Đào tạo - Xuất bản
Luận án sắp được bảo vệ tại Viện Khoa học vật liệu của NCS Nguyễn Trọng Thành

25/03/2015 11:40 SA

THÔNG TIN LUẬN ÁN

 

Họ và tên NCS: Nguyễn Trọng Thành
 
Ngày sinh: 20/6/1966
 
Cơ sở đào tạo: Viện KHVL
 
Khóa đào tạo 2006 - 2010
 
Tên đề tài: Nghiên cứu quá trình hole burning phổ bền vững trong một số vật liệu thủy tinh oxit pha tạp Eu
 
Chuyên nghành: Vật liệu quang học, quang điện tử và quang tử
 
Mã số: 62.44.01.27
 
Thày hướng dẫn:
1. GS. TSKH Vũ Xuân Quang
2. GS. TS Nguyễn Quang Liêm
 

Ấn vào link dưới đây để tải các file của Luận văn

- Luận án

- Tóm tắt luận án

- Trang thông tin

 

Bài viết liên quan

tìm kiếm
Thông báo
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 8
Lượt truy cập: 329222