thể quang tử và vật liệu ống nano cácbon

TS. Ngô Quang Minh

NAFOSTED

1/2012-12/2013

9

Nghiên cứu hiệu ứng phát xạ cưỡng bức của ion erbium trong hốc cộng hưởng kích thước nanomet dạng cầu và trong tinh thể quang tử Opal 2D, 3D

PGS. TS. Phạm Văn Hội

NAFOSTED

2010-2012

10

Vật liệu silica giàu silic pha tạp đất hiếm có cấu trúc tinh thể quang tử 1 chiều sử dụng trong chế tạo linh kiện quang tử

TS. Bùi Huy

NAFOSTED

2010-2012

 

b. Bài báo hoặc các công bố KHCN (Ấn phẩm quốc tế, ấn phẩm trong nước)

Năm 2015

[1] Quang Minh Ngo, Khai Q. Le, Thu Trang Hoang, Dinh Lam Vu, Van Hoi Pham, “Numerical investigation of tunable Fano-based optical bistability in coupled nonlinear gratings” Optics Communications 338, 528-533 (2015).

[2] Pham Thu Nga, Nguyen Hai Yen, Dinh Hung Cuong, Nguyen Ngoc Hai, Nguyen Xuan Nghia, Vu Thi Hong Hanh, Le Van Vu, Laurent Coolen, “Study on the fabrication of CdZnSe/ZnSeS ternary alloy quantum dots” International Journal of Nanotechnology 12(5/6/7), 525-537 (2015).

[3] Vu Duc Chinh and Nguyen Quoc Trung, “Synthesis and optical properties of colloidal Au-Ag alloy nanoparticles” International Journal of Nanotechnology 12(5/6/7), 515-524 (2015).

[4] Vu Duc Chinh and Nguyen Quoc Trung, “Preparation of Gold–Silver Alloy Nanoparticles Supported on NiCo2O4 Spinel Oxides for the Treatment of CO in Atmosphere” Journal of Nanoscience and Nanotechnology 15, 4403–4408 (2015).

[5] Ngoc Hai Nguyen, Thi Giang Duong, Van Nong Hoang, Nam Thang Pham, Tran Cao Dao and Thu Nga Pham, “Synthesis and application of quantum dots based Biosensor” Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 6, 015015(1-5) (2015).

 

Năm 2014

[1] Quang Minh Ngo, Khai Q. Le, Dinh Lam Vu, and Van Hoi Pham, “Optical bistability based on Fano resonances in single- and double-layer nonlinear slab waveguide gratings” J. Opt. Soc. Am. B 31(5), 1054-1061 (2014).

[2] Van Hoi Pham, The Anh Nguyen, Quang Minh Ngo, and Roberto Coisson, “Coherent emission at 537 nm from IR-pumped erbium-doped silica microspheres” OPTICS LETTERS 39(4), 907-909 (2014).

[3] D. T. Viet, N. T. Hien, P. V. Tuong, N. Q. Minh. P. T. Trang, L. N. Le, Y. P. Lee, V. D. Lam, “Perfect absorber metamaterials: Peak, multi-peak and broadband absorption” Optics Communications 322, 209-213 (2014).

[4] Ha-Linh Thi Le, Nancy C. Forero-Martinez, Holger Vach, “Hydrogen-induced healing of cluster-damaged silicon surfaces” Chemical Physics Letters 610-611, 223-227 (2014).

[5] Nguyen Hai Yen, Willy Daney de Marcillac, Clotilde Lethiec, Phan Ngoc Hong, Catherine Schwob, Agnès Maître, Nguyen Quang Liem, Le Van Vu, Paul Bénalloul, Laurent Coolen, Pham Thu Nga, “Synthesis and optical properties of core/shell ternary/ternary CdZnSe/ZnSeS quantum dots” Optical Materials 36, 1534–1541 (2014).

[6] Huy Bui, Thuy Van Nguyen, The Anh Nguyen, Thanh Binh Pham, Quoc Trung Dang, Thuy Chi Do, Quang Minh Ngo, Roberto Coisson, and Van Hoi Pham, “A Vapor Sensor Based on a Porous Silicon Microcavity for the Determination of Solvent Solution” Journal of the Optical Society of Korea 18(4), 301-306 (2014).

[7] Van Hoi Pham, Thuy Van Nguyen, The Anh Nguyen, Van Dai Pham, and Huy Bui, “Nano porous silicon microcavity sensor for determination organic solvents and pesticide in water” Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 5, 045003 (2014).

[8] Nguyen Bich Ha, Ngo Quang Minh, “Plasmonic enhancement by metallic spherical nanoparticles” Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 5, 025010 (2014).

