THÔNG BÁO HỌC BỔNG VALLET 2017

 

     Ấn vào đường dẫn dưới đây để tải file thông báo học bổng Vallet 2017 và Mẫu bản đăng kư học bổng Vallet 2017:

 

+ Bản PDF :

Thông báo học bổng Vallet 2017 + Bản đăng kư học bổng

 

+ Bản DOC :

Thông báo học bổng Vallet 2017 + Bản đăng kư học bổng

 

Địa chỉ liên hệ:

 

Sinh viên và học viên sau đại học khu vực phía Bắc (thuộc đối tượng xét duyệt như trong thông báo) muốn nhận học bổng Vallet-2017 cần gửi hồ sơ đăng kư đến địa chỉ sau:

 

Hội đồng xét duyệt học bổng Vallet 2017

Văn pḥng Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Pḥng 14, tầng 2, Nhà A1

18 Đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (04) 3756 0426 – Fax: (04) 3836 0705

E-mail: vanphong-vsnvhieu@ims.vast.ac.vn

Website: http://ims.vast.ac.vn/vallet2017

Thời hạn nhận bản đăng kư: Trước ngày 25 tháng 7 năm 2017

 HỌC BỔNG VALLET 2017

TỔ CHỨC KHOA HỌC RENCONTRES DU VIETNAM