Đào tạo - Xuất bản
Luận án sắp được bảo vệ tại Viện Khoa học vật liệu của NCS Nguyễn Thị Phương

29/07/2015 02:52 CH

THÔNG TIN LUẬN ÁN

 

Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Phương
 
Ngày sinh: 02-01-1980
 
Cơ sở đào tạo: Viện KHVL
 
Khóa đào tạo: Khóa 2012
 
Tên đề tài:

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mới trong cấy ghép và tái tạo xương trên cơ sở hydrogel composite sinh học gồm biphasic calcium phosphate và polymer sinh học (gelatin, chitosan)

 
Chuyên nghành: Vật liệu cao phân tử và tổ hợp
 
Mã số: 62440125
 
Thày hướng dẫn:
1. PGS.TS. Nguyễn Cửu Khoa
2. TS. Trần Ngọc Quyển
 

Ấn vào link dưới đây để tải các file của Luận văn

- Luận án

- Tóm tắt luận án

- Trang thông tin

 

Bài viết liên quan

tìm kiếm
Thông báo
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 9
Lượt truy cập: 329223