[9] Amaury Avoine, Phan Ngoc Hong, Hugo Frederich, Kifle Aregahegn, Paul Bénalloul, Laurent Coolen, Catherine Schwob, Pham Thu Nga, Bruno Gallas and Agnès Maître, “Measurement and modelization of silica opal optical properties” Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 5, 015005 (2014).

[10] Ninh T. Bui, Tuan Q. Nguyen, and Hoi V. Pham, “Effects of ASE Noise and Dispersion Chromatic on Performance of DWDM Networks using Distributed Raman Amplifiers” International Journal of Communication Networks and Information Security (IJCNIS) 6(2), 168-172 (2014).

[11] Nguyen Hai Yen, Nguyen Ngoc Hai, Le Van Vu, Phan Tien Dung, Nguyen Xuan Nghia, Laurent Coolen, Pham Thu Nga, “Synthesis and comparative photoluminescence of CdZnSe/ZnS and CdZnSe/ZnSeS alloy quantum dots” Tạp chí Khoa học và Công nghệ 52(3), 357-372 (2014).

[12] Nguyen Ngoc Hai, Nguyen Hai Yen, Duong Thi Giang, Ngyen Duc Nhat, Pham Thu Nga and Dao Tran Cao, “Sensitive organophosphorus and carbamate pesticides biosensor based on acetylcholinesterase and CdZnSe/ZnS ternary alloy quantum dots”, Communication in physics 3, 3791 (2014).

 

Năm 2013

[1] Quang Minh Ngo, Thu Trang Hoang, Duc Long Nguyen, Dinh Lam Vu, and Van Hoi Pham, “Metallic assisted guided-mode resonances in slab waveguide gratings for reduced optical switching intensity in bistable devices,” Journal of Optics 15(5), 055503 (2013).

[2] Nguyen Ngoc Hai, Vu Duc Chinh, Ung Thi Dieu Thuy, Tran Kim Chi, Nguyen Hai Yen, Dao Tran Cao, Nguyen Quang Liem,  Pham Thu Nga, “Detection of the pesticide by functionalised quantum dots as fluorescence-based biosensor,” Int. J. Nanotechnology 10, 137-145 (2013)

[3] Van Hoi Pham, Huy Bui, Thanh Son Pham, The Anh Nguyen, Thuy Van Nguyen, Huu Thang Le, Trung Ninh Bui, Van Phu Nguyen, and Roberto Coisson, “Control of whispering-gallery-mode spectrum from erbium-doped silica microsphere lasers,” Journal of the Optical Society of America B 30(6), 1586-1589 (2013).

[4] Van Hoi Pham, Huy Bui, Le Ha Hoang, Thuy Van Nguyen, The Anh Nguyen, Thanh Son Pham, and Quang Minh Ngo, “Nano-porous silicon microcavity sensors for determination of organic fuel mixtures,” Journal of the Optical Society of Korea 17(5), 423-427 (2013).

[5] Van Hoi Pham, Huy Bui, Thuy Van Nguyen, The Anh Nguyen, Thanh Son Pham, Thi Hong Cam Hoang and Quang Minh Ngo, “Micro- and nanophotonic structures in the visible and near infrared spectral region for optical devices,” Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 4(2) 023001 (2013)

[6] Nguyen The Anh, Pham Thanh Son, Nguyen Thuy Van, Hoang Thi Hong Cam, Ngo Quang Minh, Bui Huy and Pham Van Hoi, “Determination of wavelength shift of fiber Bragg grating sensors by tunable single-mode diode laser,” Communications in Physics 23(1) 67-73 (2013).

[7] Pham Van Hoi, Bui Huy, Nguyen The Anh, Pham Thanh Son, Nguyen Thuy Van, Hoang Thi Hong Cam and Ngo Quang Minh, “Optical devices based on photonic crystals,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ 51(2A) 19-30 (2013).

 

Năm 2012

[1] Quang Minh Ngo, Khai Q. Le, and Vu Dinh Lam, “Optical bistability based on guided-mode resonances in photonic crystal slabs,” J. Opt. Soc. Am. B 29, 1291 (2012).

[2] Quang Minh Ngo, Sangin Kim, Jaejin Lee, and Hanjo Lim, “All-optical switches based on multiple cascaded resonators with reduced switching intensity-response time products,” J. Lightwave Technol. 30, 3525-3531 (2012).

[3] Huu Tuan Nguyen, Thu Nga Pham, Ken Ha Koh and Soon il Lee, “Fabrication and characterization of CdSe/ZnS quantum-dot LEDs” Phys.Status Solidi A, 1–5 (2012).

[4] Tran Thi Quynh Hoa, Le Thi Thanh Binh, Le Van Vu, Nguyen Ngoc Long, Vu Thi Hong Hanh, Vu Duc Chinh , Pham Thu Nga, “Luminescent ZnS:Mn/thioglycerol and ZnS:Mn/ZnS core/shell nanocrystals: Synthesis and characterization”, Optical Materials 35 136-140 (2012).

[5] Amaury Avoine, Phan Ngoc Hong, Hugo Frederich, Jean-Marc Frigerio, Laurent Coolen, Catherine Schwob, Pham Thu Nga, Bruno Gallas and Agnès Maitre, Measurement and modelization of silica opal reflection properties: Optical determination of the silica index”, Physical Review B, 86, 165432 (7 pp) (2012).

[6] Nguyen Ngoc Hai, Vu Duc Chinh, Ung Thi Dieu Thuy, Tran Kim Chi, Nguyen Hai Yen, Dao Tran Cao, Nguyen Quang Liem and Pham Thu Nga, “Detection of the pesticide by functionalized quantum dots as fluorescence-based biosensor”, Int. Nanotechnology (accepted) (2012).

[7] Nguyen Ngoc Hai, Vu Duc Chinh, Ung Thi Dieu Thuy, Tran Kim Chi, Nguyen Hai Yen, Dao Tran Cao, Nguyen Quang Liem and Pham Thu Nga, “Optical detection of the pesticide by functionalized quantum dots as fluorescence-based biosensor”, Key Engineering Materials 495, 314-318 (2012).

[8] Thi Kim Chi Tran, Duc Chinh Vu, Thi Dieu Thuy Ung, Hai Yen Nguyen, Ngoc Hai Nguyen, Tran Cao Dao, Thu Nga Pham and Quang Liem Nguyen, “Fabrication of fluorescence-based biosensors from functionalized CdSe and CdTe quantum dots for pesticide detection”, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 3, 035008 (2012).

[9] Quang Minh Ngo, Pham Thu Nga, Sangin Kim, and Hanjo Lim, “Novel tapers for slow-light coupling into photonic crystal waveguides,” International Symposium on Photonics and Optoelectronics (Shanghai, China, May 21-23, 2012). ISSN: 2156-8464; ISBN: 978-1-4577-0909-8. DOI: 10.1109/SOPO.2012.6271110.

[10]. Nguyen Van Hieu, Nguyen Bich Ha, “Visible light responsive titania-based nanostructures for photocatalytic, photovoltaic and photoelectrochemical applications,” Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 3, 023001 (2012).

[11]. Nguyen Van Hieu, Nguyen Bich Ha, “Quantum dynamics of plasmons in nanomaterials,” Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 3, 035009 (2012).

[12] Nguyen Bich Ha, “Non-Equilibrium Green Functions of Electrons in Single-Level Quantum Dots at Finite Temperature,” in “Fingerprints in the Optical and Transport Properties of Quantum Dots,” ISBN: 978-953-51-0648-7, Edited by Ameenah Al-Ahmadi (INTECH, 2012).

 

c. Thành tích đào tạo (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân)

Thế mạnh của Phòng Vật liệu và Ứng dụng Quang sợi là tham gia công tác đào tạo đại học và sau đại học. Hàng năm các cán bộ nghiên cứu có trình độ của Phòng đã và đang hướng dẫn, hoặc đồng hướng dẫn 3-5 NCS; 2-4 HVCH; 7-10 cử nhân tốt nghiệp đại học

 

d. Hợp tác trong và ngoài nước

Phòng Vật liệu và Ứng dụng Quang sợi xác định hợp tác là yêu cầu cấp thiết của nghiên cứu cơ bản trình độ cao hiện nay, do vậy hợp tác với các cơ sở nghiên cứu và đào tạo trong và ngoài nước là cần thiết. Phòng hiện có các quan hệ hợp tác rất tốt và sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ sở nghiên cứu và đào tạo trong và ngoài nước:

- Trong nước: Viện Vật lý (Viện Hàn lâm KH CN VN); Trường Đại học Công nghệ (ĐH QG HN); Đại học Khoa học Huế (ĐH Huế); Đại học Vinh; Đại học Sư phạm và Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên); Đại học KHTN (ĐH QG Tp HCM); Đại học Hoa Sen (Tp HCM)…

- Ngoài nước: Viện Điện tử cơ bản IEF (Đại học Paris XI), Đại học Paris VI (CH Pháp); Đại học Ajou (Hàn Quốc); Đại học Parma (CH Italia); Đại học Binghamton (New York, Hoa Kỳ); Viện Công nghệ New Jersey (New Jersey, Hoa Kỳ)…

 

Bài viết liên quan

tìm kiếm
Thông báo
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 18
Lượt truy cập: 329252